**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

JAVNE NABAVKE

 

Svi dobavljači koji preuzmu konkursnu dokumentaciju sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova obavezni su da se jave kontakt osobi navedenoj u konkursnoj dokumentaciji.

 

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
PREGOVARACKI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM POZIVA ZA PODNOSENJE PONUDA; ŠIFRA POSTUPKA: P-OGD/14 Dokumentacija
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: FOTOKOPIR APARAT ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA; ŠIFRA POSTUPKA: FKA/14 Dokumentacija
Izmene i dopune
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
23.12.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA: IZVOĐENJE TRAFO STANICE ZA POTREBE NOVOG OBJEKTA "CARIČIN GRAD" MAKIŠ, ŠIFRA POSTUPKA: CAR/14 Dokumentacija 20.01.2015.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: RIBA ZAMRZNUTA I SVEŽA ZA POTREBE UPRAVE ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA, ŠIFRA POSTUPKA: RZS/14, OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: - Partija 1 – odsek u Nišu; - Partija 2 – odsek u Kraljevu i Užicu 1; - Partija 3 – odsek u Kraljevu i Užicu 2; Dokumentacija
12.01.2015.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA – FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIKE POLICIJE – NKTC MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: FZ/14 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije 11.12.2014.
Nova konkursna dokumentacija 11.12.2014.
09.01.2015.
do 10:00
Prethodno obaveštenje - fotokopir papir
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: ODRŽAVANJE KANALIZACIONE INSTALACIJE I ČIŠĆENJE SEPARATORA ZA POTREBE UPRAVE ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA, ŠIFRA POSTUPKA: OKS/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
15.12.2014.
do 10:30
Prethodno obaveštenje za sistem za video nadzor
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: POPRAVKA UGOSTITELJSKE RASHLADNE OPREME ZA POTREBE OBJEKATA UPRAVE ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA, ŠIFRA POSTUPKA: URO/14 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
08.12.2014.
do 10:30
REF. NO. EuropeAid/135028/C/SUP/RS - 01 IPA - Supplies for the Development and implementation of the informatics system and the monitoring and intervention infrastructure for the project „Joint management of the emergency situations system in Romania - Republic of Serbia cross-border area“ - RE-LAUNCH

 

REF. BR. EuropeAid/135028/C/SUP/RS - 01 IPA - Nabavka opreme za razvoj i implementaciju informacionog sistema i infrastustrukture za praćenje i intervenciju u okviru projekta „Zajedničko upravljanje vandrednim situacijama u pograničnim oblastima Rumunija - Republika Srbija“ - PONOVLJENI POSTUPAK
INSTRUCTIONS TO TENDERERS
DRAFT CONTRACT
SPECIAL CONDITIONS
GENERAL CONDITIONS
TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
BUDGET BREAKDOWN (Model financial offer)
MODEL PERFORMANCE GUARANTEE
PRE-FINANCING GUARANTEE FORM
TENDER GUARANTEE FORM
PROVISIONAL / FINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE
FINANCIAL IDENTIFICATION
LEGAL ENTITY - INDIVIDUAL
LEGAL ENTITY - PRIVATE COMPANY
LEGAL ENTITY - PUBLIC ENTITY
ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
EVALUATION GRID
TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
CORRIGENDUM No: 1
FINAL ACCEPTANCE NEW
PROVISIONAL ACCEPTANCE NEW
CLARIFICATIONS
CORRIGENDUM No. 2
CONTRACT AWARD NOTICE
21.07.2014.
do 15:00
OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA, ŠIFRA POSTUPKA: P-CAHSM/14
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA:BRAVARSKI MATERIJAL ZA POTREBE UPRAVE ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA, ŠIFRA POSTUPKA: BM/14 Dokumentacija 10.12.2014.
do 10:30
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: KANCELARIJSKI MATERIJAL, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: KM/14 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Nova konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 18.12.2014.
31.12.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGE: ODRŽAVANJE VIDEO ZIDA U DEŽURNOJ SLUŽBI UPRAVE SAOBRAĆAJNE POLICIJE U LJERMONTOVOJ 12a, ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA: ZID/14 Dokumentacija
Odgovor i izmena konkursne dokumentacije
02.12.2014.
do 10:00
REF. NO.EuropeAid/135029/D/SUP/RS - 01 IPA - Supplies for the Development and implementation of the informatics system and the monitoring and intervention infrastructure for the project „Joint management of the emergency situations in Caransebes - Južno-Banatski cross-border area“ -RE-LAUNCH

 

REF. BR. EuropeAid/135029/D/SUP/RS - 01IPA - Nabavka opreme za razvoj i implementaciju informacionog sistema i infrastustrukture za praćenje i intervenciju u okviru projekta „Zajedničko upravljanje vandrednim situacijama u pograničnim oblastima Karansebes-Južnobanatski okrug“ - PONOVLJENI POSTUPAK
INSTRUCTIONS TO TENDERERS
DRAFT CONTRACT
SPECIAL CONDITIONS
GENERAL CONDITIONS
TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
BUDGET BREAKDOWN (Model financial offer)
MODEL PERFORMANCE GUARANTEE
PRE-FINANCING GUARANTEE FORM
TENDER GUARANTEE FORM
PROVISIONAL / FINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE
FINANCIAL IDENTIFICATION
LEGAL ENTITY - INDIVIDUAL
LEGAL ENTITY - PRIVATE COMPANY
LEGAL ENTITY - PUBLIC ENTITY
ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
EVALUATION GRID
TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
CORRIGENDUM No: 1
FINAL ACCEPTANCE NEW
PROVISIONAL ACCEPTANCE NEW
CLARIFICATIONS
CORRIGENDUM No. 2
Contract award notice
21.07.2014.
do 15:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: SOKOVI VOĆNI, DOJPAK 0,2 l ZA POTREBE UPRAVE ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: SVD/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
25.11.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: USNICI ZA ALKOMETRE, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: USN/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
29.12.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA ANTIFRIZ ZA POTREBE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, ŠIFRA POSTUPKA: MN-AN/14 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o produženju roka za ponošenje ponuda
26.11.2014.
do 09:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: venile za vađenje krvi kod vozača, šifra postupka: VK/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmene i dopune
Pitanje 2
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA II
25.11.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SREDSTVO ZA PRANJE VETROBRANSKOG STAKLA ZA POTREBE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, ŠIFRA POSTUPKA: NSPVS/14 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 14.11.2014.
21.11.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: POTROŠNI MATERIJAL ZA TETRA BAZNE STANICE ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, MINISTARTSVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: PMTETRA/14 Dokumentacija
26.11.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: PRAĆENJE MEDIJA- PRESS CLIPPING, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: PRES/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obavestenje o produženju ugovora
25.11.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: nabavka ulja- oblikovan po partijama,šifra postupka: NMU/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: KONDITORSKI PROIZVODI Dokumentacija
Pitanja i odgovori
08.12.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: VODA GAZIRANA I NEGAZIRANA, ŠIFRA POSTUPKA: VGIN/14 Dokumentacija
Odgovori na pitanja 03.12.2014.
Odgovori na pitanja 04.12.2014.
17.12.2014.
do 10:00
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA : Uništenje ubojnih sredstava sa nestabilnim barutom ŠIFRA : P-UUS/14 Dokumentacija
27.11.2014.
do 10:30
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: POTKIVANJE KONJA ZA POTREBE PU ZA GRAD BEOGRAD, ŠIFRA POSTUPKA: K/14 Dokumentacija
17.11.2014
do 10:00
PRETHODNO OBAVEŠTENJE
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA OBLIKOVANE PO PARTIJAMA: PREZENTI, ZA POTREBE MINISTARTSVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: PREZENT/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje zaključenom ugovoru-partija 1
Obaveštenje zaključenom ugovoru-partija 2
05.11.2014
do 10:00
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE DOBARA OBLIKOVANE PO PARTIJAMA: ZIMSKI PNEUMATICI, ZA POTREBE MINISTARTSVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: ZP/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 27.11.2014.
Obaveštenje o produženju roka 27.11.2014.
02.12.2014
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: REZERVNI DELOVI ZA SERVERSKU INFRASTRUKTURU, SERTIFIKACIONO TELO I SERTIFIKACIONI SISTEM, ŠASIJE ZA BLADE SERVER, STORAGE SISTEM, BACK UP SISTEMOM CENTRALNOG RAČUNARSKOG CENTRA ZA POTREBE JEDINSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA MUP-a ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: RDSS/14 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o produženju roka
II Obaveštenje o produženju roka
III Obaveštenje o produženju roka
13.01.2015
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:SERVISIRANJE ČITAČA PUTNIH ISPRAVA ZA POTREBE UPRAVE GRANIČNE POLICIJE, MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ŠIFRA POSTUPKA: SERVČPI/14 Dokumentacija
29.10.2014
do 10:00
POSTUPAK ZA PARTIJU 4. USLUGE ODRŽAVANJA U GARANTNOM I VANGARANTNOM ROKU VOZILA MARKE ŠKODA) ZA OPRAVKE U VANGARANTNOM ROKU ZA VOZILA MARKE ŠKODA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: KP II- ŠKODA /14 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Nova važeća konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori
24.10.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: NABAVKA LETNJIH I ZIMSKIH PNEUMATIKA ZA BLINDIRANO VOZILO MERCEDES S600L ŠIFRA POSTUPKA: BL/14 Dokumentacija
24.10.2014
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: REZERVNI DELOVI ZA AKTIVNU I PASIVNU KOMUNIKACIONU OPREMU CENTRALNOG RAČUNSKOG CENTRA ZA JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM MUP-A ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE , ŠIFRA POSTUPKA: PASIVA /14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 28.10.2014.
Pitanja i odgovori 07.11.2014.
Pitanja i odgovori 1 10.11.2014.
Pitanja i odgovori 2 10.11.2014.
14.11.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA I ADAPTACIJA PROSTORIJA ZA ZADRŽAVANJE U OBJETIMA PU KRUŠEVAC I PS ARANĐELOVAC, ŠIFRA POSTUPKA: R - 31/14 Dokumentacija
Obaveštenje zaključenom ugovoru
17.10.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ADAPTACIJA KANCELARIJA I SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA U OBJEKTU SIV-A 1 NA DRUGOM SPRATU, ŠIFRA POSTUPKA: R - 30/14 Dokumentacija
Obaveštenje zaključenom ugovoru
20.10.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: MAJICE, OBLIKOVAN U DVE PARTIJE, ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: MAJ-1/14 Dokumentacija
Odgovori i izmena.
Odgovori na pitanja 20.10.2014.
Odgovori na pitanja 29.10.2014.
Odgovori na pitanja 03.11.2014.
Odgovori na pitanja 06.11.2014.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda i otvaranju ponuda
Odgovori na pitanja 07.11.2014.
Odgovori na pitanja 13.11.2014.
Odgovori na pitanja 19.11.2014.
24.11.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: NABAVKA LICENCI ZA ANTIVIRUS SOFTWARE ZA MAIL, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: MAIL/14 Dokumentacija
Obaveštenje zaključenom ugovoru
13.10.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: USLUGA – ANGAŽOVANJE RUKOVALACA KOTLARNICE U OBJEKTIMA PU ZA GRAD BEOGRAD, ŠIFRA POSTUPKA: R III 08/14 Dokumentacija
10.10.2014
do 09:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: OPRAVKA REGULATORA GORIVA ZA HELIKOPTER BELL 206B ZA POTREBE HELIKOPTERSKE JEDINICE, ŠIFRA POSTUPKA: ORG/ 14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 23.10.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka
31.10.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE OBJEKTA INTERKOMERCA - SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE (NA GODIŠNJEM NIVOUOD NOVEMBRA 2014 DO NOVEMBRA 2015. GODINE) , ŠIFRA POSTUPKA: R - 29 /14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.10.2014
do 10:00
POSTUPAK DRUGE FAZE KVALIFIKACIONOG POSTUPKA (PO ODLUCI IZ I FAZE KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ZA PARTIJU 2. USLUGE ODRŽAVANJA U GARANTNOM I VANGARANTNOM ROKU VOZILA MARKE FIAT) ZA AUTOMEHANIČARSKE RADOVE-OPRAVKE U VANGARANTNOM ROKU ZA VOZILA MARKE FIAT NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA , ŠIFRA POSTUPKA: KP II- FIAT /14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 24.09.2014.
Pitanja i odgovori 29.09.2014.
Nova konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 30.09.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka
06.10.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA GROMOBRANSKIH INSTALACIJA NA OBJEKTIMA ZA SMEŠTAJ UBS-A ŽANDARMERIJE , ŠIFRA POSTUPKA: R-27/14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.10.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: SERVISIRANJE 233 APARATA ZA ZAŠTITU DISAJNIH ORGANA , ŠIFRA POSTUPKA: SAZDO/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
03.11.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA GROMOBRANSKE INSTALACIJE OBJEKTA SEDIŠTA PU U NIŠU, ŠIFRA POSTUPKA: R - 26/14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.10.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: RECIKLAŽA TONERA/PUNJENJE TONERA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: RT/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
20.10.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE OBJEKTA CARIČIN GRAD NA MAKIŠU NA GODIŠNJEM NIVOU OD OKTOBRA 2014 DO OKTOBRA 2015. GODINE, ŠIFRA POSTUPKA: R - 25/14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.09.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGE: NAŠIVANJE ČIČAK TRAKA NA AMBLEME, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: NA/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.09.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA GORIVA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: GOR/14 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Nova konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4
15.10.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: HRANA ZA SLUŽBENE PSE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA , ŠIFRA POSTUPKA: HP/14 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.10.2014
do 10:00
PRETHODNO OBAVEŠTENJE
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI REZERVNI DELOVI ZA SISTEM VIDEO NADZORA GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA I RASKRSNICA U BEOGRADU, ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA MN-VN/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Nova konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 4
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
16.09.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: INTERVENTNE UNIFORME, ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE-UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: UKP/14 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
06.10.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: OGREVNO DRVO-TVRDI LIŠĆARI, ZA POTREBE MINISTARTSVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: OGD/14-2 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
14.10.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SIMULACIONA MUNICIJA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: SIM/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
15.09.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: REPARACIJA ZAŠTITNE OPREME ZA JAVNI RED ZA PRIPADNIKE INTERVENTNIH JEDINICA POLICIJE, ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: REP/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
13.10.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: AMBLEMI, ČINOVI I OZNAKE PREZIMENA, OBLIKOVAN U ČETIRI PARTIJE, ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: AMB/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 15.04.2014.
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 23.09.2014.
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA
08.10.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: OBNOVA LICENCE ZA ANTIVIRUS SOFTWARE NOD 32 INTERNET, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: NOD/14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.09.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA KROVA SGP BUJANOVAC, ŠIFRA POSTUPKA: R 24/14 Dokumentacija
04.09.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA : POSLOVI DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U OBJEKTIMA PU ZA GRAD BEOGRAD, ŠIFRA POSTUPKA: R III 07/14 Dokumentacija
11.09.2014
do 11:00
Postupak javne nabavke usluga: Opravka, pregled i atestiranje automehaničkih lestvi i hidrauličnih platformi, za potrebe Sektora za vanredne situacije MUP,Šifra postupka: ALHP/14 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
25.09.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA SERVISIRANJA KOMPRESORA ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: MN-SK /14 Dokumentacija
03.09.2014
do 12:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: POPRAVKA BLINDIRANOG VOZILA MERCEDES S600L ZA POTREBE UPRAVE ZA OBEZBEĐENJE ODREĐENIH LIČNOSTI I OBJEKATA, ŠIFRA POSTUPKA: S600/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 20.08.2014.
Pitanja i odgovori 21.08.2014.
Pitanja i odgovori 22.08.2014.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
29.08.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA LETNJIH I ZIMSKIH PNEUMATIKA ZA BLINDIRANO VOZILO MERCEDES S600L , ŠIFRA POSTUPKA: MERC/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 20.08.2014.
Pitanja i odgovori 22.08.2014.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE
29.08.2014
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: SERVISIRANJE ANALITIČKIH INSTRUMENATA ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE , ŠIFRA POSTUPKA: OP-SAI /14 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije - proglašenje nevažećom
Nova konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Nova važeća konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije-proglašenje nevažećom
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
06.10.2014
do 10:00
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI SANACIJA STANA BR.1 U ULICI SESTARA OSTOJIĆ BR.1 U POŽEGI, ŠIFRA POSTUPKA: R - 23/14 Dokumentacija
21.08.2014
do 10:00
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA PIVO, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: PV/14-1 Dokumentacija
19.08.2014
do 09:00
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA MINERALNA VODA GAZIRANA I NEGAZIRANA, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: MV/14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.08.2014
do 09:00
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA SOKOVI GAZIRANI, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: SG/14 Dokumentacija
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
19.08.2014
do 09:00
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA POVRĆE ZAMRZNUTO, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: PZ/14-1 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.08.2014
do 09:00
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA SLADOLED, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: SL/14-1 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.08.2014
do 09:00
JAVNA NABAVKA DOBARA: NABAVKA ČITAČA PUTNIH ISPRAVA, ZA POTREBE UPRAVE GRANIČNE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: ČPI2/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 14.08.2014.
Pitanja i odgovori 20.08.2014.
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 10.09.2014.
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA
Pitanja i odgovori 12.09.2014.
Pitanja, odgovori i izmena konkursne dokumentacije.
Pitanja i odgovori 17.09.2014.
Pitanja i odgovori 22.09.2014.
Pitanja i odgovori 22.09.2014.
25.09.2014
do 10:00
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA: PROSTIRKA – SLAMA ZA SLUŽBENE KONJE, ŠIFRA POSTUPKA:II R 04/14 Dokumentacija
Obaveštenje zaključenom ugovoru
13.08.2014
do 09:00
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI: NABAVKA TERMINALNE OPREME ZA SISTEM VIDEO NADZORA I KONTROLE PRISTUPA ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU ŠIFRA POSTUPKA:TO/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 08.08.2014.
Pitanja i odgovori 08.08.2014.
Pitanja i odgovori, izmena konkursne dokumentacije 08.08.2014.
Pitanja i odgovori 14.08.2014.
Obaveštenje o produženju roka.
Rešenje o usvajanju zahteva za zaštitu prava 21.10.2014.
15.08.2014
do 10:00
JAVNA NABAVKAMALE VREDNOSTI: USLUGA – MEHANIČKO I HEMISKO ČIŠĆENJE I PRANJE TOPLOVODNIH I PARNIH KOTLOVA U OBJEKTIMA PU ZA GRAD BEOGRAD I UPRAVE ZA VANREDNE SITUACIJE U BEOGRADU ŠIFRA POSTUPKA: III R 05/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 07.08.2014.
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA
Obaveštenje o obustavi postupka
12.08.2014
do 11:00
JAVNA NABAVKA USLUGA: SERVIS GENETIČKIH ANALIZATORA, ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE-NKTC, ŠIFRA POSTUPKA: SGA/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o obustavi postupka
03.09.2014
do 10:00
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA: PVC VREĆE ZA LEŠEVE, ŠIFRA POSTUPKA: 03/31/13 broj 404-10461/14 – II R 06/14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.08.2014
do 10:00
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI: NABAVKA USLUGE LICENCE GIS PLATFORME ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: GIS/14 Dokumentacija
08.08.2014
do 10:00
JAVNA NABAVKEMALE VREDNOSTI: USLUGA IZNAJMLJIVANJA AUTOMATA ZA VODU ZA POTREBE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA RS, ŠIFRA POSTUPKA: AZV/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
12.08.2014
do 10:00
JAVNA NABAVKE DOBARA: SPECIJALIZOVANI POTROŠNI MATERIJAL - REAGENSI- ZA DNK LABORATORIJU, ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE NKTC, ŠIFRA POSTUPKA: SPMR-DNK /14 Dokumentacija
08.09.2014
do 10:00
JAVNA NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: SENO ZA SLUŽBENE KONJE, ŠIFRA POSTUPKA: R II 03/14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.08.2014
do 09:30
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA: UGALJ MRKI, GRANULACIJA KOCKA 30-65 mm, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: ŠIFRA POSTUPKA: UG/14, Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija-1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija-2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija-3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija-5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija-6
02.09.2014
do 10:00
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: PRODUŽENJE LICENCI ZA LOTUS DOMINO I LOTUS NOTES ŠIFRA POSTUPKA: LICLOT/14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
31.07.2014
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGE: POPRAVKA DELOVA ZA HELIKOPTERE BELL 206B I AB-212 ZA POTREBE HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-A REPUBLIKE SRBIJE ŠIFRA POSTUPKA: PDHBAB/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 31.07.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.08.2014
do 10:00
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ANGAŽOVANJE EKSPERATA, KORŠĆENJE HOTELSKIH USLUGA SMEŠTAJA I ISHRANE ZA POTREBE ODELJENJA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA FINANASIRANIM IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE, ŠIFRA POSTUPKA: EHT-IPA/14 Dokumentacija
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
20.07.2014
do 11:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE PERIFERNIH UREĐAJA ZA AKVIZICIONI POSTUPAK (TABLA ZA POTPIS) ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: OPU/14 Dokumentacija
24.07.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA SMART CARD ČITAČA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: SMARTKČ/14 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE
25.07.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: USLUGA ODRŽAVANJA LOTUS DOMINO I LOTUS NOTES, ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: LOTUSDN/14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.07.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: RADNA STANICA ZA AUTOMATSKU IZOLACIJU DNK-RNK „EZ 1 ADVANCED“ ŠIFRA POSTUPKA: RS-DNKRNK /14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.08.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: HTZ I ALPINISTIČKA OPREMA ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA: HTZA/14 Dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka 17.07.2014.
Izmene i dopune 17.07.2014. Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Odgovor i obaveštenje o produženju roka 21.07.2014.
24.07.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE NABAVKE DOBARA: ZAŠTITNA OPREMA ZA JAVNI RED I MIR ZA PRIPADNIKE INTERVENTNIH JEDINICA POLICIJE, OBLIKOVAN U DVE PARTIJE, ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: ZO/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 12.08.2014.
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 24.09.2014.
Pitanja i odgovori 25.09.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka
29.09.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE HELIKOPTERA ZA POTREBE HELIKOPTERSKE JEDINICE , ŠIFRA POSTUPKA: HE/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.07.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: REZERVNI DELOVI ZA STORAGE DS 5300 ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: RDS/14 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
14.07.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: SERVISIRANJE ČITAČA PUTNIH ISPRAVA, ZA POTREBE UPRAVE GRANIČNE POLICIJE, OZNAKA I NAZIV IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI: 50312310 – ODRŽAVANJE OPREME MREŽE ZA PRENOS PODATAKA, ŠIFRA POSTUPKA: ČPI/14 Dokumentacija
Izmena kontursne dokumentaije 04.07.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka 11.09.2014.
04.08.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: REZERVNI DELOVI ZA ALAT ZA HELIKOPTER TIPA AB212, ŠIFRA POSTUPKA: RDH /14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje zaključenom ugovoru
12.08.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SERVISIRANJE, BAŽDARENJE I SKIDANJE IZVORA ZRAČENJA I NJIHOVO BEZBEDNO DEPONOVANJE SA RADIOLOŠKIH DETEKTORA ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: SIZ/14 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
14.07.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: MOTORNE LEĐNE PRSKALICE ZA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: MLP/14-2 Dokumentacija
14.07.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: USLUGA POPRAVKE, ODRŽAVANJA, SERVISIRANJA, KALIBRACIJE I DODELE DRAVNOG ŽIGA ZA ALKOMETARSKE UREĐAJE PROIZVOĐAČA „DREGER“, ŠIFRA POSTUPKA:KAD/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje zaključenom ugovoru
11.08.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: USLUGA POPRAVKE, ODRŽAVANJA, SERVISIRANJA, KALIBRACIJE I DODELE DRŽAVNOG ŽIGA ZA RUČNE RADARE, ŠIFRA POSTUPKA: KAR/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 18.07.2014.
Izmena konkursne dokumentacije
11.08.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: OSIGURANJE OBJEKATA I OPREME, LICA I STADA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, OBLIKOVAN PO PARTIJAMA, ŠIFRA POSTUPKA: OS/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori, dopuna konkursne dokumentacije
Izjava o čuvanju poverljivih podataka
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije 21.07.2014.
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 28.07.2014.
Obaveštenje o produženju roka
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 01.08.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
29.07.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3
05.08.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ZA NABAVKU USLUGE – PRODUŽENJE GODIŠNJE LICENCE ZA SISTEM XRY COMPLETE, ŠIFRA POSTUPKA: COM/14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.09.2014.
10.07.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ELEKTROMATERIJAL, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: EM/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 18.07.2014
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.07.2014
do 10:00
Poboljšanje sposobnosti rumunskih i srpskih vlasti za reagovanje u vanrednim situacijama"

 

Serbia-Belgrade: Education and training services 2014/S 056-094048 Improving the capability of the Romanian and Serbian authorities of reacting in emergency situations

Dokumentacija
Prior Information Notice

Contract notice
CLARIFICATIONS 2014-S 056-094048
SERVICE CONTRACT SHORTLIST NOTICE
CONTRACT AWARD NOTICE
25.04.2014.
do 15:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA REZERVNIH DELOVA I ALATA ZA HELIKOPTER TIPA BELL 206B ZA POTREBE HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-A RS, ŠIFRA POSTUPKA: RDBEL/14 Dokumentacija
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru
04.08.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE ŠTAMPAČA I MULTIFUNKCIONALNIH UREĐAJA ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA OBLIKOVANE PO PARTIJAMA, ŠIFRA POSTUPKA: OŠ/14 Dokumentacija
Odgovori na pitanja 04.07.2014.
08.07.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA MAŠINSKOG MATERIJALA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: MM/14 Dokumentacija
03.07.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: POTROŠNI MATERIJAL PERSONALIZACIONOG CENTRA MUP ZA KOVERTIRANJE IDENTIFIKACIONIH DOKUMENATA GRAĐANA REPUBLIKE SRBIJE, ŠIFRA POSTUPKA: MAT-ID/14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3
30.07.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: PROJEKCIONI PANELI ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: PRP/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
30.06.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKEMALE VREDNOSTI: MERNI SET ZA TETRA SISTEM ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA: MST/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.07.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: OSIGURANJE VOZILA, PLOVILA I VAZDUHOPLOVA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, RS OBLIKOVANE PO PARTIJAMA, ŠIFRA POSTUPKA: OVPV/14 Dokumentacija
Izmena
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o uloženom zahtevu za zaštitu prava ponuđača
Obaveštenje o produženju roka
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o produženju roka
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije 24.10.2014.
Obaveštenje o produženju roka 24.10.2014.
Obaveštenje o produženju roka 05.11.2014.
17.11.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: BELE KOŠULJE – 300 KOMADA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: BK/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Nova konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 23.06.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka
27.06.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA KOGNOS ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: O-KG/14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.06.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SERVIS POSTOJEĆE TERMOTEHNIČKE OPREME DNK LABARATORIJE NA LOKACIJI „AZG“, KNEZA MILOŠA - BEOGRAD, ŠIFRA : R - 22/14 Dokumentacija
24.06.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA RUČNIH TETRA RADIO STANICA ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, MUP-A RS, ŠIFRA POSTUPKA: RTRS/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
22.07.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE UPS UREĐAJA (ZAMENA BATERIJA) U OBJEKTU MUP-A „PERSO CENTAR“ – KNEZA MILOŠA 99 BEOGRAD, ŠIFRA : R - 20/14 Dokumentacija
Zaključenje ugovora
23.06.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ZAMENA BATERIJA UPS UREĐAJA U OBJEKTU INTERPOL - BEOGRAD, ŠIFRA : R - 21/14 Dokumentacija
Zaključenje ugovora
23.06.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NAMEŠTAJ ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, OBLIKOVANA PO PARTIJAMA: - PARTIJA 1 – STOLICE I RADNE FOTELJE - PARTIJA 2 – PLOČAST NAMEŠTAJ OZNAKA I NAZIV IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI: 39130000 – KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ, ŠIFRA POSTUPKA : NA/14 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije - Proglašenje nevažećom
Nova konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
I I Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
17.06.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: USLUGA – REVIZIJA TRAFOSTANICA U OBJEKTIMA PU ZA GRAD BEOGRAD I UPRAVE ZA VANDREDNE SITUACIJE U BEOGRADU, ŠIFRA POSTUPKA: 404-7915 /14 – III R 02/14 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.07.2014
do 11:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA LICENCI ZA RR UREĐAJE TIPA FibeAir IP10G, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: LRR/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.06.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: REMONT KAMIONA TAM – 110 SA KABINOM K – 15 A, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: REM/14 Dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.06.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGE ELEKTRIČNE ENERGIJA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: EER/14 Invitation to Tender Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.07.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA NAPRTNJAČA ZA SPECIJALIZOVANE JEDINICE CZ, ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, OZNAKA I NAZIV IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI: 35111000 – MATERIJAL ZA GAŠENJE POŽARA, ŠIFRA POSTUPKA: NA/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 25.06.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka
30.06.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: REZERVNI DELOVI ZA AKTIVNU I PASIVNU KOMUNIKACIONU OPREMU CENTRALNOG RAČUNARSKOG CENTRA ZA JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM MUP-a, ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: APKO/14 Dokumentacija
Odgovori na pitanja
Odgovori na pitanja
Odgovori na pitanja
Odgovori na pitanja 20.06.2014.
Obavestenje o obustavi postupka
Obaveštenje zaključenom ugovoru
Obaveštenje zaključenom ugovoru za partiju 1
Obaveštenje zaključenom ugovoru za partiju 2
07.07.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: OGREVNO DRVO- TVRDI LIŠĆARI ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: OGD/14 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
07.07.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: EKSTRAKT ZA DOBIJANJE PENE ZA GAŠENJE POŽARA ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: EKSTRAKT/14 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije 25.06.2014.
Pitanja i odgovori 25.06.2014.
Pitanja i odgovori 27.06.2014.
Pitanja i odgovori 02.07.2014.
16.07.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: POTKIVANJE KONJA ZA POTREBE PU ZA GRAD BEOGRAD ŠIFRA POSTUPKA: PK /14 Dokumentacija
18.06.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA METAL DETEKTORA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA:MD/14 Dokumentacija
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.06.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA ZAŠTITNOG PREKRIVAČA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA:ZP/14 Dokumentacija
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.06.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA I ADAPTACIJA SALE I BANKET SALE RESTORANA U ODMARALIŠTU "CVETNA DOLINA" NA GOČU, ŠIFRA POSTUPKA: R-18/14 Dokumentacija
Zaključenje ugovora
11.06.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA HELIKOPTER TIPA SA 341/342 ZA POTREBE HELIKOPERSKE JEDINICE, ŠIFRA POSTUPKA: SA/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 27.06.2014.
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
08.07.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: VARTOGASNA CREVA I OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: CREVA/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 20.06.2014.
Pitanja i odgovori 23.06.2014.
Izmena konkursne dokumentacije
07.07.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: SPECIJALIZOVANI POTROŠNI MATERIJAL ZA DNK LABORATORIJU, ŠIFRA POSTUPKA: SPM-DNK /14 Dokumentacija
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
23.06.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA LINIJU ZA KOVERTIRANJE I PERSONALIZACIJU U PERSONALIZACIONOM CENTRU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: RDLKP/14 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
19.06.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA VODOINSTALATERSKOG MATERIJALA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA:VM/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.05.2014.
do 10:00
PRAH ZA GAŠENJE POŽARA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: PRAH/14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.05.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA VIDEO ZIDA, ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: VZ/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 16.05.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.05.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: RUKAVICE ZA SPECIJALIZOVANE JEDINICE CZ ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ŠIFRA POSTUPKA: RUK/14 Dokumentacija
19.05.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA BATERIJA ZA „ALCATEL“ TELEFONSKE CENTRALE, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: BAT/14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.05.2014.
do 10:00
MOBILNE HLADNJAČE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: MH/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
16.05.2014.
do 10:00
PIZGRADNJA OBJEKTA PS UB – ZAVRŠNA FAZA ZA POTREBE POLICIJSKE STANICE UB, ŠIFRA POSTUPKA: UB/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 19.05.2014.
Pitanja i odgovori 21.05.2014.
Pitanja i odgovori - izmena 22.05.2014.
Pitanja i odgovori - izmena 22.05.2014.
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.06.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ZAŠTITNE ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE OBLIKOVANA PO PARTIJAMA: - PARTIJA 1 – ZAŠTITNE NITRILNE RUKAVICE BEZ TALKA - PARTIJA 2 – ZAŠTITNE STERILNE RUKAVICE BEZ TALKA, ŠIFRA POSTUPKA:RZ/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o produženju roka
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Dopuna konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o obustavi postupka
19.05.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: SANACIJA OLUKA, PROZORA I KLIZNIH VRATA U OBJEKTU MAGACINI SVS-a, UL. KORDUNAŠKA U BEOGRADU, ŠIFRA POSTUPKA:R - 17/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
08.05.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: HIDRAULIČNI RAZVALNI ALAT, ŠIFRA POSTUPKA: HRA /14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 23.05.2014.
Pitanja i odgovori 06.06.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.06.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: OBAVLJANJE POSLOVA DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U KOPNENOJ ZONI BEZBEDNOSTI ŠIFRA : R - 16/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Izmena
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: RAČUNVODSTVENE USLUGE ZA POTREBE PANSIONA „BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: RU/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.06.2014.
do 09:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA POTROŠNI MATERIJAL ZA DOMAĆINSTVO I UGOSTITELJSTVO, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: PM/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.05.2014.
do 09:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: PZČ/14 Dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.06.2014.
do 09:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA RIBA SVEŽA I KONZERVIRANA, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: RSK/14 Dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.06.2014.
do 09:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA MLEKO I MLEČNI PROIZVODI, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: MMP/14 Dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o produženju roka 27.05.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.06.2014.
do 09:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA MESO PILEĆE, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: MP/14 Dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o produženju roka 26.05.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.06.2014.
do 09:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA JAJA , ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: JA/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o produženju roka 27.05.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.06.2014.
do 09:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA HLEB, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: HL/14 Dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o produženju roka 27.05.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.06.2014.
do 09:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA SLADOLED, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: SL/14 Dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o produženju roka 27.05.2014.
04.06.2014.
do 09:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: FORMIRANJE KANCELARIJA NA NADOGRAĐENOM III I IV SPRATU U OBJEKTU PU UŽICE ŠIFRA : R - 12/14 Dokumentacija
Obaveštenje zaključenom ugovoru
28.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA PIVO, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: PV/14 Dokumentacija
Ispravka konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o produženju roka 27.05.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.06.2014.
do 09:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA POVRĆE ZAMRZNUTO, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: PZ/14 Dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Обавештење о продужењу рока
04.06.2014.
do09:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA KOLONIJAL, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: KO/14 Dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.06.2014.
do 09:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA RAČUNARE I RAČUNARSKE KOMPONENTE ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA : RDR/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori, dopuna konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori, dopuna konkursne dokumentacije 16.05.2014.
Pitanja i odgovori 22.05.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.05.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA FOTOKOPIR PAPIR ZA POTREBE MUP-a RS, ŠIFRA POSTUPKA: FP/14 Dokumentacija
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
21.05.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: KOLONICE ZA FORENZIČKU ANALIZU ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: KFA/14 Dokumentacija
22.04.2014.
do 09:00
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKE : IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA SA SANACIJOM KLIZIŠTA KOD 100-METARSKOG STRELIŠTA U OBJEKTU PTJ U LIPOVICI - BARAJEVO ŠIFRA : R - 15 / 14 Dokumentacija
17.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA ZA PU U NOVOM PAZARU, ŠIFRA POSTUPKA: R – 14/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
23.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: LETNJI PNEUMATICI, OBLIKOVAN PO PARTIJAMA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: LP/14, Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Nova konkursna dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Nova konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o izmeni ugovora - partija II
Obaveštenje o izmeni ugovora - partija V
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7
14.05.2014.
do 12:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA U OBJEKTIMA MUP-a U SEDIŠTU ŠIFRA : R - 13/14 Dokumentacija
Obaveštenje zaključenom ugovoru
14.04.2014.
do 10:00
2014/S 044-074319 Javna nabavka forenzičke opreme za labaratorijsku i obradu lica mesta, opreme za protiv diverzione preglede i mobilnih forenzičkih labaratorija - vozila, EuropeAid/135086/D/SUP/RS "

 

2014/S 044-074319 - Procurment of the forensic equipment within the project Prevention of crime through improvement of capacities for crime scene investigation and analysis of biological and other traces, EuropeAid/135086/D/SUP/RS.

Dokumentacija
Tender dossier
CONTRACT PRIOR INFORMATION
INVITATION TO TENDER
INSTRUCTIONS TO TENDERERS
DRAFT CONTRACT
SPECIAL CONDITIONS
ANNEX I: GENERAL CONDITIONS
ANNEX II + III :TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
ANNEX IV: BUDGET BREAKDOWN - Model financial offer
ANNEX V: MODEL PERFORMANCE GUARANTEE
FINANCIAL IDENTIFICATION
LEGAL ENTITY - INDIVIDUAL
LEGAL ENTITY - PRIVATE COMPANY
LEGAL ENTITY - PUBLIC ENTITY
ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
EVALUATION GRID
TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
PROVISIONAL / FINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE
Clarifications
Poništenje tendera(LOT 5)/ Cancellation(LOT 5)
Obaveštenje o dodeli ugovora za LOT 1/ Contract award notices LOT 1
Obaveštenje o dodeli ugovora za LOT2/ Contract award notices LOT 2
Obaveštenje o dodeli ugovora za LOT 3/ Contract award notices LOT 3
Obaveštenje o dodeli ugovora za LOT 4/ Contract award notices LOT 4
09.06.2014.
do 15:30
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:USLUGA – REDOVNI GODIŠNJI SERVIS SISTEMA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE U OBJEKTIMA PU ZA GRAD BEOGRAD, javna nabavka: broj 404- /14 – III R 01/14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.04.2014.
do 11:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA ČAMCA SA VANBRODSKIM MOTOROM I PRIKOLICOMZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: ČVMP/14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci
10.04.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: METLARICE ZA SPECIJALIZOVANE JEDINICE CZ, ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: CZ/14 Dokumentacija
Obaveštenjenje o produženju roka
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.04.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NADOGRADNJA TELEFONSKE CENTRALE ZA POTREBE PU KIKINDA, MUP-a RS, ŠIFRA POSTUPKA NTC/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
10.04.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: VOĆE I POVRĆE SVEŽE ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD”DSD , BEČIĆI ŠIFRA POSTUPKA VPS/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka
28.05.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA: ZAVRŠETAK IZGRADNJE NOVOG OBJEKTA „CARIČIN GRAD“ MAKIŠ, ŠIFRA POSTUPKA: CG/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 17.04.2014.
Pitanja i odgovori 25.04.2014.
Pitanja i odgovori 28.04.2014.
obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori 05.05.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.05.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: MESO I MESNE PRERAĐEVINE ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD” DSD , BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA MMP/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.05.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA U OBJEKTU PVSJ ĆUPRIJA, ŠIFRA : R - 11/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 02.04.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.04.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA TELEFAKS APARATA I POTROŠNOG MATERIJALA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: TEL/14 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.04.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: REZERVNI DELOVI ZA NAPAJANJE I RASHLADNI SISTEM CENTRALNOG RAČUNSKOG CENTRA ZA JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM MUP – DISKOVI ZA STORIDŽ, ŠIFRA POSTUPKA: DS /14 Dokumentacija
03.04.2014.
do 09:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI OBAVLJANJE POSLOVA DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE DVA PUTA GODIŠNJE U OBJEKTIMA MUP-A NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA I OBJEKTIMA ŽANDARMERIJE U KRALJEVU, NIŠU I KLISI, ŠIFRA : R - 10/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.04.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: NABAVKA PNEUMATIKA ZA BLINDIRANA VOZILA, ŠIFRA POSTUPKA: BLINDA /14 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumenatcije
Pitanja i odgovori
01.04.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA SLUŽBENOG STANA U UL. DŽONA KENEDIJA BR. 35 U BEOGRADU, ŠIFRA : R - 09/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenju ugovora
02.04.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA VATROGASNOG SPASILAČKOG UŽETA ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: UŽE /14 Dokumentacija
01.04.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: SERVISIRANJE STARIH RAZVALNIH ALATA ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE: RAZ/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 25.04.2014.
28.04.2014.
do 10:00
RUKAVICE, ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE Dokumentacija
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o produženju roka
Izmena konkursne dokumetacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori 28.04.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.05.2014.
do 09:00
BORBENE PATIKE ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: BP/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 08.04.2014.
Pitanja i odgovori 15.04.2014.
Pitanja i odgovori, produženje roka 22.04.2014.
Pitanja i odgovori 25.04.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.04.2014.
do 10:00
KOŠULJA, PANTALONA I KAČKETA ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, MUP-A RS, ŠIFRA POSTUPKA: KPK/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 07.04.2014.
Pitanja i odgovori 09.04.2014.
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori i dopuna konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 17.04.2014.
Pitanja i odgovori 22.04.2014.
Pitanja i odgovori 22.04.2014.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
2 obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o produženju roka
Izmena i dopuna
Pitanja i odgovori 25.06.2014.
Pitanja i odgovori 26.06.2014.
Pitanja i odgovori 01.07.2014.
2 obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 12.08.2014.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za partiju 2
Obaveštenje zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora ya partiju 1
24.04.2014.
do 09:00
NABAVKA KOŠULJA, PANTALONA I KAČKETA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: KPK/13 Dokumentacija
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 07.04.2014.
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori i dopuna konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori i obaveštenje o produženju roka
Питања и одговори 22.04.2014.
Ispravka prve strane pitanja i odgovori 22.04.2014.
Pitanja i odgovori 22.04.2014.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o produženju roka
Izmena i dopuna
Pitanja i odgovori 25.06.2014.
Pitanja i odgovori 26.06.2014.
Pitanja i odgovori 01.07.2014.
2 obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 12.08.2014..
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.04.2014.
do 09:00
ŠIFRA POSTUPKA: MAJ /13 MAJICE ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE OBLIKOVAN U PARTIJE: - PARTIJA 1: POLO MAJICA KRATAK RUKAV - PARTIJA 2: T MAJICA ŠIFRA POSTUPKA: MAJ /14 Dokumentacija
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 07.04.2014.
Pitanja i odgovori 09.04.2014.
Pitanja i odgovori 09.04.2014.
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori 11.04.2014.
Izmena konkursne dokumentacije.
Izmena konkursne dokumentacije.
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 16.04.2014.
Pitanja i odgovori 17.04.2014.
Pitanja i odgovori 23.04.2014.
Pitanja i odgovori 23.04.2014.
Pitanja i odgovori 28.04.2014.
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori 05.04.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka.
12.05.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: ČINOVI I OZNAKE PREZIMENA ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: ČI/14 Dokumentacija
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 08.04.2014.
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori 17.04.2014.
Pitanja i odgovori 23.04.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka.
29.04.2014.
do 12:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: OPASAČ SA FUTROLAMA (DODACIMA) I PODOPASAČEM, ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: OOO/14 Dokumentacija
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 23.04.2014.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: JAKNE SA ULOŠKOM, ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: JAK/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 02.04.2014.
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 07.04.2014.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje oproduženju roka
Pitanja i odgovori 11.04.2014.
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 17.04.2014.
Pitanja i odgovori I 23.04.2014.
Pitanja i odgovori II 23.04.2014.
Pitanja i odgovori III 23.04.2014.
Pitanja i odgovori IV 23.04.2014.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje oproduženju roka
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 27.06.2014.
Pitanja i odgovori 01.07.2014.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 04.07.2014.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 12.08.2014.
Obaveštenje zaključenom ugovoru
23.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA MAJICA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: MA/13 Dokumentacija
Nova važeća dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori i obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori 07.04.2014.
Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori i dopuna konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 16.04.2014.
Pitanja i odgovori 22.04.2014.
Pitanja i odgovori 22.04.2014.
Pitanja i odgovori 28.04.2014.
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori 08.05.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka
12.05.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: OPASAČI ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ŠIFRA POSTUPKA: OP/13 Dokumentacija
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori 22.04.2014.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
25.04.2014.
do 09:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: ČARAPE, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: partija 1. – letnje čarape, partija 2. – zimske čarape, ŠIFRA POSTUPKA: ČA/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 02.04.2014.
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Питања и одговори 08.04.2014.
Обавештење о продужењу рока
Нова скица
Pitanja i odgovori 15.04.2014.
Pitanja i odgovori 16.04.2014.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
28.04.2014.
do 09:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: ČARAPE ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, MUP-A RS, OBLIKOVANA PO PARTIJAMA: partija 1 – ČARAPE LETNJE partija 2 – ČARAPE ZIMSKE, ŠIFRA POSTUPKA: ČAR/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 02.04.2014.
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori 08.04.2014.
Pitanja i odgovori 17.04.2014.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
28.04.2014.
do 09:00
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKE USLUGE ODRŽAVANJA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE APLIKACIJE NEXTBIZ ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA:P-FR APL /14 Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Obaveštenje zaključenom ugovoru
24.03.2014.
do 10:30
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA MATERIJALA ZA ALPINISTIČKE TIMOVE ZA SPASAVANJE ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE , ŠIFRA POSTUPKA: MA/14 Dokumentacija
Dopuna konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje zaključenom ugovoru
24.03.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA MOTORNIH ALATA ZA JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE , ŠIFRA POSTUPKA: MO/14 Dokumentacija
20.03.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: MOTORNE LEĐNE PRSKALICE ZA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: MLP/14 Dokumentacija
20.03.2014.
do 10:00
2014/S 048-080592 IPA - Nabavka opreme za razvoj i implementaciju informacionog sistema i infrastustrukture za praćenje i intervenciju u okviru projekta "Zajedničko upravljanje vandrednim situacijama u pograničnim oblastima Rumunija - Republika Srbija, EuropeAid/135028/D/SUP/RS""

 

2014/S 048-080592 IPA - Supplies for the Development and implementation of the informatics system and the monitoring and intervention infrastructure for the project "Joint management of the emergency situations system in Romania - Republic of Serbia cross-border area", EuropeAid/135028/D/SUP/RS

Dokumentacija
Tender dossier
INSTRUCTIONS TO TENDERERS
DRAFT CONTRACT
SPECIAL CONDITIONS
ANNEX I: GENERAL CONDITIONS
ANNEX II + III :TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
ANNEX IV: Budget breakdown (Model financial offer)
ANNEX V: MODEL PERFORMANCE GUARANTEE
Tender Guarantee Form
FINANCIAL IDENTIFICATION
LEGAL ENTITY - INDIVIDUAL
LEGAL ENTITY - PRIVATE COMPANY
LEGAL ENTITY - PUBLIC ENTITY
ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
EVALUATION GRID
TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
CLARIFICATIONS 2014-S 048-080592
CORRIGENDUM NO.1
PROVISIONAL / FINAL ACCEPTANCE
CANCELLATION
09.05.2014.
do 15:00
2014/S 048-080593, IPA - Nabavka opreme za razvoj i implementaciju informacionog sistema i infrastustrukture za praćenje i intervenciju u okviru projekta "Zajedničko upravljanje vandrednim situacijama u pograničnim oblastima Karansebes-Južnobanatski okrug" EuropeAid/135029/D/SUP/RS

 

2014/S 048-080593, IPA - Supplies for the Development and implementation of the informatics system and the monitoring and intervention infrastructure for the project "Joint management of the emergency situations in Caransebes - Južno-Banatski cross-border area" EuropeAid/135029/D/SUP/RS

Dokumentacija
Tender dossier
INSTRUCTIONS TO TENDERERS
DRAFT CONTRACT
SPECIAL CONDITIONS
ANNEX I: GENERAL CONDITIONS
ANNEX II + III :TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
ANNEX IV: Budget breakdown (Model financial offer)
ANNEX V: MODEL PERFORMANCE GUARANTEE
Tender Guarantee Form
FINANCIAL IDENTIFICATION
LEGAL ENTITY - INDIVIDUAL
LEGAL ENTITY - PRIVATE COMPANY
LEGAL ENTITY - PUBLIC ENTITY
ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
EVALUATION GRID
TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
CLARIFICATIONS 2014-S 048-080593
CORRIGENDUM NO.1
PROVISIONAL / FINAL ACCEPTANCE
CANCELLATION
09.05.2014.
do 15:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: PROTIVGRADNE RAKETE ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE ŠIFRA POSTUPKA: RAKETE/14 Dokumentacija
07.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ZAMENA KROVA I ADAPTACIJA KANCELARIJA AUTOMEHANIČARSKE RADIONICE U OBJEKTU SARAJEVSKA 34-A U BEOGRADU ŠIFRA : R - 07/14 Dokumentacija
18.03.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: HEMIJSKA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I MATERIJALI ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE I MATERIJALI ZA UGOSTITELJSTVO (PAPIRNA I PVC GALANTERIJA), OBLIKOVAN U PARTIJE, ŠIFRA POSTUPKA: HEM/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja, odgovori i izmene
Obaveštenje o produženju roka za dostavu i otvaranje ponuda
Obaveštenje obustavi postupka za partiju 1
Obaveštenje obustavi postupka za partiju 2
23.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: ZAŠTITNA OPREMA ZA VOZAČE MOTOCIKLA – JEDNOOBRAZNA JAKNA I PANTALONE ŠIFRA POSTUPKA: ZOM /13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 25.03.2014.
Pitanja i odgovori 27.03.2014.
Pitanja i odgovori 10.04.2014.
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori 15.04.2014.
Pitanja i odgovori 16.04.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka
Poništeno obaveštenje o obustavi postupka
22.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: IZVOĐENJE TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA U OBJEKTU PVSJ BOLJEVAC ŠIFRA : R - 06/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.03.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: IZVOĐENJE TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA U OBJEKTU PVSJ BRUS ŠIFRA : R - 05/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.03.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: SANACIJA INSTALACIJE GREJANJA I OPREME U KOTLARNICI OBJEKTA PS BAJNA BAŠTA, ŠIFRA POSTUPKA: R - 04/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 06.03.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.03.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA HIDALAM PAPIRA ILI ODGOVARAJUĆI ZA PAKOVANJE LIČNIH KARTI SA ČIPOM ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: HP/14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.03.2014.
do 10:00
Najava međunarodnog tendera za nabavku forenzičke opreme za labaratorijsku i obradu lica mesta, opreme za protiv diverzione preglede i mobilnih forenzičkih labaratorija - vozila. Contract Prior Information Notice for procurement of forensic equipment.
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: RIBA KONZERVIRANA, ŠIFRA POSTUPKA: RK/13 Dokumentacija
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: RIBA ZAMRZNUTA I SVEŽA, OBLIKOVAN U PARTIJE ŠIFRA POSTUPKA: RZS/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 07.04.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 3,4,5
08.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKEMALE VREDNOSTI: REKONSTRUKCIJA ZGRADE SGP AZBUKOVICA U LJUBOVIJI – III FAZA, ŠIFRA POSTUPKA: R - 03/14 Dokumentacija
07.03.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: KONZERVIRANO VOĆE I POVRĆE, ŠIFRA POSTUPKA: KVP/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.03.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: KONDITORSKI PROIZVODI, ŠIFRA POSTUPKA: KP/13 Dokumentacija
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o donetom rešenju RKZZP
Obaveštenje o obustavi postupka
07.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: REZERVNI DELOVI ZA NAPAJANJE I RASHLADNI SISTEM CENTRALNOG RAČUNSKOG CENTRA ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: RD/14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.03.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: SOKOVI VOĆNI, ŠIFRA POSTUPKA: SV/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA I ADAPTACIJA PROSTORA RESTORANA U OBJEKTU ŽANDARMERIJE U RAKOVICI, ŠIFRA POSTUPKA:R – 2/14 Dokumentacija
03.03.2014.
do 10:00
Najava međunarodnog tendera za nabavku usluge "Specijalizovani tehnički treninzi i softver" 50685-2014 Prior information notice
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: KEČAP, SENF, MARGARIN I MAJONEZ, ŠIFRA POSTUPKA:KSMM/13 Dokumentacija
24.02.2014.
do 10:30
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA HRANE ZA PSE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: HRA PS/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori19.02.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka
05.03.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: REZERVNI DELOVI ZA SISTEM VIDEO NADZORA GRADA BEOGRADA OBLIKOVAN U PARTIJE ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA: VIDEO BG /14 Dokumentacija
21.02.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: POPRAVKA UGOSTITELJSKIH UREĐAJA ZA POTREBE UPRAVE ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA, ŠIFRA POSTUPKA: PUU/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
21.02.2014.
do 10:30
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA I POSTAVLJANJE NOVE KUĆICE ZA SMEŠTAJ PRIPADNIKA OBEZBEĐENJA NA LOKACIJI UL. SAVSKI NASIP BB, U BEOGRADU , ŠIFRA POSTUPKA: R – 1/14 Dokumentacija
24.02.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA METALNIH LISICA ZA VEZIVANJE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA , ŠIFRA POSTUPKA:LIS/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.02.2014.
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: OFSET PAPIR I KARTON, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: OPK/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.03.2014.
do 11:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA:ODRŽAVANJE MSO TETRA ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: MSO TETRA/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.09.2014.
19.03.2014.
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA:IDENTIFIKACIONE PLOČICE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: IDP/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Produženje roka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.02.2014.
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA:KOLONIJAL, ŠIFRA POSTUPKA: KL/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 03.03.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.03.2014.
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA:NABAVKA HEMIKALIJA (RASTVARAČA)ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: HEM/13-2 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije 24.02.2014.
Pitanja i odgovori 06.02.2014.
Pitanja i odgovori 07.02.2014.
Pitanja i odgovori 24.02.2014.
Pitanja i odgovori 25.02.2014.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.02.2014.
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA:SIR I KAJMAK DOMAĆI, ŠIFRA POSTUPKA: SKD2/13 Dokumentacija
07.02.2014.
do 11:30
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: SOKOVI GAZIRANI, ŠIFRA POSTUPKA: SG/13 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
27.02.2014.
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: SERVISIRANJE HELIKOPTERA SIKORSKY S-76B, TEHNIČKA I LETAČKA PODRŠKA ZA POTREBE HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a RS, ŠIFRA POSTUPKA: SERVSIK/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 03.02.2014.
Pitanja i odgovori 07.02.2014.
Pitanja i odgovori 20.02.2014.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA
20.03.2014.
do 10:00
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA: POSLOVI IZVOĐENJA DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: DD/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 31.01.2014.
04.02.2014.
do 10:30
JAVNA NABAVKA USLUGE – OBUKA ZA INSTALACIJU I ODRŽAVANJE TETRA BAZNIH STANICA , ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRITOZAŠTITU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA:OTBS/13 Dokumentacija
Izmena komkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Oabveštenje o produženju roka 07.03.2014.
Pitanja i odgovori 25.02.2014.
Pitanja i odgovori 07.03.2014.
Pitanja i odgovori 21.03.2014.
Oabveštenje o produženju roka 26.03.2014.
Izmena komkursne dokumentacije 26.03.2014.
03.04.2014.
do 11:00
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku laboratorijske opreme (GCMS, GC-FID, HPLC) za projekat "Novi Sad-Segedin prekogranična saradnja u razvoju usklađenih metoda i izradi zajedničke baze podataka za analizu dizajnerskih droga"
Contract award notice: Procurement of laboratory equipment (GCMS, GC-FID, HPLC) for project: "Novi Sad-Szeged cross-border cooperation in development of harmonized methods and production of common database for the analysis of designer drugs"

CONTRACT AWARD NOTICE
Javna nabavka forenzičke opreme za labaratorijsku i obradu lica mesta, opreme za protiv diverzione preglede i mobilnih forenzičkih labaratorija - vozila, EuropeAid/135086/D/SUP/RS
Procurment of the forensic equipment within the project Prevention of crime through improvement of capacities for crime scene investigation and analysis of biological and other traces, EuropeAid/135086/D/SUP/RS.

Dokumentacija
Tender dossier
00 c3_summarypn_en_final
INSTRUCTIONS TO TENDERERS
Letter of invitation to tenderers
Annex II + III Technical specifications + technical offer
Annex IV Budget breakdown (Model financiala offer)
Draft contract
Special conditions
Annex I General Conditions
Annex V Model performance Guarantee
Financial Identification
Legal entity - Individual
Legal entity - Public entity
Legal entity - Private company
Provisional/final Acceptance Certificate
Administrative Compliance Grid
Evaluation Grid
Tender form for a supply contract
Objava poništenja tendera/ Cancellation of a supply tender procedure.

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI: OPRAVKA GORIVNOG REGULATORA AFCU NA HELIKOPTERU TIPA AB-212 ZA POTREBE HELIKOPTERSKE JEDINICE, ŠIFRA POSTUPKA: AB /13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 28.01.2014.
14.02.2014.
do 10:00
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI: NABAVKA OKVIRI ZA PIŠTOLJ CZ ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: OK-CZ/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Pitanja i odgovori 03.02.2014.
12.02.2014.
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: BRAŠNO PŠENIČNO, ŠIFRA POSTUPKA: BP/13 Dokumentacija
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.02.2014.
do 10:00
JAVNA NABAVKA DOBARA: ULJE, ŠIFRA POSTUPKA: ULJE/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 24.02.2014.
Pitanja i odgovori 28.02.2014.
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.03.2014.
do 10:00
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAVKU USLUGE – NABAVKA GODIŠNJIH LICENCI ZA SISTEM XRY LOGICAL, ŠIFRA POSTUPKA: XRY/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 27.01.2014.
03.02.2014.
do 10:00
JAVNA NABAVKA ŠEĆER KRISTAL, ŠIFRA POSTUPKA: ŠK/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 12.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.02.2014.
do 10:00
JAVNA NABAVKA MOTORNOG ULJA OBLIKOVANA PO PARTIJAMA, ŠIFRA POSTUPKA: MU/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije 19.02.2014.
Izmena konkursne dokumentacije 21.02.2014.
Izmena konkursne dokumentacije 28.02.2014.
Obaveštenje o produženju roka 28.02.2014.
Pitanja i odgovori 03.02.2014.
Izmena konkursne dokumentacije 07.02.2014.
Pitanja i odgovori 07.02.2014.
Pitanja i odgovori 14.02.2014.
Pitanja i odgovori 19.02.2014.
Pitanja i odgovori 21.02.2014.
Pitanja i odgovori 28.02.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
03.03.2014.
do 10:00
Međunarodni tender za nabavku usluge EuropeAid/134845/D/SER/RS Service contract shortlist notice
Corrigendum No.1 to the contract notice
Objava poništenja tendera
20.03.2014.
do 16:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA BATERIJA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: SSIM /13 Dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije 30.01.2014.
Obaveštenje o produženju roka 30.01.2014.
Obaveštenje o nevažnosti konkursne dokumentacije 31.01.2014.
Izmenjeni obrazac ponude za partiju 2
05.02.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI OBLIKOVAN U PARTIJE:POTROŠNI MATERIJAL I ULJE ZA POTREBE HELIKOPTERSKE JEDINICE I UPRAVE GRANIČNE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: HEBROD /13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 22.01.2014.
Pitanja i odgovori 22.01.2014.
Novi obrazac ponude
Pitanja i odgovori 23.01.2014.
31.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGE: ODRŽAVANJE APLIKACIJE ZA IZDAVANJE LIČNIH KARATA I PASOŠA ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: LKP/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 14.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.02.2014
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE: NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA MTS 2 I EBTS BAZNE STANICE TETRA SISTEMA ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU ŠIFRA POSTUPKA: RDTETRA/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 10.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.02.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - SERVISIRANJE TELEFONSKIH CENTRALA OBLIKOVAN U PARTIJE I TO: - PARTIJA 1: SERVISIRANJE TELEFONSKIH CENTRALA ALCATEL - PARTIJA 2: SERVISIRANJE AASTRA/ERICSSON TELEFONSKE CENTRALE I OPREME - PARTIJA 3: SERVISIRANJE SIEMENS TELEFONSKE CENTRALE I OPREME - PARTIJA 4: SERVISIRANJE TELEFONSKIH CENTRALA GTD-1000 OMNI-S ŠIFRA POSTUPKA: STC/13 Dokumentacija
23.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ELEKTROMATERIJAL, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: EM/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 14.01.2014.
Pitanja i odgovori 17.01.2014.
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori 22.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: KAFA ZA POTREBE UPRAVE ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA : KF/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 16.01.2014.
Pitanja i odgovori 27.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.02.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: REZERVNI DELOVI ZA RAČUNARSKU OPREMU I SERVERE, ŠIFRA POSTUPKA : RDRS/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 28.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.02.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: IZRADA PROJEKTA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE PROSTORA UKP – NKTC U BEOGRADU, NIŠU I NOVOM SADU, ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA : R - 54/13 Dokumentacija
20.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ISPORUKA I MONTAŽA MODULA SNAGE U POSTOJEĆI UPS UREĐAJ U OBJEKTU - GLAVNI RAČUNSKI CENTAR MUP-a, KNEZA MILOŠA 99, U BEOGRADU, ŠIFRA POSTUPKA : R – 53/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA KROVA U OBJEKTU PS MEDVEĐA – PU LESKOVAC, ŠIFRA POSTUPKA : R - 45/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA USLUGE OBUKA RADNIKA ZAŠITE ZA CA SA SERTIFIKACIJOM ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: OCA/13-2 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije 31.12.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka
09.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ PODELJEN U PARTIJE: PARTIJA 1: STOLOVI I ORMARI, PARTIJA 2: STOLICE I FOTELJE, ŠIFRA POSTUPKA: KN/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija2
10.01.2014
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: RECIKLAŽA TONERA/PUNJENJE TONERA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: RT/13 Dokumentacija
Važeća konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije 29.01.2014.
Izmena konkursne dokumentacije 31.01.2014.
Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda
Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda 31.01.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka
10.02.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: URGENTNA HAVARIJSKA HABAVKA DELOVA ZA SERVERE ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ŠIFRA POSTUPKA: DS/13 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
08.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE SISTEMA ZA PREPOZNAVANJE REGISTARSKIH TABLICA, ŠIFRA POSTUPKA: RT/13-2 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 09.01.2014.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 09.01.2014.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 14.01.2014.
Pitanja i odgovori kompletni 09.01.2014.
Pitanja i odgovori 15.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.01.2014
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: JAJA, ŠIFRA POSTUPKA: JAJA/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 27.01.2014.
05.02.2014
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA STANA BR. 23 NA LOKACIJI ''GRADSKI CENTAR'', BLOK C – 4, LAMELA 16 U BORU, ŠIFRA POSTUPKA: ŠIFRA : R - 52/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA TELEFONA MARKE SAMSUNG MODEL „ NOTE 3 N9005 32gb“- 11 KOMADA ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE SBPOK, ŠIFRA POSTUPKA: SMG/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.01.2014
do 11:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: REZERVNI DELOVI ZA ODRŽAVANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: RD/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 27.12.2013.
09.01.2014
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: SERVISIRANJE NEISPRAVNIH DELOVA ZA EBTS I MTS 2 BAZNE STANICE TETRA SISTEMA ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA: BS/13 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka 19.02.2014.
03.02.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: UNIFORME ZA SPECIJALIZOVANE JEDINICE CZ ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: UNI/13 Dokumentacija
Odgovori i dopuna konkursne dokumentacije 13.01.2014.
Prilog 1: Oznake specijalnosti pripadnika civilne zaštite 13.01.2014.
Prilog 2: Znak Sektora za vanredne situacije 13.01.2014.
Pitanja i odgovori 16.01.2014.
Pitanja i odgovori 23.01.2014.
Pitanja i odgovori 27.01.2014.
Pitanja i odgovori 29.01.2014.
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o produženju roka 30.01.2014.
Pitanja i odgovori 04.02.2014.
Obaveštenje o produženju roka 04.02.2014.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
11.02.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: MESO PILEĆE, ŠIFRA POSTUPKA: MP/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije II
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: PROZVODI OD MLEKA, ŠIFRA POSTUPKA: PM/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI : POTROŠNI MATERIJAL (FOLIJE, ČETKICE, PASTE I DR.), OBLIKOVAN PO PARTIJAMA, ŠIFRA POSTUPKA: PM/13 Dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 25.12.2013.
Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije 25.12.2013.
10.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: KONZERVIRANI MESNI PROIZVODI I GOTOVA JELA, ŠIFRA POSTUPKA: KMPGJ/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije 31.12.2013.
Pitanja i odgovori 20.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.01.2014.
do 10:00
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA BATERIJA ZA RUČNE RADIO STANICE ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: RRS/13 OBLIKOVAN U DVE PARTIJE, OZNAKA I NAZIV IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI: 31440000 – BATERIJE Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 23.12.2013.
Pitanja i odgovori 30.12.2013.
Pitanja i odgovori 31.12.2013.
Pitanja i odgovori 20.01.2014.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 25.03.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
27.01.2014
do 11:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA:MESO SVEŽE, MAST, TRAJNE I POLUTRAJNE PRERAĐEVINE OD MESA, ŠIFRA POSTUPKA: MMP/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije 25.12.2013.
Pitanja i odgovori 30.12.2013.
Pitanja i odgovori 10.01.2014.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: NABAVKA SLUŽBENIH PIŠTOLJA MARKE „CZ 99“ ILI ODGOVARAJUĆE ŠIFRA POSTUPKA: SP /13 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
20.01.2014
do 12:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: AKUMULATORI ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA : AK/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 11.12.2013.
Pitanja i odgovori dopuna 11.12.2013.
Pitanja i odgovori dopuna 13.12.2013.
Pitanja i odgovori dopuna 23.12.2013.
Izmena konkursne dokumentacije 30.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: KANCELARIJSKI MATERIJAL ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: KM/13 Dokumentacija
Obaveštenje o novoj konkursnoj dokumentaciji
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 11.12.2013.
Pitanja i odgovori 19.12.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 27.12.2013.
Izmena konkursne dokumentacije 27.12.2013.
Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke
15.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: TONERI ZA ŠTAMPAČE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: TŠ/13 Dokumentacija
Pitanja, odgovori i izmene 05.12.2013.
Pitanja i odgovori 05.12.2013.
Pitanja i odgovori 05.12.2013.
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 26.12.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 30.12.2013.
Obaveštenje o novom roku za podnošenje ponuda 14.01.2014.
Pitanja i odgovori 21.01.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-toneri partija1
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-toneri partija2
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-toneri partija3
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-toneri partija4
24.01.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: OBUĆA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: OB/13 Dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 25.10.2013.
Pitanja i odgovori 08.11.2013.
Pitanja i odgovori 14.11.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
14.10.2013.
do 10:00
Usluge održavanja sredstava transporta i mehanizacije za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova oblikovan u partije:UOV /13 Dokumentacija
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača
Obaveštenje o priznanju kvalifikacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 02.09.2013.
Pitanja i odgovori 05.09.2013.
Pitanja i odgovori 10.09.2013.
Poziv za podnošenje prijava za dokvalifikaciju
Pitanja i odgovori 27.03.2014.
Pitanja i odgovori 14.05.2014.
Pitanja i odgovori 22.05.2014.
Pitanja i odgovori 22.05.2014.
Pitanja i odgovori 06.06.2014.
Pitanja i odgovori 17.07.2014.
Konkursna dokumentacija za dokvalifikaciju
Pitanja i odgovori 24.07.2014.
Pitanja i odgovori 30.07.2014.
Pitanja i odgovori 30.07.2014.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije-dokvalifikacije
12.09.2013 .
do 10:00