**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова
РБ Назив документа Word Величина PDF Величина
1. Закон о пребивалишту и боравишту грађана 53 KB
2. Закон о азилу 212 KB
3. Закон о окупљању грађана 55 KB
4. Закон o oружју и муницији 112 KB 224 KB
5. Закон о заштити државне границе 220 KB
6. Закон о јавном реду и миру 69 KB 90 KB
7. Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара 219 KB 168 KB
8. Закон о потврђивању Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи 457 KB 439 KB
9. Закон о ратификацији Споразума о олакшаној процедури за издавање виза измеду ЕУ и РС 258 KB 312 KB
10. Закон о ратификацији Споразума о реадмисији лица која незаконито бораве између ЕУ и Р Србије 469 KB 446 KB
11. Закон о транспорту опасног терета 383 KB 333 KB
12. Закон о безбедности саобраћаја на путевима 1.52 MB 591 KB
13. Закон о јавним путевима 91,7 MB 510 KB
14. Закон о полицији 753 KB 47.8 KB
15. Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама 134 KB 161 KB
16. Закон о прекршајима 530 KB 435KB
17. Закон о личној карти 112 KB 122 KB
18. Закон о ванредним ситуацијама 12,8 MB 733 KB
19. Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима 110 KB 127 KB
20. Закон о заштити од пожара 274 KB 268 KB
21. Закон о промету експлозивних материја 227 KB
22. Закон о путним исправама 201 KB 140 KB
23. Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица 425 KB
24. Закон о странцима 294 KB 175 KB
25. Закон о држављанству 109 MB 311 KB
26. Закон о превозу у друмском саобраћају 8,06 MB 466 KB
27. Закон о прекршајима 19,0 MB 954 KB
28. Уредба о времену одмора и управљања возача моторних возила када обављају међународни превоз, као и о примени система дигиталних тахографа 194 KB
29. Уредба о висини накнаде за услуге које Министарство унутрашњих послова пружа у циљу стицања сопствених прихода 4,05 MB 120 KB
30. Уредба о обавези регистрације моторних возила којима управљају лица са пребивалиштем у Републици Србији 28 KB
31. Уредба о одређивању послова безбедносне заштите одређених лица и објеката 64.5 KB
32. "Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односи на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмената претприступне помоћи (ИПА)" 488 KB
33. "Уредба о поступку утврђивања испуњености прописаних услова за издавање пасоша за лица са подручја Аутономне покрајине Косово и Метохија" 23 KB
34. Уредба о ближем уређивању начина вршења полицијских овлашћења полицијских службеника граничне полиције и дужностима лица које пролази државну границу 31.5 KB 71.4 KB
35. Уредба о цени обрасца путних исправа и визе и трошковима достављања пасоша преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије 41.5 KB 118 KB
36. Уредба о дисциплинској одговорности у Министарству унутрашњих послова 69.0 KB 151 KB
37. Уредба о издавању дипломатских и службених пасоша 57.5 KB 128 KB
38. Уредба о контроли преласка административне линије према Аутономној покрајини Косово и Метохија 93.0 KB 96.2 KB
39. Уредба о начелима за унутрашње уређење Министарства унутрашњих послова 212 KB 193 KB
40. Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа 82.5 KB 95.2 KB
41. Уредба о одређивању Министарства унутрашњих послова за издавање квалификованих електронских сертификата 33.5 KB 111 KB
42. Уредба о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара 5.30 MB 157 KB
43. Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 72 KB 86.2 KB
44. Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације 3.8 MB 127 KB
45. Уредба о служби у помоћној полицији и правима и дужностима помоћних полицајаца 75.5 KB 133 KB
46. Уредба о спровођењу евакуације 52.5 KB 120 KB
47. Уредба о средствима за посебне намене 72.5 KB 133 KB
48. Уредба о условима и поступку за доношење решења о одређивању привременог граничног прелаза 54 KB 120 KB
49. Уредба о висини и начину остваривања права на једнократну новчану помоћ 1.60 MB 114 KB
50. Уредба о врстама наоружања и опреме полицијских службеника Министарства унутрашњих послова 48.5 KB 120 KB
51. Уредбу о ближим условима за одбијање уласка странца у Републику Србију 1.67 MB 107 KB
52. Уредбу о дисциплинској одговорности у Министарству унутрашњих послова 2.31 MB 90.2 KB
53. Уредбу о издавању оружног листа, односно одобрења за држање власницима оружја 481 KB 73.4 KB
54. Уредбу о условима и поступку за доношење решења о одређивању привременог граничног прелаза 1.61 MB 97.0 KB
55. Уредбу о врстама наоружања и опреме полицијских службеника Министарства унутрашњих послова 1.36 MB 85.5 KB
56. Уредбу о начину ангажовања ствари за потребе заштите и спасавања и начину остваривања права на накнаду за коришћење истих 1.14 MB 106 KB
57. Уредбу о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара 5,30 MB 157 KB


Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИПРЕМАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗАПОСЛЕНИХ У МУП

Посебни протокол о поступању полицијских службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а