**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова
РБ Назив документа Word Величина PDF Величина
1. Закон о пребивалишту и боравишту грађана Acrobat Reader Document 53 KB
2. Закон о азилу Microsoft Word Document 212 KB
3. Закон о окупљању грађана Microsoft Word Document 55 KB
4. Закон o oружју и муницији Microsoft Word Document 112 KB Acrobat Reader Document 224 KB
5. Закон о заштити државне границе Microsoft Word Document 220 KB
6. Закон о јавном реду и миру Microsoft Word Document 69 KB Acrobat Reader Document 90 KB
7. Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара Microsoft Word Document 219 KB Acrobat Reader Document 168 KB
8. Закон о потврђивању Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи Microsoft Word Document 457 KB Acrobat Reader Document 439 KB
9. Закон о ратификацији Споразума о олакшаној процедури за издавање виза измеду ЕУ и РС Microsoft Word Document 258 KB Acrobat Reader Document 312 KB
10. Закон о ратификацији Споразума о реадмисији лица која незаконито бораве између ЕУ и Р Србије Microsoft Word Document 469 KB Acrobat Reader Document 446 KB
11. Закон о транспорту опасног терета Microsoft Word Document 383 KB Acrobat Reader Document 333 KB
12. Закон о безбедности саобраћаја на путевима Microsoft Word Document 1.52 MB Acrobat Reader Document 591 KB
13. Закон о јавним путевима Microsoft Word Document 91,7 MB Acrobat Reader Document 510 KB
14. Закон о полицији Microsoft Word Document 753 KB Acrobat Reader Document 47.8 KB
15. Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама Microsoft Word Document 134 KB Acrobat Reader Document 161 KB
16. Закон о прекршајима Microsoft Word Document 530 KB Acrobat Reader Document 435KB
17. Закон о личној карти Microsoft Word Document 112 KB Acrobat Reader Document 122 KB
18. Закон о ванредним ситуацијама Microsoft Word Document 12,8 MB Acrobat Reader Document 733 KB
19. Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима Microsoft Word Document 110 KB Acrobat Reader Document 127 KB
20. Закон о заштити од пожара Microsoft Word Document 274 KB Acrobat Reader Document 268 KB
21. Закон о промету експлозивних материја Acrobat Reader Document 227 KB
22. Закон о путним исправама Microsoft Word Document 201 KB Acrobat Reader Document 140 KB
23. Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица Acrobat Reader Document 425 KB
24. Закон о странцима Microsoft Word Document 294 KB Acrobat Reader Document 175 KB
25. Закон о држављанству Microsoft Word Document 109 MB Acrobat Reader Document 311 KB
26. Закон о превозу у друмском саобраћају Microsoft Word Document 8,06 MB Acrobat Reader Document 466 KB
27. Закон о прекршајима Microsoft Word Document 19,0 MB Acrobat Reader Document 954 KB
28. Уредба о времену одмора и управљања возача моторних возила када обављају међународни превоз, као и о примени система дигиталних тахографа Microsoft Word Document 194 KB
29. Уредба о висини накнадa за услуге које пружа Министарство унутрашњих послова Microsoft Word Document 293 KB Acrobat Reader Document 194 KB
30. Уредба о обавези регистрације моторних возила којима управљају лица са пребивалиштем у Републици Србији Microsoft Word Document 28 KB
31. Уредба о одређивању послова безбедносне заштите одређених лица и објеката Microsoft Word Document 64.5 KB
32. "Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односи на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмената претприступне помоћи (ИПА)" Microsoft Word Document 488 KB
33. "Уредба о поступку утврђивања испуњености прописаних услова за издавање пасоша за лица са подручја Аутономне покрајине Косово и Метохија" Microsoft Word Document 23 KB
34. Уредба о ближем уређивању начина вршења полицијских овлашћења полицијских службеника граничне полиције и дужностима лица које пролази државну границу Microsoft Word Document 31.5 KB Acrobat Reader Document 71.4 KB
35. Уредба о цени обрасца путних исправа и визе и трошковима достављања пасоша преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије Microsoft Word Document 41.5 KB Acrobat Reader Document 118 KB
36. Уредба о дисциплинској одговорности у Министарству унутрашњих послова Microsoft Word Document 69.0 KB Acrobat Reader Document 151 KB
37. Уредба о издавању дипломатских и службених пасоша Microsoft Word Document 57.5 KB Acrobat Reader Document 128 KB
38. Уредба о контроли преласка административне линије према Аутономној покрајини Косово и Метохија Microsoft Word Document 93.0 KB Acrobat Reader Document 96.2 KB
39. Уредба о начелима за унутрашње уређење Министарства унутрашњих послова Microsoft Word Document 212 KB Acrobat Reader Document 193 KB
40. Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа Microsoft Word Document 82.5 KB Acrobat Reader Document 95.2 KB
41. Уредба о одређивању Министарства унутрашњих послова за издавање квалификованих електронских сертификата Microsoft Word Document 33.5 KB Acrobat Reader Document 111 KB
42. Уредба о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара Microsoft Word Document 5.30 MB Acrobat Reader Document 157 KB
43. Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Microsoft Word Document 72 KB Acrobat Reader Document 86.2 KB
44. Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације Microsoft Word Document 3.8 MB Acrobat Reader Document 127 KB
45. Уредба о служби у помоћној полицији и правима и дужностима помоћних полицајаца Microsoft Word Document 75.5 KB Acrobat Reader Document 133 KB
46. Уредба о спровођењу евакуације Microsoft Word Document 52.5 KB Acrobat Reader Document 120 KB
47. Уредба о средствима за посебне намене Microsoft Word Document 72.5 KB Acrobat Reader Document 133 KB
48. Уредба о условима и поступку за доношење решења о одређивању привременог граничног прелаза Microsoft Word Document 54 KB Acrobat Reader Document 120 KB
49. Уредба о висини и начину остваривања права на једнократну новчану помоћ Microsoft Word Document 1.60 MB Acrobat Reader Document 114 KB
50. Уредба о врстама наоружања и опреме полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Microsoft Word Document 48.5 KB Acrobat Reader Document 120 KB
51. Уредбу о ближим условима за одбијање уласка странца у Републику Србију Microsoft Word Document 1.67 MB Acrobat Reader Document 107 KB
52. Уредбу о дисциплинској одговорности у Министарству унутрашњих послова Microsoft Word Document 2.31 MB Acrobat Reader Document 90.2 KB
53. Уредбу о издавању оружног листа, односно одобрења за држање власницима оружја Microsoft Word Document 481 KB Acrobat Reader Document 73.4 KB
54. Уредбу о условима и поступку за доношење решења о одређивању привременог граничног прелаза Microsoft Word Document 1.61 MB Acrobat Reader Document 97.0 KB
55. Уредбу о врстама наоружања и опреме полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Microsoft Word Document 1.36 MB Acrobat Reader Document 85.5 KB
56. Уредбу о начину ангажовања ствари за потребе заштите и спасавања и начину остваривања права на накнаду за коришћење истих Microsoft Word Document 1.14 MB Acrobat Reader Document 106 KB
57. Уредбу о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара Microsoft Word Document 5,30 MB Acrobat Reader Document 157 KB


Приоритети Министарства

Електронске набавке

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИПРЕМАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗАПОСЛЕНИХ У МУП

Посебни протокол о поступању полицијских службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а