**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

JAVNE NABAVKE

 

 • Plan javnih nabavki za 2012. godinu

 • Plan javnih nabavki za 2013. godinu

 • Plan javnih nabavki za 2015. godinu

 • Obrazac za evidentiranje ugovora o javnim nabavkama za 2012, 2013. i 2014. godinu (kvartalni izveštaj)

 •  

  Elektronske nabavke

  Uprava za javne nabavke

   

  Svi dobavljači koji preuzmu konkursnu dokumentaciju sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova obavezni su da se jave kontakt osobi navedenoj u konkursnoj dokumentaciji.

   

  Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU Nabavka usluge – Poslovi izvođenja dezinsekcije i deratizacije JN broj 42/15 Dokumentacija 06.04.2015.
  do 9:00
  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA: Ulje za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova JN broj 18/15 Dokumentacija 27.04.2015.
  do 9:00
  JAVNA NABAVKA - Nabavka usluge –Servisiranje i popravka automehaničarskih lestvi i hidrauličnih platformi (popravka vatrogasnih lestvi AOIL 30 HK-2),JN broj 37/15 Dokumentacija 06.04.2015.
  do 9:00
  JAVNA NABAVKA - Nabavka dobara: Pivo, vino i žestoka pića JN broj 13/15 Dokumentacija 22.04.2015.
  do10:00
  JAVNA NABAVKA – popravka motornog vozila Volvo XC90, JN broj 51/15 Dokumentacija 31.03.2015.
  do 09:00
  DRUGA FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA (PO ODLUCI IZ I FAZE KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ZA PARTIJU5. USLUGE ODRŽAVANJA U GARANTNOM I VANGARANTNOM ROKU VOZILA MARKE LAND ROVER I RANGE ROVER) ZA OPRAVKE U VANGARANTNOM ROKU ZA VOZILA MARKE LAND ROVER I RANGE ROVER NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: KP-ROVER/14 Dokumentacija 30.03.2015.
  do 09:00
  JAVNA NABAVKA DOBARA: SREDSTVA ZA MIROVNE MISIJE, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, JN broj 45/15 Dokumentacija 30.03.2015.
  do 10:00
  JAVNA NABAVKA - Nabavka usluge – servisiranje analitičkih instrumenata za potrebe Uprave kriminalističke policije, JN broj 09/14 Dokumentacija 20.04.2015.
  do 09:00
  JAVNA NABAVKA DOBARA - Pecivo zamrznuto, sladoled i povrće zamrznuto za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova JN broj 33/15 Dokumentacija 20.04.2015.
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - Reflektujući prsluci sa natpisom „saobraćajna policija“ za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 38/15 Dokumentacija 17.04.2015.
  do 09:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA OBLIKOVAN PO PARTIJAMA - Obuća za policijske službenike za potrebe Direkcije policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 39/15 Dokumentacija 17.04.2015.
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA Polo majica kratak rukav, za potrebe Direkcije policije Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 29/15 Dokumentacija 16.04.2015.
  do 09:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - Zimske pantalone za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 21/15 Dokumentacija 16.04.2015.
  do 09:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: VIDEO NADZOR U SAOBRAĆAJU, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: VNS / 14, 06 Broj 404-JN-2/14-04 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Izmena konkursne dokumentacije 24.03.2015.
  27.04.2015.
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA OBLIKOVAN PO PARTIJAMA KAČKETI LETNJI I ZIMSKI ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, JN BROJ 1/14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Nova konkursna dokumentacija
  15.04.2015.
  do 09:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA OBLIKOVANA PO PARTIJAMA Uniforme, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 27/14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije 18.03.2015.
  Pitanja i odgovori
  15.04.2015.
  do 09:00
  JAVNA NABAVKA DOBARA: Činova, oznaka prezimena, amblema policije sa čičkom, zastava sa čičkom, znački policije sa čičkom i amblema – oznaka za kačket sa čičkom, oblikovana po partijma JN broj 22/15 Dokumentacija 15.04.2015.
  do 09:00
  JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - Nabavka dobara : Toneri i bubnjevi za laserske faks uređaje, JN-05/15 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  23.03.2015.
  do 09:00
  JAVNA NABAVKA - Nabavka dobara: Kečap, senf, margarin i majonez za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 14/15 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  14.04.2015.
  do 10:00
  JAVNA NABAVKA DOBARA - Mleko pasterizovano i kiselo mlečni proizvodi za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 31/15 Dokumentacija 14.04.2015.
  do 10:00
  JAVNA NABAVKA DOBARA: RIBA KONZERVIRANA, JN broj 10/15 Dokumentacija 09.04.2015.
  do 10:00
  JAVNA NABAVKA DOBARA OBLIKOVANA PO PARTIJAMA: TONERI, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 2/15 Dokumentacija 08.04.2015.
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - Kafa, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 11/15 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori
  08.04.2015.
  do 10:00
  JAVNA NABAVKA DOBARA - Sokovi voćni za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova JN broj 9/15 Dokumentacija 08.04.2015.
  do 10:00
  JAVNA NABAVKA DOBARA - Mleko dugotrajno i mleko čokoladno za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova JN broj 8/15 Dokumentacija 08.04.2015.
  do 10:00
  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU – Nabavka dobara –Konzervirano voće i povrće za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova JN broj 7/15 Dokumentacija 06.04.2015.
  do 10:00
  JKONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA OBLIKOVAN PO PARTIJAMA Protivgradne rakete za potrebe Sektora za vanredne situacije JN broj 4/15 Dokumentacija 30.03.2015.
  do 10:00
  JAVNA NABAVKA DOBARA: pečati, štambilji i faksimili, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, ŠIFRA POSTUPKA: JN26/15 Dokumentacija 17.03.2015.
  do 10:00
  JAVNA NABAVKA DOBARA: Štamparski obrasci, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, ŠIFRA POSTUPKA: JN6/15 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  17.03.2015.
  do 10:00
  PRETHODNO OBAVEŠTENJE - Specijalna vatrogasna vozila
  JAVNA NABAVKA DOBARA: Hitna i nepredviđena nabavka rezervnih delova - za IBM P770 servere sa ugradnjom, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, ŠIFRA POSTUPKA: JN23/15 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  11.03.2015.
  do 10:00
  PRETHODNO OBAVEŠTENJE - Majice
  PRETHODNO OBAVEŠTENJE - Osiguranje vozola
  JAVNA NABAVKA DOBARA: Jastučići i mastila za mehanizme službenih štambilja, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, ŠIFRA POSTUPKA: JN1/15 Dokumentacija
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  10.03.2015.
  do 10:00
  PRETHODNO OBAVEŠTENJE - Nabavka tonera
  Nabavka dobara – Rezervni delovi, potrošni materijal i dodatna oprema za tetra terminale, ŠIFRA POSTUPKA: JN33/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o produženju roka
  06.03.2015.
  do 11:00
  Otvoren postupak javne nabavke male vrednosti: Sanacija mokrih čvorova, restorana „Despota Stefana“ Beograd, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, ŠIFRA POSTUPKA: DS/14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori 27.02.2015. prvi deo
  Pitanja i odgovori 27.02.2015. drugi deo
  Izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori 05.03.2015.prvi deo
  Pitanja i odgovori 05.03.2015. drugi deo
  12.03.2015.
  do 10:00
  Otvoren postupak javne nabavke usluga: Održavanje i popravke fotokopir aparata, šifra postupka: FA/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 05.03.2015.
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  26.03.2015.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: Nabavka alata za IP telefoniju i potrošnog materijala za dopunu za potrebe Ministarstva Unutrašnjih Poslova, šifra postupka: JN18/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o produženju roka
  06.03.2015.
  do 11:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: nabavka potrošnog materijala za uzorkovanje mikrotragova za potrebe Ministarstva Unutrašnjih Poslova, šifra postupka: JN16/14 Dokumentacija 09.03.2015.
  do 10:00
  DRUGA FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA (PO ODLUCI IZ I FAZE KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ZA PARTIJU 1. USLUGE ODRŽAVANJA U GARANTNOM I VANGARANTNOM ROKU VOZILA MARKE PEUGEOT) ZA OPRAVKE U VANGARANTNOM ROKU ZA VOZILA MARKE PEUGEOT NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: KP-PEUGEOT/14 Dokumentacija 05.03.2015.
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA TELEFONSKE OPREME, OBLIKOVANU PO PARTIJAMA, šifra postupka TO/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 24.02.2015.
  Obaveštenje o obustavi postupka
  Obaveštenje zaključenom ugovoru - partija 1.
  Obaveštenje zaključenom ugovoru - partija 3.
  04.03.2015.
  do 10:00
  PRETHODNO OBAVEŠTENJE
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - UREĐAJI ZA NEPREKIDNO NAPAJANJE, ŠIFRA POSTUPKA: JN 28/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 05.03.2015.
  Pitanja i odgovori 09.03.2015.
  23.03.2015.
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: REZERVNI DELOVI ZA RAČUNARE I RAČUNARSKE KOMPONENTE, ŠIFRA POSTUPKA: KOMP/14 Dokumentacija
  Nova konkursna dokumentacija
  Pitanja i odgovori 24.02.2015.
  23.03.2015.
  do 10:00
  PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJE SA SISTEMA I HSM ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA P-OSS/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o Odluci o dodeli ugovora 12.03.2015.
  06.03.2015.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: ODRŽAVANJE HIGIJENE U OBJEKTIMA 27 POLICIJSKIH UPRAVA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, OBLIKOVANA PO PARTIJAMA, ŠIFRA POSTUPKA: JN 36/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 23.02.2015. Pitanja i odgovori 05.03.2015.
  Pitanja i odgovori 10.03.2015.
  Pitanja i odgovori 16.03.2015.
  23.03.2015.
  do 10:00
  Druga faza kvalifikacionog postupka za automehaničarske radove za vozila marke BMW na teritoriji grada Beograda., ŠIFRA POSTUPKA: KP - BMW/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 23.02.2015.
  Pitanja i odgovori 02.03.2015.
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  05.03.2015.
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA –VOĆE I POVRĆE SVEŽE I SUŠENO ZA POTREBE UPRAVE ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA, ŠIFRA POSTUPKA: JN 4/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 16.03.2015.
  20.03.2015.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGE: IP TELEFONIJA – LICENCE ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: JN 13/14 Dokumentacija 20.03.2015.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: LABORATORIJSKA OPREMA - SIGURNOSNI ORMANI ZA SKLADIŠTENJE ZAPALJIVIH HEMIKALIJA, ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE-NKTC, ŠIFRA POSTUPKA: SO-NKTC Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 11.03.2015.
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  Izmena konkursne dokumentacije
  Nova konkursna dokumentacija
  16.03.2015.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: REZERVNI DELOVI ZA IP TELEFONSKI SISTEM, ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA JN broj 25/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 10.03.2015.
  Pitanja i odgovori 11.03.2015.
  Pitanja i odgovori, izmena konkursne dokumentacije i produženje roka 13.03.2015.
  Obaveštenje o produženju roka 13.03.2015.
  20.03.2015.
  do 09:00
  POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova: Radovi na objektima SVS-a, sanacija termotehničkih instalacija UVS u Beogradu (javna nabavka broj 20/14) Dokumentacija
  Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  Važeća konkursna dokumentacija
  Odgovori na pitanja 26.02.2015.
  Obaveštenje o produženju roka
  Odgovori na pitanja 27.02.2015.
  03.03.2015.
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK ZA JAVNU NABAVKU DOBARA: HRANA ZA KONJE-ZOB, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: JN broj 14/14 Dokumentacija 16.03.2015.
  do 09:00
  DRUGA FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ZA AUTOMEHANIČARSKE RADOVE - OPRAVKE U VANGARANTNOM ROKU ZA NISSAN VOZILA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA POTREBE MUP-a, ŠIFRA POSTUPKA: KP - NISSAN/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  Pitanja i odgovori 13.02.2015.
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  Izmena konkursne dokumentacije
  24.02.2015.
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: POLICE ZA ODLAGANJE ARHIVSKE GRAĐE, JN 17/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 13.02.2015.
  Nova važeća konkursna dokumentacija
  Obaveštenje o dodeli ugovora 13.03.2015.
  23.02.2015.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: INTERVENTNE UNIFORME, ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, JN 24/14 Dokumentacija 12.03.2015.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: ULJE ZA LOŽENJE JN BROJ 8/14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori 23.02.2015.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.03.2015.
  04.03.2015.
  do 10:00
  PRETHODNO OBAVEŠTENJE - Popravka vozila
  PRETHODNO OBAVEŠTENJE - Rezervni delovi za vozila
  PRETHODNO OBAVEŠTENJE - Meso sveže, mast, trajne i polutrajne prerađevine
  PRETHODNO OBAVEŠTENJE - Pantalone
  PRETHODNO OBAVEŠTENJE - 3000-časovna inspekcija i servisni radovi na helikopteru
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: REZERVNI DELOVI ZA ODRŽAVANJE VOZILA, OBLIKOVAN PO PARTIJAMA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: RDV/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 13.02.2015.
  Pitanja i odgovori 26.02.2015.
  Pitanja i odgovori 02.03.2015.
  Pitanja i odgovori 13.03.2015.
  18.03.2015.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: SREDSTAVA ZA VEZIVANJE (METALNIH LISICA) I KLJUČEVA ZA SREDSTVA ZA VEZIVANJE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: LIS/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  20.02.2015.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: ZAMENA VODOOTPORNOG ŠPERA (PATOSA) NA GUMENOM ČAMCU „SILLINGER“, ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE JN BROJ 32/14, ŠIFRA POSTUPKA: PAT/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09.03.2015.
  18.02.2015.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA – GORIVO ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, OBLIKOVANA PO PARTIJAMA, ŠIFRA POSTUPKA GOR/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  09.03.2015.
  do 10:00
  PRETHODNO OBAVEŠTENJE - Protivgradne rakete
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: nabavka rezervnih delova za helikopter BELL 206B za potrebe Helikopterske jedinice, ŠIFRA POSTUPKA: JN 12/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 13.02.2015.
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  04.03.2015.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: HEMIJSKA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: HEM/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori 23.02.2015. sa izmenom konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori 09.03.2015.
  11.03.2015.
  do 10:00
  POZIV ZA JAVNU NABAVKU – nabavka dobara, oblikovanu po parttijama – rezervni delovi za sprovođenje AD NOTA, JN broj 23/14 Dokumentacija
  Obaveštenje zaključenom ugovoru partija 1
  Obaveštenje zaključenom ugovoru partija 2
  02.03.2015.
  do 10:00
  Postupak javne nabavke male vrednosti radova: sanacija i adaptacija nadstrešnice na ulazu u objekat PS Vrnjačka Banja, za potrebe PU Kraljevo, šifra postupka NAD/14 Dokumentacija 06.02.2015.
  do 10:00
  POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti-lanci za sneg za motorna vozila, broj JN 3/14 Dokumentacija
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  09.02.2015.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - rezervni delovi za sistem video nadzora i konktrolu pristupka, za potrebe: MUP-a, Širfa postupka: JN 22/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 02.02.2015.
  Pitanja i odgovori 03.02.2015.
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 24.02.2015.
  Obaveštenje o povučenom zahtevu za zaštitu prava 26.02.2015.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  09.02.2015.
  do 09:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE dobara: filteri – cedila za zaštitnu masku koji odgovaraju zaštitnim maskama „Trajal M2“, „Trajal M2F“, „Trajal panorama maska B2G/PC i Dregerova maska ili odgovarajući, JN broj 29/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 05.02.2015.
  Pitanja i odgovori 11.02.2015.
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  26.02.2015.
  do 10:00
  POSTUPAK DRUGE FAZE KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ( PO ODLUCI IZ I FAZE KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ZA PARTIJU 6. USLUGE ODRŽAVANJA U GARANTNOM I VANGARANTNOM ROKU ZA VOZILA MARKE MITSUBISHI PAJERO), ZA AUTOMEHANIČARSKE RADOVE – OPRAVKE U VANGARANTNOM ROKU ZA TIPOVE VOZILA MITSUBISHI PAJERO NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA POTREBE MUP-a, ŠIFRA POSTUPKA: KP II - MITSUBISHI/14 Dokumentacija
  Nova dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori 30.01.2015.
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori 05.02.2015.
  Novi obrasci "Mitsubishi" Prilog 2
  Novi obrasci "Mitsubishi" Prilog 6
  Pitanja i odgovori 10.02.2015.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.03.2015.
  12.02.2015.
  do 09:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE - NAZIV POSTUPKA: opravka regulatora snage za helekopter tipa Bell 206B, OZNAKA NABAVKE: 06 broj 404-JN-34/14 Dokumentacija
  Dopuna konkursne dokumentacije
  25.02.2015.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE - druga faza kvalifikacionog postupka za automehaničarske radove – opravke u vangarantnom roku za tipove vozila marke VW Golf VI i Audi 6 na teritoriji grada Beograda, Širfa postupka: KP II -VW i AUDI/14 Dokumentacija
  Dokumentacija
  Obavestenje o produzenju roka
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori 03.02.2015.
  Izmena konkursne dokumentacije
  Nova važeća konkursna dokumentacija
  Pitanja i odgovori 05.02.2015.
  Pitanja i odgovori 06.02.2015.
  Obaveštenje zaključenom ugovoru - AUDI
  Obaveštenje zaključenom ugovoru - GOLF
  11.02.2015.
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - materijal tim - za uništavanje NUS, za potrebe Sektora za vanredne situacije, Širfa postupka: JN 5/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o obustavi postupka
  02.02.2015.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE - II Faza kvalifikacionog postupka za automehaničarske radove - opravke u vangarantnom roku za vozila marke FIAT na teritoriji grada Beograda, Širfa postupka: KP-FIAT/14 Dokumentacija
  Nova izmenjena konkursna dokumentacija 03.02.2015.
  Izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o produženju roka 03.02.2015.
  06.02.2015.
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - NABAVKA (DOBARA): SERVER ZA SKLADIŠTENJE PODATAKA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI, JN BROJ 30/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 26.01.2015.
  Pitanja i odgovori 28.01.2015.
  Odgovor na pitanje28.01.2015.
  Odgovor na pitanje 29.01.2015.
  Odgovor na pitanje 29.01.2015.
  Odgovor na pitanje 02.02.2015.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  04.02.2015.
  do 09:00
  JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - MUNICIJA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: JN-19/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.02.2015.
  02.02.2015.
  do 10:00
  JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - NABAVKA RADOVA - SANACIJA KROVA IZNAD DVA STANA U TOPOLI U UL. KNEGINJE ZORKE BR.13, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, BROJ NABAVKE: 35/14 Dokumentacija
  Dopuna 2
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  Izmena konkursne dokumentacije
  Odgovor na pitanje 02.02.2015.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  09.02.2015.
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI : SANACIJA MERMERNIH PLOČA POSTAVLJENIH NA FASADI OBJEKTA SEDIŠTA PU U VALJEVU, ZA POTREBE PU U VALJEVU, ŠIFRA POSTUPKA: MERMER/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  28.01.2015.
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: REZERVNI DELOVI ZA AVAYA IP TELEFONSKE CENTRALE, ZA POTREBE MINISTARTSVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: AVAYA /14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  27.01.2015.
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: REZAERVNI DELOVI ZA ALCATEL TELEFONSKE CENTRALE ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA: ALKATEL/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka
  Nova konkursna dokumentacija 21.01.2014.
  Obaveštenje o produženju roka 22.01.2014.
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  27.01.2015.
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: REZERVNI DELOVI ZA SERVER SA UGRADNJOM ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: RD/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o obustavi postupka
  26.01.2015.
  do 10:00
  JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – REAGENSI ZA DNK LABORATORIJU, JNMV broj: 31/14 Dokumentacija 26.01.2015.
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: USLUGA ODRŽAVANJA TELEFONSKIH CENTRALA - SERVISIRANJE AASTRA/ERICSSON TELEFONSKIH CENTRALA I OPREME , ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA: TC/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  23.01.2015.
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: ODRŽAVANJE PRODUKCIONIH SERVERA CENTRALNOG RAČUNARSKOG CENTRA ZA JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM MUP-A ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: OPS/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  Izmena konkursne dokumentacije i odgovori na pitanja
  Nova važeća konkursna dokumentacija 26.03.2015.
  Obaveštenje o produženju roka 26.03.2015.
  Izmena konkursne dokumentacije i obaveštenje o produženju roka 26.03.2015.
  01.04.2015.
  do 10:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: POTROŠNI MATERIJAL TELEFONSKOG SISTEMA ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU,ŠIFRA POSTUPKA: MN-PMTS/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 12.02.2015.
  16.01.2015.
  do 09:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: SERVIS GENETSKIH ANALIZATORA, ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE-NKTC, ŠIFRA POSTUPKA: OP-USGA/14 Dokumentacija 04.02.2015.
  do 10:00
  PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA hard diskovi, za potrebe MUP-a, ŠIFRA POSTUPKA: P-HD/14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  Obaveštenje o odluci u pregovaračkom postupku
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
  06.01.2015.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE: nabavke fotokopir papira za potrebe MUP-a, ŠIFRA POSTUPKA: JN broj 10/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Izmena konkursne dokumentacije 14.01.2015.
  Pitanja i odgovori 20.01.2015.
  Pitanja i odgovori 21.01.2015.
  Pitanja i odgovori 23.01.2015.
  30.01.2015.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: POPRAVKA, ODRŽAVANJE, SERVISIRANJE, KALIBRACIJA I DODELA DRŽAVNOG ŽIGA ZA ALKOMETRE ALCOQANT, ŠIFRA POSTUPKA: KAL/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 24.02.2015.
  Izmena konkursne dokumentacije 24.02.2015.
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 04.03.2015.
  Izmena konkursne dokumentacije 04.03.2015.
  Pitanja i odgovori 04.03.2015.
  Pitanja i odgovori 09.03.2015.
  13.03.2015.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE DATAPOWER UREĐAJA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: ODP/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zakljucenom ugovoru 28.01.2015.
  09.01.2015.
  do 12:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: rezervni delovi za mail server i domen Kontrolere Storage centralnog računskog centra za jedinstveni informacioni sistem MUP-a, za potrebe Uprave za informacione tehnologije-oblikovan po partijama, šifra postupka: RDJIS/14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  Obaveštenje o obustavi postupka
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  03.02.2015.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: REZERVNI DELOVI ZA RADIO RELEJNE UREĐAJE ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA: MN-RDRRU/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

  Obaveštenje o zaključenim ugovorima 12.02.2015.
  12.01.2015.
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SMART CARD ČITAČI ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: SKČ/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2
  06.01.2015.
  do 10:00
  PREGOVARACKI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM POZIVA ZA PODNOSENJE PONUDA; ŠIFRA POSTUPKA: P-OGD/14 Dokumentacija
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: FOTOKOPIR APARAT ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA; ŠIFRA POSTUPKA: FKA/14 Dokumentacija
  Izmene i dopune
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  Izmene i dopune 22.12.2014.
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 22.12.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  25.12.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA: IZVOĐENJE TRAFO STANICE ZA POTREBE NOVOG OBJEKTA "CARIČIN GRAD" MAKIŠ, ŠIFRA POSTUPKA: CAR/14 Dokumentacija
  OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  23.01.2015.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: RIBA ZAMRZNUTA I SVEŽA ZA POTREBE UPRAVE ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA, ŠIFRA POSTUPKA: RZS/14, OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: - Partija 1 – odsek u Nišu; - Partija 2 – odsek u Kraljevu i Užicu 1; - Partija 3 – odsek u Kraljevu i Užicu 2; Dokumentacija
  Partija 1 - Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  Partija 2 - Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  Partija 3 - Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  12.01.2015.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA – FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIKE POLICIJE – NKTC MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: FZ/14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije 11.12.2014.
  Nova konkursna dokumentacija 11.12.2014.
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  Izmena konkursne dokumentacije

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  14.01.2015.
  do 10:00
  Prethodno obaveštenje - fotokopir papir
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: ODRŽAVANJE KANALIZACIONE INSTALACIJE I ČIŠĆENJE SEPARATORA ZA POTREBE UPRAVE ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA, ŠIFRA POSTUPKA: OKS/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  15.12.2014.
  do 10:30
  Prethodno obaveštenje za sistem za video nadzor
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: POPRAVKA UGOSTITELJSKE RASHLADNE OPREME ZA POTREBE OBJEKATA UPRAVE ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA, ŠIFRA POSTUPKA: URO/14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  08.12.2014.
  do 10:30
  REF. NO. EuropeAid/135028/C/SUP/RS - 01 IPA - Supplies for the Development and implementation of the informatics system and the monitoring and intervention infrastructure for the project „Joint management of the emergency situations system in Romania - Republic of Serbia cross-border area“ - RE-LAUNCH

   

  REF. BR. EuropeAid/135028/C/SUP/RS - 01 IPA - Nabavka opreme za razvoj i implementaciju informacionog sistema i infrastustrukture za praćenje i intervenciju u okviru projekta „Zajedničko upravljanje vandrednim situacijama u pograničnim oblastima Rumunija - Republika Srbija“ - PONOVLJENI POSTUPAK
  INSTRUCTIONS TO TENDERERS
  DRAFT CONTRACT
  SPECIAL CONDITIONS
  GENERAL CONDITIONS
  TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
  BUDGET BREAKDOWN (Model financial offer)
  MODEL PERFORMANCE GUARANTEE
  PRE-FINANCING GUARANTEE FORM
  TENDER GUARANTEE FORM
  PROVISIONAL / FINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE
  FINANCIAL IDENTIFICATION
  LEGAL ENTITY - INDIVIDUAL
  LEGAL ENTITY - PRIVATE COMPANY
  LEGAL ENTITY - PUBLIC ENTITY
  ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
  EVALUATION GRID
  TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
  CORRIGENDUM No: 1
  FINAL ACCEPTANCE NEW
  PROVISIONAL ACCEPTANCE NEW
  CLARIFICATIONS
  CORRIGENDUM No. 2
  CONTRACT AWARD NOTICE
  21.07.2014.
  do 15:00
  OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA, ŠIFRA POSTUPKA: P-CAHSM/14
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA:BRAVARSKI MATERIJAL ZA POTREBE UPRAVE ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA, ŠIFRA POSTUPKA: BM/14 Dokumentacija 10.12.2014.
  do 10:30
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: KANCELARIJSKI MATERIJAL, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: KM/14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Nova konkursna dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 18.12.2014.
  Pitanja i odgovori 25.12.2014.
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori 26.12.2014.
  Nova konkursna dokumentacija 26.12.2014.
  Izmena konkursne dokumentacije 26.12.2014.
  Pitanja i odgovori 30.12.2014.
  OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA
  05.01.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGE: ODRŽAVANJE VIDEO ZIDA U DEŽURNOJ SLUŽBI UPRAVE SAOBRAĆAJNE POLICIJE U LJERMONTOVOJ 12a, ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA: ZID/14 Dokumentacija
  Odgovor i izmena konkursne dokumentacije
  02.12.2014.
  do 10:00
  REF. NO.EuropeAid/135029/D/SUP/RS - 01 IPA - Supplies for the Development and implementation of the informatics system and the monitoring and intervention infrastructure for the project „Joint management of the emergency situations in Caransebes - Južno-Banatski cross-border area“ -RE-LAUNCH

   

  REF. BR. EuropeAid/135029/D/SUP/RS - 01IPA - Nabavka opreme za razvoj i implementaciju informacionog sistema i infrastustrukture za praćenje i intervenciju u okviru projekta „Zajedničko upravljanje vandrednim situacijama u pograničnim oblastima Karansebes-Južnobanatski okrug“ - PONOVLJENI POSTUPAK
  INSTRUCTIONS TO TENDERERS
  DRAFT CONTRACT
  SPECIAL CONDITIONS
  GENERAL CONDITIONS
  TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
  BUDGET BREAKDOWN (Model financial offer)
  MODEL PERFORMANCE GUARANTEE
  PRE-FINANCING GUARANTEE FORM
  TENDER GUARANTEE FORM
  PROVISIONAL / FINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE
  FINANCIAL IDENTIFICATION
  LEGAL ENTITY - INDIVIDUAL
  LEGAL ENTITY - PRIVATE COMPANY
  LEGAL ENTITY - PUBLIC ENTITY
  ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
  EVALUATION GRID
  TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
  CORRIGENDUM No: 1
  FINAL ACCEPTANCE NEW
  PROVISIONAL ACCEPTANCE NEW
  CLARIFICATIONS
  CORRIGENDUM No. 2
  Contract award notice
  21.07.2014.
  do 15:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: SOKOVI VOĆNI, DOJPAK 0,2 l ZA POTREBE UPRAVE ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: SVD/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  Odluka o izmeni ugovora 18.03.2015.
  25.11.2014.
  do 10:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: USNICI ZA ALKOMETRE, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: USN/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  29.12.2014.
  do 10:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA ANTIFRIZ ZA POTREBE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, ŠIFRA POSTUPKA: MN-AN/14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o produženju roka za ponošenje ponuda
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  26.11.2014.
  do 09:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: venile za vađenje krvi kod vozača, šifra postupka: VK/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Izmene i dopune
  Pitanje 2
  OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA II
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  25.11.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SREDSTVO ZA PRANJE VETROBRANSKOG STAKLA ZA POTREBE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, ŠIFRA POSTUPKA: NSPVS/14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori 14.11.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.01.2015.
  21.11.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: POTROŠNI MATERIJAL ZA TETRA BAZNE STANICE ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, MINISTARTSVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: PMTETRA/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.01.2015.
  26.11.2014.
  do 10:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: PRAĆENJE MEDIJA- PRESS CLIPPING, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: PRES/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obavestenje o produženju ugovora
  Obavestenje o obustavi postupka
  25.11.2014.
  do 10:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: nabavka ulja- oblikovan po partijama,šifra postupka: NMU/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o obustavi postupka partija 2
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: KONDITORSKI PROIZVODI Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  08.12.2014.
  do 10:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: VODA GAZIRANA I NEGAZIRANA, ŠIFRA POSTUPKA: VGIN/14 Dokumentacija
  Odgovori na pitanja 03.12.2014.
  Odgovori na pitanja 04.12.2014.
  Obaveštenje o obustavi postupka
  17.12.2014.
  do 10:00
  PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA : Uništenje ubojnih sredstava sa nestabilnim barutom ŠIFRA : P-UUS/14 Dokumentacija
  Odluka o dodeli ugovora
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.01.2015.
  27.11.2014.
  do 10:30
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: POTKIVANJE KONJA ZA POTREBE PU ZA GRAD BEOGRAD, ŠIFRA POSTUPKA: K/14 Dokumentacija
  17.11.2014
  do 10:00
  PRETHODNO OBAVEŠTENJE
  KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA OBLIKOVANE PO PARTIJAMA: PREZENTI, ZA POTREBE MINISTARTSVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: PREZENT/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje zaključenom ugovoru-partija 1
  Obaveštenje zaključenom ugovoru-partija 2
  05.11.2014
  do 10:00
  KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE DOBARA OBLIKOVANE PO PARTIJAMA: ZIMSKI PNEUMATICI, ZA POTREBE MINISTARTSVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: ZP/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 27.11.2014.
  Obaveštenje o produženju roka 27.11.2014.
  Obaveštenje zaključenom ugovoru-partija 1
  Obaveštenje zaključenom ugovoru-partija 5
  Obaveštenje zaključenom ugovoru-partija 2
  Obaveštenje zaključenom ugovoru-partija 3
  Obaveštenje zaključenom ugovoru-partija 4
  Obaveštenje zaključenom ugovoru-partija 6
  Obaveštenje zaključenom ugovoru-partija 7
  Obaveštenje zaključenom ugovoru-partija 8
  Obaveštenje zaključenom ugovoru-partija 9
  02.12.2014
  do 10:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: REZERVNI DELOVI ZA SERVERSKU INFRASTRUKTURU, SERTIFIKACIONO TELO I SERTIFIKACIONI SISTEM, ŠASIJE ZA BLADE SERVER, STORAGE SISTEM, BACK UP SISTEMOM CENTRALNOG RAČUNARSKOG CENTRA ZA POTREBE JEDINSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA MUP-a ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: RDSS/14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o produženju roka
  II Obaveštenje o produženju roka
  III Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o obustavi postupka partija 2
  13.01.2015
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:SERVISIRANJE ČITAČA PUTNIH ISPRAVA ZA POTREBE UPRAVE GRANIČNE POLICIJE, MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ŠIFRA POSTUPKA: SERVČPI/14 Dokumentacija
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  29.10.2014
  do 10:00
  POSTUPAK ZA PARTIJU 4. USLUGE ODRŽAVANJA U GARANTNOM I VANGARANTNOM ROKU VOZILA MARKE ŠKODA) ZA OPRAVKE U VANGARANTNOM ROKU ZA VOZILA MARKE ŠKODA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: KP II- ŠKODA /14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Nova važeća konkursna dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.02.2015.
  24.10.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: NABAVKA LETNJIH I ZIMSKIH PNEUMATIKA ZA BLINDIRANO VOZILO MERCEDES S600L ŠIFRA POSTUPKA: BL/14 Dokumentacija
  24.10.2014
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: REZERVNI DELOVI ZA AKTIVNU I PASIVNU KOMUNIKACIONU OPREMU CENTRALNOG RAČUNSKOG CENTRA ZA JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM MUP-A ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE , ŠIFRA POSTUPKA: PASIVA /14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 28.10.2014.
  Pitanja i odgovori 07.11.2014.
  Pitanja i odgovori 1 10.11.2014.
  Pitanja i odgovori 2 10.11.2014.
  14.11.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA I ADAPTACIJA PROSTORIJA ZA ZADRŽAVANJE U OBJETIMA PU KRUŠEVAC I PS ARANĐELOVAC, ŠIFRA POSTUPKA: R - 31/14 Dokumentacija
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  17.10.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ADAPTACIJA KANCELARIJA I SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA U OBJEKTU SIV-A 1 NA DRUGOM SPRATU, ŠIFRA POSTUPKA: R - 30/14 Dokumentacija
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  20.10.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: MAJICE, OBLIKOVAN U DVE PARTIJE, ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: MAJ-1/14 Dokumentacija
  Odgovori i izmena.
  Odgovori na pitanja 20.10.2014.
  Odgovori na pitanja 29.10.2014.
  Odgovori na pitanja 03.11.2014.
  Odgovori na pitanja 06.11.2014.
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda i otvaranju ponuda
  Odgovori na pitanja 07.11.2014.
  Odgovori na pitanja 13.11.2014.
  Odgovori na pitanja 19.11.2014.
  OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA
  OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA
  Obaveštenje o obustavi postupka
  24.11.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: NABAVKA LICENCI ZA ANTIVIRUS SOFTWARE ZA MAIL, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: MAIL/14 Dokumentacija
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  13.10.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: USLUGA – ANGAŽOVANJE RUKOVALACA KOTLARNICE U OBJEKTIMA PU ZA GRAD BEOGRAD, ŠIFRA POSTUPKA: R III 08/14 Dokumentacija
  10.10.2014
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: OPRAVKA REGULATORA GORIVA ZA HELIKOPTER BELL 206B ZA POTREBE HELIKOPTERSKE JEDINICE, ŠIFRA POSTUPKA: ORG/ 14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 23.10.2014.
  Obaveštenje o obustavi postupka
  31.10.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE OBJEKTA INTERKOMERCA - SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE (NA GODIŠNJEM NIVOUOD NOVEMBRA 2014 DO NOVEMBRA 2015. GODINE) , ŠIFRA POSTUPKA: R - 29 /14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  08.10.2014
  do 10:00
  POSTUPAK DRUGE FAZE KVALIFIKACIONOG POSTUPKA (PO ODLUCI IZ I FAZE KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ZA PARTIJU 2. USLUGE ODRŽAVANJA U GARANTNOM I VANGARANTNOM ROKU VOZILA MARKE FIAT) ZA AUTOMEHANIČARSKE RADOVE-OPRAVKE U VANGARANTNOM ROKU ZA VOZILA MARKE FIAT NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA , ŠIFRA POSTUPKA: KP II- FIAT /14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 24.09.2014.
  Pitanja i odgovori 29.09.2014.
  Nova konkursna dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  Pitanja i odgovori 30.09.2014.
  Obaveštenje o obustavi postupka
  06.10.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA GROMOBRANSKIH INSTALACIJA NA OBJEKTIMA ZA SMEŠTAJ UBS-A ŽANDARMERIJE , ŠIFRA POSTUPKA: R-27/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  03.10.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: SERVISIRANJE 233 APARATA ZA ZAŠTITU DISAJNIH ORGANA , ŠIFRA POSTUPKA: SAZDO/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
  03.11.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA GROMOBRANSKE INSTALACIJE OBJEKTA SEDIŠTA PU U NIŠU, ŠIFRA POSTUPKA: R - 26/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  02.10.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: RECIKLAŽA TONERA/PUNJENJE TONERA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: RT/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugvoru
  20.10.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE OBJEKTA CARIČIN GRAD NA MAKIŠU NA GODIŠNJEM NIVOU OD OKTOBRA 2014 DO OKTOBRA 2015. GODINE, ŠIFRA POSTUPKA: R - 25/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  29.09.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGE: NAŠIVANJE ČIČAK TRAKA NA AMBLEME, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: NA/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  22.09.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA GORIVA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: GOR/14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  Nova konkursna dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4
  15.10.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: HRANA ZA SLUŽBENE PSE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA , ŠIFRA POSTUPKA: HP/14 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  20.10.2014
  do 10:00
  PRETHODNO OBAVEŠTENJE
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI REZERVNI DELOVI ZA SISTEM VIDEO NADZORA GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA I RASKRSNICA U BEOGRADU, ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA MN-VN/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Nova konkursna dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o obustavi postupka - partija 4
  Obaveštenje o zaključenim ugovorima
  16.09.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: INTERVENTNE UNIFORME, ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE-UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: UKP/14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  06.10.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: OGREVNO DRVO-TVRDI LIŠĆARI, ZA POTREBE MINISTARTSVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: OGD/14-2 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  14.10.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SIMULACIONA MUNICIJA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: SIM/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  15.09.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: REPARACIJA ZAŠTITNE OPREME ZA JAVNI RED ZA PRIPADNIKE INTERVENTNIH JEDINICA POLICIJE, ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: REP/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  13.10.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: AMBLEMI, ČINOVI I OZNAKE PREZIMENA, OBLIKOVAN U ČETIRI PARTIJE, ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: AMB/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 15.04.2014.
  Izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori 23.09.2014.
  OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA
  Obaveštenje o obustavi postupka.
  08.10.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: OBNOVA LICENCE ZA ANTIVIRUS SOFTWARE NOD 32 INTERNET, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: NOD/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  08.09.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA KROVA SGP BUJANOVAC, ŠIFRA POSTUPKA: R 24/14 Dokumentacija
  04.09.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA : POSLOVI DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U OBJEKTIMA PU ZA GRAD BEOGRAD, ŠIFRA POSTUPKA: R III 07/14 Dokumentacija
  11.09.2014
  do 11:00
  Postupak javne nabavke usluga: Opravka, pregled i atestiranje automehaničkih lestvi i hidrauličnih platformi, za potrebe Sektora za vanredne situacije MUP,Šifra postupka: ALHP/14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  25.09.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA SERVISIRANJA KOMPRESORA ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: MN-SK /14 Dokumentacija
  03.09.2014
  do 12:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: POPRAVKA BLINDIRANOG VOZILA MERCEDES S600L ZA POTREBE UPRAVE ZA OBEZBEĐENJE ODREĐENIH LIČNOSTI I OBJEKATA, ŠIFRA POSTUPKA: S600/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 20.08.2014.
  Pitanja i odgovori 21.08.2014.
  Pitanja i odgovori 22.08.2014.
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  29.08.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA LETNJIH I ZIMSKIH PNEUMATIKA ZA BLINDIRANO VOZILO MERCEDES S600L , ŠIFRA POSTUPKA: MERC/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 20.08.2014.
  Pitanja i odgovori 22.08.2014.
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE
  29.08.2014
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: SERVISIRANJE ANALITIČKIH INSTRUMENATA ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE , ŠIFRA POSTUPKA: OP-SAI /14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije - proglašenje nevažećom
  Nova konkursna dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Nova važeća konkursna dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije-proglašenje nevažećom
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
  06.10.2014
  do 10:00
  JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI SANACIJA STANA BR.1 U ULICI SESTARA OSTOJIĆ BR.1 U POŽEGI, ŠIFRA POSTUPKA: R - 23/14 Dokumentacija
  21.08.2014
  do 10:00
  JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA PIVO, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: PV/14-1 Dokumentacija
  19.08.2014
  do 09:00
  JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA MINERALNA VODA GAZIRANA I NEGAZIRANA, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: MV/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  19.08.2014
  do 09:00
  JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA SOKOVI GAZIRANI, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: SG/14 Dokumentacija
  OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
  19.08.2014
  do 09:00
  JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA POVRĆE ZAMRZNUTO, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: PZ/14-1 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  19.08.2014
  do 09:00
  JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA SLADOLED, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: SL/14-1 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  19.08.2014
  do 09:00
  JAVNA NABAVKA DOBARA: NABAVKA ČITAČA PUTNIH ISPRAVA, ZA POTREBE UPRAVE GRANIČNE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: ČPI2/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 14.08.2014.
  Pitanja i odgovori 20.08.2014.
  Izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori 10.09.2014.
  OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA
  Pitanja i odgovori 12.09.2014.
  Pitanja, odgovori i izmena konkursne dokumentacije.
  Pitanja i odgovori 17.09.2014.
  Pitanja i odgovori 22.09.2014.
  Pitanja i odgovori 22.09.2014.
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  25.09.2014
  do 10:00
  JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA: PROSTIRKA – SLAMA ZA SLUŽBENE KONJE, ŠIFRA POSTUPKA:II R 04/14 Dokumentacija
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  13.08.2014
  do 09:00
  JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI: NABAVKA TERMINALNE OPREME ZA SISTEM VIDEO NADZORA I KONTROLE PRISTUPA ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU ŠIFRA POSTUPKA:TO/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 08.08.2014.
  Pitanja i odgovori 08.08.2014.
  Pitanja i odgovori, izmena konkursne dokumentacije 08.08.2014.
  Pitanja i odgovori 14.08.2014.
  Obaveštenje o produženju roka.
  Rešenje o usvajanju zahteva za zaštitu prava 21.10.2014.
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  15.08.2014
  do 10:00
  JAVNA NABAVKAMALE VREDNOSTI: USLUGA – MEHANIČKO I HEMISKO ČIŠĆENJE I PRANJE TOPLOVODNIH I PARNIH KOTLOVA U OBJEKTIMA PU ZA GRAD BEOGRAD I UPRAVE ZA VANREDNE SITUACIJE U BEOGRADU ŠIFRA POSTUPKA: III R 05/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 07.08.2014.
  OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA
  Obaveštenje o obustavi postupka
  12.08.2014
  do 11:00
  JAVNA NABAVKA USLUGA: SERVIS GENETIČKIH ANALIZATORA, ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE-NKTC, ŠIFRA POSTUPKA: SGA/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o obustavi postupka
  03.09.2014
  do 10:00
  JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA: PVC VREĆE ZA LEŠEVE, ŠIFRA POSTUPKA: 03/31/13 broj 404-10461/14 – II R 06/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  11.08.2014
  do 10:00
  JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI: NABAVKA USLUGE LICENCE GIS PLATFORME ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: GIS/14 Dokumentacija
  08.08.2014
  do 10:00
  JAVNA NABAVKEMALE VREDNOSTI: USLUGA IZNAJMLJIVANJA AUTOMATA ZA VODU ZA POTREBE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA RS, ŠIFRA POSTUPKA: AZV/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  12.08.2014
  do 10:00
  JAVNA NABAVKE DOBARA: SPECIJALIZOVANI POTROŠNI MATERIJAL - REAGENSI- ZA DNK LABORATORIJU, ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE NKTC, ŠIFRA POSTUPKA: SPMR-DNK /14 Dokumentacija
  08.09.2014
  do 10:00
  JAVNA NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: SENO ZA SLUŽBENE KONJE, ŠIFRA POSTUPKA: R II 03/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  05.08.2014
  do 09:30
  KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA: UGALJ MRKI, GRANULACIJA KOCKA 30-65 mm, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: ŠIFRA POSTUPKA: UG/14, Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija-1
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija-2
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija-3
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija-5
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija-6
  02.09.2014
  do 10:00
  KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: PRODUŽENJE LICENCI ZA LOTUS DOMINO I LOTUS NOTES ŠIFRA POSTUPKA: LICLOT/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  31.07.2014
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGE: POPRAVKA DELOVA ZA HELIKOPTERE BELL 206B I AB-212 ZA POTREBE HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-A REPUBLIKE SRBIJE ŠIFRA POSTUPKA: PDHBAB/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 31.07.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  21.08.2014
  do 10:00
  U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ANGAŽOVANJE EKSPERATA, KORŠĆENJE HOTELSKIH USLUGA SMEŠTAJA I ISHRANE ZA POTREBE ODELJENJA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA FINANASIRANIM IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE, ŠIFRA POSTUPKA: EHT-IPA/14 Dokumentacija
  Obavestenje o zakljucenom ugovoru
  20.07.2014
  do 11:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE PERIFERNIH UREĐAJA ZA AKVIZICIONI POSTUPAK (TABLA ZA POTPIS) ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: OPU/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o obustavi postupka 13.01.2015.
  24.07.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA SMART CARD ČITAČA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: SMARTKČ/14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori
  OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE
  25.07.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: USLUGA ODRŽAVANJA LOTUS DOMINO I LOTUS NOTES, ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: LOTUSDN/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  18.07.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: RADNA STANICA ZA AUTOMATSKU IZOLACIJU DNK-RNK „EZ 1 ADVANCED“ ŠIFRA POSTUPKA: RS-DNKRNK /14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  26.08.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: HTZ I ALPINISTIČKA OPREMA ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA: HTZA/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka 17.07.2014.
  Izmene i dopune 17.07.2014. Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori
  Odgovor i obaveštenje o produženju roka 21.07.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  24.07.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE NABAVKE DOBARA: ZAŠTITNA OPREMA ZA JAVNI RED I MIR ZA PRIPADNIKE INTERVENTNIH JEDINICA POLICIJE, OBLIKOVAN U DVE PARTIJE, ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: ZO/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori
  Izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 12.08.2014.
  OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA
  Izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori 24.09.2014.
  Pitanja i odgovori 25.09.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  Obaveštenje o obustavi postupka
  29.09.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE HELIKOPTERA ZA POTREBE HELIKOPTERSKE JEDINICE , ŠIFRA POSTUPKA: HE/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  15.07.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: REZERVNI DELOVI ZA STORAGE DS 5300 ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: RDS/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o obustavi postupka
  14.07.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: SERVISIRANJE ČITAČA PUTNIH ISPRAVA, ZA POTREBE UPRAVE GRANIČNE POLICIJE, OZNAKA I NAZIV IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI: 50312310 – ODRŽAVANJE OPREME MREŽE ZA PRENOS PODATAKA, ŠIFRA POSTUPKA: ČPI/14 Dokumentacija
  Izmena kontursne dokumentaije 04.07.2014.
  Obaveštenje o obustavi postupka 11.09.2014.
  04.08.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: REZERVNI DELOVI ZA ALAT ZA HELIKOPTER TIPA AB212, ŠIFRA POSTUPKA: RDH /14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  12.08.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SERVISIRANJE, BAŽDARENJE I SKIDANJE IZVORA ZRAČENJA I NJIHOVO BEZBEDNO DEPONOVANJE SA RADIOLOŠKIH DETEKTORA ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: SIZ/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o obustavi postupka
  14.07.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: MOTORNE LEĐNE PRSKALICE ZA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: MLP/14-2 Dokumentacija
  14.07.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: USLUGA POPRAVKE, ODRŽAVANJA, SERVISIRANJA, KALIBRACIJE I DODELE DRAVNOG ŽIGA ZA ALKOMETARSKE UREĐAJE PROIZVOĐAČA „DREGER“, ŠIFRA POSTUPKA:KAD/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  11.08.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: USLUGA POPRAVKE, ODRŽAVANJA, SERVISIRANJA, KALIBRACIJE I DODELE DRŽAVNOG ŽIGA ZA RUČNE RADARE, ŠIFRA POSTUPKA: KAR/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 18.07.2014.
  Izmena konkursne dokumentacije
  11.08.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: OSIGURANJE OBJEKATA I OPREME, LICA I STADA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, OBLIKOVAN PO PARTIJAMA, ŠIFRA POSTUPKA: OS/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori, dopuna konkursne dokumentacije
  Izjava o čuvanju poverljivih podataka
  Pitanja i odgovori
  Izmena konkursne dokumentacije 21.07.2014.
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 28.07.2014.
  Obaveštenje o produženju roka
  Izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori 01.08.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
  29.07.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3
  05.08.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ZA NABAVKU USLUGE – PRODUŽENJE GODIŠNJE LICENCE ZA SISTEM XRY COMPLETE, ŠIFRA POSTUPKA: COM/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.09.2014.
  10.07.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ELEKTROMATERIJAL, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: EM/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 18.07.2014
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  22.07.2014
  do 10:00
  Poboljšanje sposobnosti rumunskih i srpskih vlasti za reagovanje u vanrednim situacijama"

   

  Serbia-Belgrade: Education and training services 2014/S 056-094048 Improving the capability of the Romanian and Serbian authorities of reacting in emergency situations

  Dokumentacija
  Prior Information Notice

  Contract notice
  CLARIFICATIONS 2014-S 056-094048
  SERVICE CONTRACT SHORTLIST NOTICE
  CONTRACT AWARD NOTICE
  25.04.2014.
  do 15:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA REZERVNIH DELOVA I ALATA ZA HELIKOPTER TIPA BELL 206B ZA POTREBE HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-A RS, ŠIFRA POSTUPKA: RDBEL/14 Dokumentacija
  Оbavestenje o zakljucenom ugovoru
  04.08.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE ŠTAMPAČA I MULTIFUNKCIONALNIH UREĐAJA ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA OBLIKOVANE PO PARTIJAMA, ŠIFRA POSTUPKA: OŠ/14 Dokumentacija
  Odgovori na pitanja 04.07.2014.
  08.07.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA MAŠINSKOG MATERIJALA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: MM/14 Dokumentacija
  03.07.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: POTROŠNI MATERIJAL PERSONALIZACIONOG CENTRA MUP ZA KOVERTIRANJE IDENTIFIKACIONIH DOKUMENATA GRAĐANA REPUBLIKE SRBIJE, ŠIFRA POSTUPKA: MAT-ID/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3
  30.07.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: PROJEKCIONI PANELI ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: PRP/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o obustavi postupka
  30.06.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKEMALE VREDNOSTI: MERNI SET ZA TETRA SISTEM ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA: MST/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  04.07.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: OSIGURANJE VOZILA, PLOVILA I VAZDUHOPLOVA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, RS OBLIKOVANE PO PARTIJAMA, ŠIFRA POSTUPKA: OVPV/14 Dokumentacija
  Izmena
  Izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o uloženom zahtevu za zaštitu prava ponuđača
  Obaveštenje o produženju roka
  Izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o produženju roka
  Izmena konkursne dokumentacije
  Izmena konkursne dokumentacije 24.10.2014.
  Obaveštenje o produženju roka 24.10.2014.
  Obaveštenje o produženju roka 05.11.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3
  Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za partiju 1
  Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za partiju 2
  17.11.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: BELE KOŠULJE – 300 KOMADA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: BK/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Izmena konkursne dokumentacije
  Nova konkursna dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  Pitanja i odgovori 23.06.2014.
  Obaveštenje o obustavi postupka
  27.06.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA KOGNOS ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: O-KG/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  24.06.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SERVIS POSTOJEĆE TERMOTEHNIČKE OPREME DNK LABARATORIJE NA LOKACIJI „AZG“, KNEZA MILOŠA - BEOGRAD, ŠIFRA : R - 22/14 Dokumentacija
  24.06.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA RUČNIH TETRA RADIO STANICA ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, MUP-A RS, ŠIFRA POSTUPKA: RTRS/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.01.2015.
  22.07.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE UPS UREĐAJA (ZAMENA BATERIJA) U OBJEKTU MUP-A „PERSO CENTAR“ – KNEZA MILOŠA 99 BEOGRAD, ŠIFRA : R - 20/14 Dokumentacija
  Zaključenje ugovora
  23.06.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ZAMENA BATERIJA UPS UREĐAJA U OBJEKTU INTERPOL - BEOGRAD, ŠIFRA : R - 21/14 Dokumentacija
  Zaključenje ugovora
  23.06.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NAMEŠTAJ ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, OBLIKOVANA PO PARTIJAMA: - PARTIJA 1 – STOLICE I RADNE FOTELJE - PARTIJA 2 – PLOČAST NAMEŠTAJ OZNAKA I NAZIV IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI: 39130000 – KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ, ŠIFRA POSTUPKA : NA/14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije - Proglašenje nevažećom
  Nova konkursna dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  I I Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
  17.06.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: USLUGA – REVIZIJA TRAFOSTANICA U OBJEKTIMA PU ZA GRAD BEOGRAD I UPRAVE ZA VANDREDNE SITUACIJE U BEOGRADU, ŠIFRA POSTUPKA: 404-7915 /14 – III R 02/14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  07.07.2014
  do 11:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA LICENCI ZA RR UREĐAJE TIPA FibeAir IP10G, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: LRR/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  23.06.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: REMONT KAMIONA TAM – 110 SA KABINOM K – 15 A, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: REM/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  13.06.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGE ELEKTRIČNE ENERGIJA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: EER/14 Invitation to Tender Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  01.07.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA NAPRTNJAČA ZA SPECIJALIZOVANE JEDINICE CZ, ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, OZNAKA I NAZIV IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI: 35111000 – MATERIJAL ZA GAŠENJE POŽARA, ŠIFRA POSTUPKA: NA/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 25.06.2014.
  Obaveštenje o obustavi postupka
  30.06.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: REZERVNI DELOVI ZA AKTIVNU I PASIVNU KOMUNIKACIONU OPREMU CENTRALNOG RAČUNARSKOG CENTRA ZA JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM MUP-a, ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: APKO/14 Dokumentacija
  Odgovori na pitanja
  Odgovori na pitanja
  Odgovori na pitanja
  Odgovori na pitanja 20.06.2014.
  Obavestenje o obustavi postupka
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  Obaveštenje zaključenom ugovoru za partiju 1
  Obaveštenje zaključenom ugovoru za partiju 2
  07.07.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: OGREVNO DRVO- TVRDI LIŠĆARI ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: OGD/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o obustavi postupka
  07.07.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: EKSTRAKT ZA DOBIJANJE PENE ZA GAŠENJE POŽARA ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: EKSTRAKT/14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori
  Izmena konkursne dokumentacije 25.06.2014.
  Pitanja i odgovori 25.06.2014.
  Pitanja i odgovori 27.06.2014.
  Pitanja i odgovori 02.07.2014.
  16.07.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: POTKIVANJE KONJA ZA POTREBE PU ZA GRAD BEOGRAD ŠIFRA POSTUPKA: PK /14 Dokumentacija
  18.06.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA METAL DETEKTORA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA:MD/14 Dokumentacija
  Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  16.06.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA ZAŠTITNOG PREKRIVAČA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA:ZP/14 Dokumentacija
  Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  16.06.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA I ADAPTACIJA SALE I BANKET SALE RESTORANA U ODMARALIŠTU "CVETNA DOLINA" NA GOČU, ŠIFRA POSTUPKA: R-18/14 Dokumentacija
  Zaključenje ugovora
  11.06.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA HELIKOPTER TIPA SA 341/342 ZA POTREBE HELIKOPERSKE JEDINICE, ŠIFRA POSTUPKA: SA/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 27.06.2014.
  Obavestenje o zakljucenom ugovoru
  08.07.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: VARTOGASNA CREVA I OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: CREVA/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 20.06.2014.
  Pitanja i odgovori 23.06.2014.
  Izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 - 20.01.2015
  Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 2 - 20.01.2015
  07.07.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: SPECIJALIZOVANI POTROŠNI MATERIJAL ZA DNK LABORATORIJU, ŠIFRA POSTUPKA: SPM-DNK /14 Dokumentacija
  Obavestenje o zakljucenom ugovoru
  23.06.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA LINIJU ZA KOVERTIRANJE I PERSONALIZACIJU U PERSONALIZACIONOM CENTRU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: RDLKP/14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
  19.06.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA VODOINSTALATERSKOG MATERIJALA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA:VM/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  26.05.2014.
  do 10:00
  PRAH ZA GAŠENJE POŽARA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: PRAH/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  21.05.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA VIDEO ZIDA, ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: VZ/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 16.05.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  20.05.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: RUKAVICE ZA SPECIJALIZOVANE JEDINICE CZ ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ŠIFRA POSTUPKA: RUK/14 Dokumentacija
  19.05.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA BATERIJA ZA „ALCATEL“ TELEFONSKE CENTRALE, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: BAT/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  15.05.2014.
  do 10:00
  MOBILNE HLADNJAČE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: MH/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  16.05.2014.
  do 10:00
  PIZGRADNJA OBJEKTA PS UB – ZAVRŠNA FAZA ZA POTREBE POLICIJSKE STANICE UB, ŠIFRA POSTUPKA: UB/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 19.05.2014.
  Pitanja i odgovori 21.05.2014.
  Pitanja i odgovori - izmena 22.05.2014.
  Pitanja i odgovori - izmena 22.05.2014.
  OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  04.06.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ZAŠTITNE ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE OBLIKOVANA PO PARTIJAMA: - PARTIJA 1 – ZAŠTITNE NITRILNE RUKAVICE BEZ TALKA - PARTIJA 2 – ZAŠTITNE STERILNE RUKAVICE BEZ TALKA, ŠIFRA POSTUPKA:RZ/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o produženju roka
  Pojašnjenje konkursne dokumentacije
  Dopuna konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o obustavi postupka
  19.05.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: SANACIJA OLUKA, PROZORA I KLIZNIH VRATA U OBJEKTU MAGACINI SVS-a, UL. KORDUNAŠKA U BEOGRADU, ŠIFRA POSTUPKA:R - 17/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  08.05.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: HIDRAULIČNI RAZVALNI ALAT, ŠIFRA POSTUPKA: HRA /14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 23.05.2014.
  Pitanja i odgovori 06.06.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  02.06.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: OBAVLJANJE POSLOVA DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U KOPNENOJ ZONI BEZBEDNOSTI ŠIFRA : R - 16/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
  Izmena
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  25.04.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: RAČUNVODSTVENE USLUGE ZA POTREBE PANSIONA „BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: RU/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  04.06.2014.
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA POTROŠNI MATERIJAL ZA DOMAĆINSTVO I UGOSTITELJSTVO, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: PM/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  29.05.2014.
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: PZČ/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  06.06.2014.
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA RIBA SVEŽA I KONZERVIRANA, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: RSK/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  05.06.2014.
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA MLEKO I MLEČNI PROIZVODI, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: MMP/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o produženju roka 27.05.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  05.06.2014.
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA MESO PILEĆE, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: MP/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o produženju roka 26.05.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  05.06.2014.
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA JAJA , ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: JA/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o produženju roka 27.05.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  05.06.2014.
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA HLEB, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: HL/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o produženju roka 27.05.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  04.06.2014.
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA SLADOLED, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: SL/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o produženju roka 27.05.2014.
  04.06.2014.
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: FORMIRANJE KANCELARIJA NA NADOGRAĐENOM III I IV SPRATU U OBJEKTU PU UŽICE ŠIFRA : R - 12/14 Dokumentacija
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  28.04.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA PIVO, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: PV/14 Dokumentacija
  Ispravka konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o produženju roka 27.05.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  04.06.2014.
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA POVRĆE ZAMRZNUTO, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: PZ/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka
  Обавештење о продужењу рока
  04.06.2014.
  do09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA KOLONIJAL, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: KO/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  06.06.2014.
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA RAČUNARE I RAČUNARSKE KOMPONENTE ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA : RDR/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori, dopuna konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori, dopuna konkursne dokumentacije 16.05.2014.
  Pitanja i odgovori 22.05.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  26.05.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA FOTOKOPIR PAPIR ZA POTREBE MUP-a RS, ŠIFRA POSTUPKA: FP/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  21.05.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: KOLONICE ZA FORENZIČKU ANALIZU ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: KFA/14 Dokumentacija
  22.04.2014.
  do 09:00
  PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKE : IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA SA SANACIJOM KLIZIŠTA KOD 100-METARSKOG STRELIŠTA U OBJEKTU PTJ U LIPOVICI - BARAJEVO ŠIFRA : R - 15 / 14 Dokumentacija
  17.04.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA ZA PU U NOVOM PAZARU, ŠIFRA POSTUPKA: R – 14/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  23.04.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: LETNJI PNEUMATICI, OBLIKOVAN PO PARTIJAMA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: LP/14, Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
  Nova konkursna dokumentacija
  Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
  Nova konkursna dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  Obaveštenje o izmeni ugovora - partija II
  Obaveštenje o izmeni ugovora - partija V
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7
  14.05.2014.
  do 12:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA U OBJEKTIMA MUP-a U SEDIŠTU ŠIFRA : R - 13/14 Dokumentacija
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  14.04.2014.
  do 10:00
  2014/S 044-074319 Javna nabavka forenzičke opreme za labaratorijsku i obradu lica mesta, opreme za protiv diverzione preglede i mobilnih forenzičkih labaratorija - vozila, EuropeAid/135086/D/SUP/RS "

   

  2014/S 044-074319 - Procurment of the forensic equipment within the project Prevention of crime through improvement of capacities for crime scene investigation and analysis of biological and other traces, EuropeAid/135086/D/SUP/RS.

  Dokumentacija
  Tender dossier
  CONTRACT PRIOR INFORMATION
  INVITATION TO TENDER
  INSTRUCTIONS TO TENDERERS
  DRAFT CONTRACT
  SPECIAL CONDITIONS
  ANNEX I: GENERAL CONDITIONS
  ANNEX II + III :TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
  ANNEX IV: BUDGET BREAKDOWN - Model financial offer
  ANNEX V: MODEL PERFORMANCE GUARANTEE
  FINANCIAL IDENTIFICATION
  LEGAL ENTITY - INDIVIDUAL
  LEGAL ENTITY - PRIVATE COMPANY
  LEGAL ENTITY - PUBLIC ENTITY
  ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
  EVALUATION GRID
  TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
  PROVISIONAL / FINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE
  Clarifications
  Poništenje tendera(LOT 5)/ Cancellation(LOT 5)
  Obaveštenje o dodeli ugovora za LOT 1/ Contract award notices LOT 1
  Obaveštenje o dodeli ugovora za LOT2/ Contract award notices LOT 2
  Obaveštenje o dodeli ugovora za LOT 3/ Contract award notices LOT 3
  Obaveštenje o dodeli ugovora za LOT 4/ Contract award notices LOT 4
  09.06.2014.
  do 15:30
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:USLUGA – REDOVNI GODIŠNJI SERVIS SISTEMA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE U OBJEKTIMA PU ZA GRAD BEOGRAD, javna nabavka: broj 404- /14 – III R 01/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  10.04.2014.
  do 11:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA ČAMCA SA VANBRODSKIM MOTOROM I PRIKOLICOMZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: ČVMP/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci
  10.04.2014.
  do 10:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: METLARICE ZA SPECIJALIZOVANE JEDINICE CZ, ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: CZ/14 Dokumentacija
  Obaveštenjenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  08.04.2014.
  do 10:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NADOGRADNJA TELEFONSKE CENTRALE ZA POTREBE PU KIKINDA, MUP-a RS, ŠIFRA POSTUPKA NTC/13 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  Odluka o izmeni ugovora
  10.04.2014.
  do 10:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: VOĆE I POVRĆE SVEŽE ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD”DSD , BEČIĆI ŠIFRA POSTUPKA VPS/13 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  Obaveštenje o obustavi postupka
  28.05.2014.
  do 10:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA: ZAVRŠETAK IZGRADNJE NOVOG OBJEKTA „CARIČIN GRAD“ MAKIŠ, ŠIFRA POSTUPKA: CG/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 17.04.2014.
  Pitanja i odgovori 25.04.2014.
  Pitanja i odgovori 28.04.2014.
  obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori 05.05.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  09.05.2014.
  do 10:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: MESO I MESNE PRERAĐEVINE ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD” DSD , BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA MMP/13 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  27.05.2014.
  do 10:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA U OBJEKTU PVSJ ĆUPRIJA, ŠIFRA : R - 11/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 02.04.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  07.04.2014.
  do 10:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA TELEFAKS APARATA I POTROŠNOG MATERIJALA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: TEL/14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  07.04.2014.
  do 10:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: REZERVNI DELOVI ZA NAPAJANJE I RASHLADNI SISTEM CENTRALNOG RAČUNSKOG CENTRA ZA JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM MUP – DISKOVI ZA STORIDŽ, ŠIFRA POSTUPKA: DS /14 Dokumentacija
  03.04.2014.
  do 09:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI OBAVLJANJE POSLOVA DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE DVA PUTA GODIŠNJE U OBJEKTIMA MUP-A NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA I OBJEKTIMA ŽANDARMERIJE U KRALJEVU, NIŠU I KLISI, ŠIFRA : R - 10/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  04.04.2014.
  do 10:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: NABAVKA PNEUMATIKA ZA BLINDIRANA VOZILA, ŠIFRA POSTUPKA: BLINDA /14 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumenatcije
  Pitanja i odgovori
  01.04.2014.
  do 10:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA SLUŽBENOG STANA U UL. DŽONA KENEDIJA BR. 35 U BEOGRADU, ŠIFRA : R - 09/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenju ugovora
  02.04.2014.
  do 10:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA VATROGASNOG SPASILAČKOG UŽETA ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: UŽE /14 Dokumentacija
  01.04.2014.
  do 10:00
  OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: SERVISIRANJE STARIH RAZVALNIH ALATA ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE: RAZ/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 25.04.2014.
  28.04.2014.
  do 10:00
  RUKAVICE, ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE Dokumentacija
  Nova važeća dokumentacija
  Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o produženju roka
  Izmena konkursne dokumetacije
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori 28.04.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  15.05.2014.
  do 09:00
  BORBENE PATIKE ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: BP/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Nova važeća dokumentacija
  Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 08.04.2014.
  Pitanja i odgovori 15.04.2014.
  Pitanja i odgovori, produženje roka 22.04.2014.
  Pitanja i odgovori 25.04.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  29.04.2014.
  do 10:00
  KOŠULJA, PANTALONA I KAČKETA ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, MUP-A RS, ŠIFRA POSTUPKA: KPK/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Nova važeća dokumentacija
  Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 07.04.2014.
  Pitanja i odgovori 09.04.2014.
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori i dopuna konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori 17.04.2014.
  Pitanja i odgovori 22.04.2014.
  Pitanja i odgovori 22.04.2014.
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  2 obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  Obaveštenje o produženju roka
  Izmena i dopuna
  Pitanja i odgovori 25.06.2014.
  Pitanja i odgovori 26.06.2014.
  Pitanja i odgovori 01.07.2014.
  2 obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 12.08.2014.
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za partiju 2
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  Odluka o izmeni ugovora ya partiju 1
  Odluka o izmeni ugovora za partiju 1
  24.04.2014.
  do 09:00
  NABAVKA KOŠULJA, PANTALONA I KAČKETA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: KPK/13 Dokumentacija
  Nova važeća dokumentacija
  Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori

  Pitanja i odgovori 07.04.2014.
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori i dopuna konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori i obaveštenje o produženju roka
  Питања и одговори 22.04.2014.
  Ispravka prve strane pitanja i odgovori 22.04.2014.
  Pitanja i odgovori 22.04.2014.
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  Obaveštenje o produženju roka
  Izmena i dopuna
  Pitanja i odgovori 25.06.2014.
  Pitanja i odgovori 26.06.2014.
  Pitanja i odgovori 01.07.2014.
  2 obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 12.08.2014..
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  Obaveštenje o izmeni ugovora za partiju 1
  24.04.2014.
  do 09:00
  ŠIFRA POSTUPKA: MAJ /13 MAJICE ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE OBLIKOVAN U PARTIJE: - PARTIJA 1: POLO MAJICA KRATAK RUKAV - PARTIJA 2: T MAJICA ŠIFRA POSTUPKA: MAJ /14 Dokumentacija
  Nova važeća dokumentacija
  Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 07.04.2014.
  Pitanja i odgovori 09.04.2014.
  Pitanja i odgovori 09.04.2014.
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori 11.04.2014.
  Izmena konkursne dokumentacije.
  Izmena konkursne dokumentacije.
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 16.04.2014.
  Pitanja i odgovori 17.04.2014.
  Pitanja i odgovori 23.04.2014.
  Pitanja i odgovori 23.04.2014.
  Pitanja i odgovori 28.04.2014.
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori 05.04.2014.
  Obaveštenje o obustavi postupka.
  12.05.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: ČINOVI I OZNAKE PREZIMENA ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: ČI/14 Dokumentacija
  Nova važeća dokumentacija
  Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 08.04.2014.
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori 17.04.2014.
  Pitanja i odgovori 23.04.2014.
  Obaveštenje o obustavi postupka.
  29.04.2014.
  do 12:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: OPASAČ SA FUTROLAMA (DODACIMA) I PODOPASAČEM, ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: OOO/14 Dokumentacija
  Nova važeća dokumentacija
  Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
  Izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori
  Izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori 23.04.2014.
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  14.04.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: JAKNE SA ULOŠKOM, ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: JAK/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 02.04.2014.
  Nova važeća dokumentacija
  Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori 07.04.2014.
  Izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje oproduženju roka
  Pitanja i odgovori 11.04.2014.
  Izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 17.04.2014.
  Pitanja i odgovori I 23.04.2014.
  Pitanja i odgovori II 23.04.2014.
  Pitanja i odgovori III 23.04.2014.
  Pitanja i odgovori IV 23.04.2014.
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  Obaveštenje oproduženju roka
  Izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori 27.06.2014.
  Pitanja i odgovori 01.07.2014.
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 04.07.2014.
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 12.08.2014.
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  23.04.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA MAJICA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: MA/13 Dokumentacija
  Nova važeća dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori i obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori 07.04.2014.
  Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori i dopuna konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori 16.04.2014.
  Pitanja i odgovori 22.04.2014.
  Pitanja i odgovori 22.04.2014.
  Pitanja i odgovori 28.04.2014.
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori 08.05.2014.
  Obaveštenje o obustavi postupka
  12.05.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: OPASAČI ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ŠIFRA POSTUPKA: OP/13 Dokumentacija
  Nova važeća dokumentacija
  Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
  Izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori
  Izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori 22.04.2014.
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  Obaveštenje o izmeni ugovora
  25.04.2014.
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: ČARAPE, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: partija 1. – letnje čarape, partija 2. – zimske čarape, ŠIFRA POSTUPKA: ČA/13 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 02.04.2014.
  Nova važeća dokumentacija
  Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
  Питања и одговори 08.04.2014.
  Обавештење о продужењу рока
  Нова скица
  Pitanja i odgovori 15.04.2014.
  Pitanja i odgovori 16.04.2014.
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
  28.04.2014.
  do 09:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: ČARAPE ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, MUP-A RS, OBLIKOVANA PO PARTIJAMA: partija 1 – ČARAPE LETNJE partija 2 – ČARAPE ZIMSKE, ŠIFRA POSTUPKA: ČAR/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 02.04.2014.
  Nova važeća dokumentacija
  Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori 08.04.2014.
  Pitanja i odgovori 17.04.2014.
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
  28.04.2014.
  do 09:00
  PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKE USLUGE ODRŽAVANJA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE APLIKACIJE NEXTBIZ ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA:P-FR APL /14 Dokumentacija
  Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  24.03.2014.
  do 10:30
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA MATERIJALA ZA ALPINISTIČKE TIMOVE ZA SPASAVANJE ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE , ŠIFRA POSTUPKA: MA/14 Dokumentacija
  Dopuna konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  24.03.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA MOTORNIH ALATA ZA JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE , ŠIFRA POSTUPKA: MO/14 Dokumentacija
  20.03.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: MOTORNE LEĐNE PRSKALICE ZA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: MLP/14 Dokumentacija
  20.03.2014.
  do 10:00
  2014/S 048-080592 IPA - Nabavka opreme za razvoj i implementaciju informacionog sistema i infrastustrukture za praćenje i intervenciju u okviru projekta "Zajedničko upravljanje vandrednim situacijama u pograničnim oblastima Rumunija - Republika Srbija, EuropeAid/135028/D/SUP/RS""

   

  2014/S 048-080592 IPA - Supplies for the Development and implementation of the informatics system and the monitoring and intervention infrastructure for the project "Joint management of the emergency situations system in Romania - Republic of Serbia cross-border area", EuropeAid/135028/D/SUP/RS

  Dokumentacija
  Tender dossier
  INSTRUCTIONS TO TENDERERS
  DRAFT CONTRACT
  SPECIAL CONDITIONS
  ANNEX I: GENERAL CONDITIONS
  ANNEX II + III :TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
  ANNEX IV: Budget breakdown (Model financial offer)
  ANNEX V: MODEL PERFORMANCE GUARANTEE
  Tender Guarantee Form
  FINANCIAL IDENTIFICATION
  LEGAL ENTITY - INDIVIDUAL
  LEGAL ENTITY - PRIVATE COMPANY
  LEGAL ENTITY - PUBLIC ENTITY
  ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
  EVALUATION GRID
  TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
  CLARIFICATIONS 2014-S 048-080592
  CORRIGENDUM NO.1
  PROVISIONAL / FINAL ACCEPTANCE
  CANCELLATION
  09.05.2014.
  do 15:00
  2014/S 048-080593, IPA - Nabavka opreme za razvoj i implementaciju informacionog sistema i infrastustrukture za praćenje i intervenciju u okviru projekta "Zajedničko upravljanje vandrednim situacijama u pograničnim oblastima Karansebes-Južnobanatski okrug" EuropeAid/135029/D/SUP/RS

   

  2014/S 048-080593, IPA - Supplies for the Development and implementation of the informatics system and the monitoring and intervention infrastructure for the project "Joint management of the emergency situations in Caransebes - Južno-Banatski cross-border area" EuropeAid/135029/D/SUP/RS

  Dokumentacija
  Tender dossier
  INSTRUCTIONS TO TENDERERS
  DRAFT CONTRACT
  SPECIAL CONDITIONS
  ANNEX I: GENERAL CONDITIONS
  ANNEX II + III :TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
  ANNEX IV: Budget breakdown (Model financial offer)
  ANNEX V: MODEL PERFORMANCE GUARANTEE
  Tender Guarantee Form
  FINANCIAL IDENTIFICATION
  LEGAL ENTITY - INDIVIDUAL
  LEGAL ENTITY - PRIVATE COMPANY
  LEGAL ENTITY - PUBLIC ENTITY
  ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
  EVALUATION GRID
  TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
  CLARIFICATIONS 2014-S 048-080593
  CORRIGENDUM NO.1
  PROVISIONAL / FINAL ACCEPTANCE
  CANCELLATION
  09.05.2014.
  do 15:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: PROTIVGRADNE RAKETE ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE ŠIFRA POSTUPKA: RAKETE/14 Dokumentacija
  07.04.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ZAMENA KROVA I ADAPTACIJA KANCELARIJA AUTOMEHANIČARSKE RADIONICE U OBJEKTU SARAJEVSKA 34-A U BEOGRADU ŠIFRA : R - 07/14 Dokumentacija
  18.03.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: HEMIJSKA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I MATERIJALI ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE I MATERIJALI ZA UGOSTITELJSTVO (PAPIRNA I PVC GALANTERIJA), OBLIKOVAN U PARTIJE, ŠIFRA POSTUPKA: HEM/13 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja, odgovori i izmene
  Obaveštenje o produženju roka za dostavu i otvaranje ponuda
  Obaveštenje obustavi postupka za partiju 1
  Obaveštenje obustavi postupka za partiju 2
  23.04.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: ZAŠTITNA OPREMA ZA VOZAČE MOTOCIKLA – JEDNOOBRAZNA JAKNA I PANTALONE ŠIFRA POSTUPKA: ZOM /13 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 25.03.2014.
  Pitanja i odgovori 27.03.2014.
  Pitanja i odgovori 10.04.2014.
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori 15.04.2014.
  Pitanja i odgovori 16.04.2014.
  Obaveštenje o obustavi postupka
  Poništeno obaveštenje o obustavi postupka
  22.04.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: IZVOĐENJE TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA U OBJEKTU PVSJ BOLJEVAC ŠIFRA : R - 06/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  17.03.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: IZVOĐENJE TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA U OBJEKTU PVSJ BRUS ŠIFRA : R - 05/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  17.03.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: SANACIJA INSTALACIJE GREJANJA I OPREME U KOTLARNICI OBJEKTA PS BAJNA BAŠTA, ŠIFRA POSTUPKA: R - 04/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 06.03.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  14.03.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA HIDALAM PAPIRA ILI ODGOVARAJUĆI ZA PAKOVANJE LIČNIH KARTI SA ČIPOM ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: HP/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  12.03.2014.
  do 10:00
  Najava međunarodnog tendera za nabavku forenzičke opreme za labaratorijsku i obradu lica mesta, opreme za protiv diverzione preglede i mobilnih forenzičkih labaratorija - vozila. Contract Prior Information Notice for procurement of forensic equipment.
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: RIBA KONZERVIRANA, ŠIFRA POSTUPKA: RK/13 Dokumentacija
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  08.04.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: RIBA ZAMRZNUTA I SVEŽA, OBLIKOVAN U PARTIJE ŠIFRA POSTUPKA: RZS/13 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 07.04.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
  Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 3,4,5
  08.04.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKEMALE VREDNOSTI: REKONSTRUKCIJA ZGRADE SGP AZBUKOVICA U LJUBOVIJI – III FAZA, ŠIFRA POSTUPKA: R - 03/14 Dokumentacija
  07.03.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: KONZERVIRANO VOĆE I POVRĆE, ŠIFRA POSTUPKA: KVP/13 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  27.03.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: KONDITORSKI PROIZVODI, ŠIFRA POSTUPKA: KP/13 Dokumentacija
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  Obaveštenje o donetom rešenju RKZZP
  Obaveštenje o obustavi postupka
  07.04.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: REZERVNI DELOVI ZA NAPAJANJE I RASHLADNI SISTEM CENTRALNOG RAČUNSKOG CENTRA ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: RD/14 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  04.03.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: SOKOVI VOĆNI, ŠIFRA POSTUPKA: SV/13 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  02.04.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA I ADAPTACIJA PROSTORA RESTORANA U OBJEKTU ŽANDARMERIJE U RAKOVICI, ŠIFRA POSTUPKA:R – 2/14 Dokumentacija
  03.03.2014.
  do 10:00
  Najava međunarodnog tendera za nabavku usluge "Specijalizovani tehnički treninzi i softver" 50685-2014 Prior information notice
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: KEČAP, SENF, MARGARIN I MAJONEZ, ŠIFRA POSTUPKA:KSMM/13 Dokumentacija
  24.02.2014.
  do 10:30
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA HRANE ZA PSE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: HRA PS/13 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori19.02.2014.
  Obaveštenje o obustavi postupka
  05.03.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: REZERVNI DELOVI ZA SISTEM VIDEO NADZORA GRADA BEOGRADA OBLIKOVAN U PARTIJE ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA: VIDEO BG /14 Dokumentacija
  21.02.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: POPRAVKA UGOSTITELJSKIH UREĐAJA ZA POTREBE UPRAVE ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA, ŠIFRA POSTUPKA: PUU/13 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
  21.02.2014.
  do 10:30
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA I POSTAVLJANJE NOVE KUĆICE ZA SMEŠTAJ PRIPADNIKA OBEZBEĐENJA NA LOKACIJI UL. SAVSKI NASIP BB, U BEOGRADU , ŠIFRA POSTUPKA: R – 1/14 Dokumentacija
  24.02.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA METALNIH LISICA ZA VEZIVANJE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA , ŠIFRA POSTUPKA:LIS/13 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  24.02.2014.
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: OFSET PAPIR I KARTON, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: OPK/13 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  19.03.2014.
  do 11:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA:ODRŽAVANJE MSO TETRA ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: MSO TETRA/13 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.09.2014.
  19.03.2014.
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA:IDENTIFIKACIONE PLOČICE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: IDP/13 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Produženje roka
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  18.02.2014.
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA:KOLONIJAL, ŠIFRA POSTUPKA: KL/13 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 03.03.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  06.03.2014.
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA:NABAVKA HEMIKALIJA (RASTVARAČA)ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: HEM/13-2 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Izmena konkursne dokumentacije 24.02.2014.
  Pitanja i odgovori 06.02.2014.
  Pitanja i odgovori 07.02.2014.
  Pitanja i odgovori 24.02.2014.
  Pitanja i odgovori 25.02.2014.
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  18.02.2014.
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA:SIR I KAJMAK DOMAĆI, ŠIFRA POSTUPKA: SKD2/13 Dokumentacija
  07.02.2014.
  do 11:30
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: SOKOVI GAZIRANI, ŠIFRA POSTUPKA: SG/13 Dokumentacija
  Obaveštenje o obustavi postupka
  27.02.2014.
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: SERVISIRANJE HELIKOPTERA SIKORSKY S-76B, TEHNIČKA I LETAČKA PODRŠKA ZA POTREBE HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a RS, ŠIFRA POSTUPKA: SERVSIK/13 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 03.02.2014.
  Pitanja i odgovori 07.02.2014.
  Pitanja i odgovori 20.02.2014.
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA
  Obaveštenje zaključenom ugovoru
  20.03.2014.
  do 10:00
  JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA: POSLOVI IZVOĐENJA DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: DD/13 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 31.01.2014.
  04.02.2014.
  do 10:30
  JAVNA NABAVKA USLUGE – OBUKA ZA INSTALACIJU I ODRŽAVANJE TETRA BAZNIH STANICA , ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRITOZAŠTITU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA:OTBS/13 Dokumentacija
  Izmena komkursne dokumentacije
  Obaveštenje o produženju roka
  Oabveštenje o produženju roka 07.03.2014.
  Pitanja i odgovori 25.02.2014.
  Pitanja i odgovori 07.03.2014.
  Pitanja i odgovori 21.03.2014.
  Oabveštenje o produženju roka 26.03.2014.
  Izmena komkursne dokumentacije 26.03.2014.
  Obaveštenje o obustavi postupka
  03.04.2014.
  do 11:00
  Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku laboratorijske opreme (GCMS, GC-FID, HPLC) za projekat "Novi Sad-Segedin prekogranična saradnja u razvoju usklađenih metoda i izradi zajedničke baze podataka za analizu dizajnerskih droga"
  Contract award notice: Procurement of laboratory equipment (GCMS, GC-FID, HPLC) for project: "Novi Sad-Szeged cross-border cooperation in development of harmonized methods and production of common database for the analysis of designer drugs"

  CONTRACT AWARD NOTICE
  Javna nabavka forenzičke opreme za labaratorijsku i obradu lica mesta, opreme za protiv diverzione preglede i mobilnih forenzičkih labaratorija - vozila, EuropeAid/135086/D/SUP/RS
  Procurment of the forensic equipment within the project Prevention of crime through improvement of capacities for crime scene investigation and analysis of biological and other traces, EuropeAid/135086/D/SUP/RS.

  Dokumentacija
  Tender dossier
  00 c3_summarypn_en_final
  INSTRUCTIONS TO TENDERERS
  Letter of invitation to tenderers
  Annex II + III Technical specifications + technical offer
  Annex IV Budget breakdown (Model financiala offer)
  Draft contract
  Special conditions
  Annex I General Conditions
  Annex V Model performance Guarantee
  Financial Identification
  Legal entity - Individual
  Legal entity - Public entity
  Legal entity - Private company
  Provisional/final Acceptance Certificate
  Administrative Compliance Grid
  Evaluation Grid
  Tender form for a supply contract
  Objava poništenja tendera/ Cancellation of a supply tender procedure.

  JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI: OPRAVKA GORIVNOG REGULATORA AFCU NA HELIKOPTERU TIPA AB-212 ZA POTREBE HELIKOPTERSKE JEDINICE, ŠIFRA POSTUPKA: AB /13 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 28.01.2014.
  14.02.2014.
  do 10:00
  JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI: NABAVKA OKVIRI ZA PIŠTOLJ CZ ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: OK-CZ/13 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  Pitanja i odgovori 03.02.2014.
  12.02.2014.
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: BRAŠNO PŠENIČNO, ŠIFRA POSTUPKA: BP/13 Dokumentacija
  Nova važeća dokumentacija
  Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  21.02.2014.
  do 10:00
  JAVNA NABAVKA DOBARA: ULJE, ŠIFRA POSTUPKA: ULJE/13 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 24.02.2014.
  Pitanja i odgovori 28.02.2014.
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  03.03.2014.
  do 10:00
  JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAVKU USLUGE – NABAVKA GODIŠNJIH LICENCI ZA SISTEM XRY LOGICAL, ŠIFRA POSTUPKA: XRY/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 27.01.2014.
  03.02.2014.
  do 10:00
  JAVNA NABAVKA ŠEĆER KRISTAL, ŠIFRA POSTUPKA: ŠK/13 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 12.02.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  21.02.2014.
  do 10:00
  JAVNA NABAVKA MOTORNOG ULJA OBLIKOVANA PO PARTIJAMA, ŠIFRA POSTUPKA: MU/13 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Izmena konkursne dokumentacije 19.02.2014.
  Izmena konkursne dokumentacije 21.02.2014.
  Izmena konkursne dokumentacije 28.02.2014.
  Obaveštenje o produženju roka 28.02.2014.
  Pitanja i odgovori 03.02.2014.
  Izmena konkursne dokumentacije 07.02.2014.
  Pitanja i odgovori 07.02.2014.
  Pitanja i odgovori 14.02.2014.
  Pitanja i odgovori 19.02.2014.
  Pitanja i odgovori 21.02.2014.
  Pitanja i odgovori 28.02.2014.
  Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 4
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
  03.03.2014.
  do 10:00
  Međunarodni tender za nabavku usluge EuropeAid/134845/D/SER/RS Service contract shortlist notice
  Corrigendum No.1 to the contract notice
  Objava poništenja tendera
  20.03.2014.
  do 16:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA BATERIJA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: SSIM /13 Dokumentacija
  Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
  Izmena konkursne dokumentacije 30.01.2014.
  Obaveštenje o produženju roka 30.01.2014.
  Obaveštenje o nevažnosti konkursne dokumentacije 31.01.2014.
  Izmenjeni obrazac ponude za partiju 2
  05.02.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI OBLIKOVAN U PARTIJE:POTROŠNI MATERIJAL I ULJE ZA POTREBE HELIKOPTERSKE JEDINICE I UPRAVE GRANIČNE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: HEBROD /13 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 22.01.2014.
  Pitanja i odgovori 22.01.2014.
  Novi obrazac ponude
  Pitanja i odgovori 23.01.2014.
  31.01.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGE: ODRŽAVANJE APLIKACIJE ZA IZDAVANJE LIČNIH KARATA I PASOŠA ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: LKP/13 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 14.02.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  25.02.2014
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE: NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA MTS 2 I EBTS BAZNE STANICE TETRA SISTEMA ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU ŠIFRA POSTUPKA: RDTETRA/13 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 10.02.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  24.02.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - SERVISIRANJE TELEFONSKIH CENTRALA OBLIKOVAN U PARTIJE I TO: - PARTIJA 1: SERVISIRANJE TELEFONSKIH CENTRALA ALCATEL - PARTIJA 2: SERVISIRANJE AASTRA/ERICSSON TELEFONSKE CENTRALE I OPREME - PARTIJA 3: SERVISIRANJE SIEMENS TELEFONSKE CENTRALE I OPREME - PARTIJA 4: SERVISIRANJE TELEFONSKIH CENTRALA GTD-1000 OMNI-S ŠIFRA POSTUPKA: STC/13 Dokumentacija
  23.01.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ELEKTROMATERIJAL, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: EM/14 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 14.01.2014.
  Pitanja i odgovori 17.01.2014.
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori 22.01.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  21.01.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: KAFA ZA POTREBE UPRAVE ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA : KF/13 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 16.01.2014.
  Pitanja i odgovori 27.01.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  10.02.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: REZERVNI DELOVI ZA RAČUNARSKU OPREMU I SERVERE, ŠIFRA POSTUPKA : RDRS/13 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 28.01.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  10.02.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: IZRADA PROJEKTA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE PROSTORA UKP – NKTC U BEOGRADU, NIŠU I NOVOM SADU, ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA : R - 54/13 Dokumentacija
  20.01.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ISPORUKA I MONTAŽA MODULA SNAGE U POSTOJEĆI UPS UREĐAJ U OBJEKTU - GLAVNI RAČUNSKI CENTAR MUP-a, KNEZA MILOŠA 99, U BEOGRADU, ŠIFRA POSTUPKA : R – 53/13 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  27.01.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA KROVA U OBJEKTU PS MEDVEĐA – PU LESKOVAC, ŠIFRA POSTUPKA : R - 45/13 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  20.01.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA USLUGE OBUKA RADNIKA ZAŠITE ZA CA SA SERTIFIKACIJOM ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: OCA/13-2 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije 31.12.2013.
  Obaveštenje o obustavi postupka
  09.01.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ PODELJEN U PARTIJE: PARTIJA 1: STOLOVI I ORMARI, PARTIJA 2: STOLICE I FOTELJE, ŠIFRA POSTUPKA: KN/13 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija1
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija2
  10.01.2014
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: RECIKLAŽA TONERA/PUNJENJE TONERA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: RT/13 Dokumentacija
  Važeća konkursna dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Izmena konkursne dokumentacije 29.01.2014.
  Izmena konkursne dokumentacije 31.01.2014.
  Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda
  Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda 31.01.2014.
  Obaveštenje o obustavi postupka
  10.02.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: URGENTNA HAVARIJSKA HABAVKA DELOVA ZA SERVERE ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ŠIFRA POSTUPKA: DS/13 Dokumentacija
  Obaveštenje o obustavi postupka
  08.01.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE SISTEMA ZA PREPOZNAVANJE REGISTARSKIH TABLICA, ŠIFRA POSTUPKA: RT/13-2 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 09.01.2014.
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 09.01.2014.
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 14.01.2014.
  Pitanja i odgovori kompletni 09.01.2014.
  Pitanja i odgovori 15.01.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  21.01.2014
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: JAJA, ŠIFRA POSTUPKA: JAJA/13 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 27.01.2014.
  05.02.2014
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA STANA BR. 23 NA LOKACIJI ''GRADSKI CENTAR'', BLOK C – 4, LAMELA 16 U BORU, ŠIFRA POSTUPKA: ŠIFRA : R - 52/13 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  15.01.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA TELEFONA MARKE SAMSUNG MODEL „ NOTE 3 N9005 32gb“- 11 KOMADA ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE SBPOK, ŠIFRA POSTUPKA: SMG/13 Dokumentacija
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  03.01.2014
  do 11:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: REZERVNI DELOVI ZA ODRŽAVANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: RD/13 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 27.12.2013.
  09.01.2014
  do 10:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: SERVISIRANJE NEISPRAVNIH DELOVA ZA EBTS I MTS 2 BAZNE STANICE TETRA SISTEMA ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA: BS/13 Dokumentacija
  Obaveštenje o obustavi postupka 19.02.2014.
  03.02.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: UNIFORME ZA SPECIJALIZOVANE JEDINICE CZ ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: UNI/13 Dokumentacija
  Odgovori i dopuna konkursne dokumentacije 13.01.2014.
  Prilog 1: Oznake specijalnosti pripadnika civilne zaštite 13.01.2014.
  Prilog 2: Znak Sektora za vanredne situacije 13.01.2014.
  Pitanja i odgovori 16.01.2014.
  Pitanja i odgovori 23.01.2014.
  Pitanja i odgovori 27.01.2014.
  Pitanja i odgovori 29.01.2014.
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o produženju roka 30.01.2014.
  Pitanja i odgovori 04.02.2014.
  Obaveštenje o produženju roka 04.02.2014.
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  11.02.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: MESO PILEĆE, ŠIFRA POSTUPKA: MP/13 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Izmena konkursne dokumentacije II
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  28.01.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: PROZVODI OD MLEKA, ŠIFRA POSTUPKA: PM/13 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  28.01.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI : POTROŠNI MATERIJAL (FOLIJE, ČETKICE, PASTE I DR.), OBLIKOVAN PO PARTIJAMA, ŠIFRA POSTUPKA: PM/13 Dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 25.12.2013.
  Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije 25.12.2013.
  10.01.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: KONZERVIRANI MESNI PROIZVODI I GOTOVA JELA, ŠIFRA POSTUPKA: KMPGJ/13 Dokumentacija
  Izmena konkursne dokumentacije
  Izmena konkursne dokumentacije 31.12.2013.
  Pitanja i odgovori 20.01.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  27.01.2014.
  do 10:00
  U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA BATERIJA ZA RUČNE RADIO STANICE ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: RRS/13 OBLIKOVAN U DVE PARTIJE, OZNAKA I NAZIV IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI: 31440000 – BATERIJE Dokumentacija
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 23.12.2013.
  Pitanja i odgovori 30.12.2013.
  Pitanja i odgovori 31.12.2013.
  Pitanja i odgovori 20.01.2014.
  Izmena konkursne dokumentacije
  Obaveštenje o produženju roka
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 25.03.2014.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
  27.01.2014
  do 11:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA:MESO SVEŽE, MAST, TRAJNE I POLUTRAJNE PRERAĐEVINE OD MESA, ŠIFRA POSTUPKA: MMP/13 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije 25.12.2013.
  Pitanja i odgovori 30.12.2013.
  Pitanja i odgovori 10.01.2014.
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  20.01.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: NABAVKA SLUŽBENIH PIŠTOLJA MARKE „CZ 99“ ILI ODGOVARAJUĆE ŠIFRA POSTUPKA: SP /13 Dokumentacija
  Obaveštenje o obustavi postupka
  20.01.2014
  do 12:00
  OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: AKUMULATORI ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA : AK/13 Dokumentacija
  Pitanja i odgovori 11.12.2013.
  Pitanja i odgovori dopuna 11.12.2013.
  Pitanja i odgovori dopuna 13.12.2013.
  Pitanja i odgovori dopuna 23.12.2013.
  Izmena konkursne dokumentacije 30.12.2013.
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  08.01.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: KANCELARIJSKI MATERIJAL ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: KM/13 Dokumentacija
  Obaveštenje o novoj konkursnoj dokumentaciji
  Izmena konkursne dokumentacije
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 11.12.2013.
  Pitanja i odgovori 19.12.2013.
  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 27.12.2013.
  Izmena konkursne dokumentacije 27.12.2013.
  Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke
  15.01.2014
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: TONERI ZA ŠTAMPAČE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: TŠ/13 Dokumentacija
  Pitanja, odgovori i izmene 05.12.2013.
  Pitanja i odgovori 05.12.2013.
  Pitanja i odgovori 05.12.2013.
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 26.12.2013.
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 30.12.2013.
  Obaveštenje o novom roku za podnošenje ponuda 14.01.2014.
  Pitanja i odgovori 21.01.2014.
  Obaveštenje o obustavi postupka
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-toneri partija1
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-toneri partija2
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-toneri partija3
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-toneri partija4
  24.01.2014.
  do 10:00
  POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: OBUĆA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: OB/13 Dokumentacija
  Obaveštenje o produženju roka
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 25.10.2013.
  Pitanja i odgovori 08.11.2013.
  Pitanja i odgovori 14.11.2013.
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - partija 2
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
  14.10.2013.
  do 10:00
  Usluge održavanja sredstava transporta i mehanizacije za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova oblikovan u partije:UOV /13 Dokumentacija
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača
  Obaveštenje o priznanju kvalifikacije
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori
  Pitanja i odgovori 02.09.2013.
  Pitanja i odgovori 05.09.2013.
  Pitanja i odgovori 10.09.2013.
  Poziv za podnošenje prijava za dokvalifikaciju
  Pitanja i odgovori 27.03.2014.
  Pitanja i odgovori 14.05.2014.
  Pitanja i odgovori 22.05.2014.
  Pitanja i odgovori 22.05.2014.
  Pitanja i odgovori 06.06.2014.
  Pitanja i odgovori 17.07.2014.
  Konkursna dokumentacija za dokvalifikaciju
  Pitanja i odgovori 24.07.2014.
  Pitanja i odgovori 30.07.2014.
  Pitanja i odgovori 30.07.2014.
  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije-dokvalifikacije
  12.09.2013 .
  do 10:00