R Javne nabavke

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

JAVNE NABAVKE

 

Svi dobavljači koji preuzmu konkursnu dokumentaciju sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova obavezni su da se jave kontakt osobi navedenoj u konkursnoj dokumentaciji.

 

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: FORMIRANJE KANCELARIJA NA NADOGRAĐENOM III I IV SPRATU U OBJEKTU PU UŽICE ŠIFRA : R - 12/14 Dokumentacija
28.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA PIVO, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: PV/14 Dokumentacija
Ispravka konkursne dokumentacije
06.05.2014.
do 09:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA POVRĆE ZAMRZNUTO, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: PZ/14 Dokumentacija
06.05.2014.
do09:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA KOLONIJAL, ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD“ DSD BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA: KO/14 Dokumentacija
08.05.2014.
do 09:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA RAČUNARE I RAČUNARSKE KOMPONENTE ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA : RDR/14 Dokumentacija
26.05.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA FOTOKOPIR PAPIR ZA POTREBE MUP-a RS, ŠIFRA POSTUPKA: FP/14 Dokumentacija
21.05.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: KOLONICE ZA FORENZIČKU ANALIZU ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: KFA/14 Dokumentacija
22.04.2014.
do 09:00
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKE : IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA SA SANACIJOM KLIZIŠTA KOD 100-METARSKOG STRELIŠTA U OBJEKTU PTJ U LIPOVICI - BARAJEVO ŠIFRA : R - 15 / 14 Dokumentacija
17.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA ZA PU U NOVOM PAZARU, ŠIFRA POSTUPKA: R – 14/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
23.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: LETNJI PNEUMATICI, OBLIKOVAN PO PARTIJAMA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: LP/14, Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
14.05.2014.
do 12:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA U OBJEKTIMA MUP-a U SEDIŠTU ŠIFRA : R - 13/14 Dokumentacija
14.04.2014.
do 10:00
2014/S 044-074319 Javna nabavka forenzičke opreme za labaratorijsku i obradu lica mesta, opreme za protiv diverzione preglede i mobilnih forenzičkih labaratorija - vozila, EuropeAid/135086/D/SUP/RS "

 

2014/S 044-074319 - Procurment of the forensic equipment within the project Prevention of crime through improvement of capacities for crime scene investigation and analysis of biological and other traces, EuropeAid/135086/D/SUP/RS.

Dokumentacija
Tender dossier
CONTRACT PRIOR INFORMATION
INVITATION TO TENDER
INSTRUCTIONS TO TENDERERS
DRAFT CONTRACT
SPECIAL CONDITIONS
ANNEX I: GENERAL CONDITIONS
ANNEX II + III :TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
ANNEX IV: BUDGET BREAKDOWN - Model financial offer
ANNEX V: MODEL PERFORMANCE GUARANTEE
FINANCIAL IDENTIFICATION
LEGAL ENTITY - INDIVIDUAL
LEGAL ENTITY - PRIVATE COMPANY
LEGAL ENTITY - PUBLIC ENTITY
ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
EVALUATION GRID
TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
PROVISIONAL / FINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE
09.06.2014.
do 15:30
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:USLUGA – REDOVNI GODIŠNJI SERVIS SISTEMA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE U OBJEKTIMA PU ZA GRAD BEOGRAD, javna nabavka: broj 404- /14 – III R 01/14 Dokumentacija
10.04.2014.
do 11:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA ČAMCA SA VANBRODSKIM MOTOROM I PRIKOLICOMZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: ČVMP/14 Dokumentacija
10.04.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: METLARICE ZA SPECIJALIZOVANE JEDINICE CZ, ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: CZ/14 Dokumentacija
Obaveštenjenje o produženju roka
Pitanja i odgovori
08.04.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NADOGRADNJA TELEFONSKE CENTRALE ZA POTREBE PU KIKINDA, MUP-a RS, ŠIFRA POSTUPKA NTC/13 Dokumentacija
10.04.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: VOĆE I POVRĆE SVEŽE ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD”DSD , BEČIĆI ŠIFRA POSTUPKA VPS/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
07.05.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA: ZAVRŠETAK IZGRADNJE NOVOG OBJEKTA „CARIČIN GRAD“ MAKIŠ, ŠIFRA POSTUPKA: CG/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 17.04.2014.
06.05.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: MESO I MESNE PRERAĐEVINE ZA POTREBE PANSIONA “BEOGRAD” DSD , BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA MMP/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
06.05.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA U OBJEKTU PVSJ ĆUPRIJA, ŠIFRA : R - 11/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 02.04.2014.
07.04.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA TELEFAKS APARATA I POTROŠNOG MATERIJALA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: TEL/14 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
07.04.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: REZERVNI DELOVI ZA NAPAJANJE I RASHLADNI SISTEM CENTRALNOG RAČUNSKOG CENTRA ZA JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM MUP – DISKOVI ZA STORIDŽ, ŠIFRA POSTUPKA: DS /14 Dokumentacija
03.04.2014.
do 09:00
Poboljšanje sposobnosti rumunskih i srpskih vlasti za reagovanje u vanrednim situacijama"

 

Serbia-Belgrade: Education and training services 2014/S 056-094048 Improving the capability of the Romanian and Serbian authorities of reacting in emergency situations

Dokumentacija
Prior Information Notice

Contract notice
CLARIFICATIONS 2014-S 056-094048
25.04.2014.
do 15:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI OBAVLJANJE POSLOVA DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE DVA PUTA GODIŠNJE U OBJEKTIMA MUP-A NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA I OBJEKTIMA ŽANDARMERIJE U KRALJEVU, NIŠU I KLISI, ŠIFRA : R - 10/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
04.04.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: NABAVKA PNEUMATIKA ZA BLINDIRANA VOZILA, ŠIFRA POSTUPKA: BLINDA /14 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumenatcije
Pitanja i odgovori
01.04.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA SLUŽBENOG STANA U UL. DŽONA KENEDIJA BR. 35 U BEOGRADU, ŠIFRA : R - 09/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
02.04.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA VATROGASNOG SPASILAČKOG UŽETA ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: UŽE /14 Dokumentacija
01.04.2014.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: SERVISIRANJE STARIH RAZVALNIH ALATA ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE: RAZ/14 Dokumentacija
28.04.2014.
do 10:00
RUKAVICE, ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE Dokumentacija
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o produženju roka
Izmena konkursne dokumetacije
Pitanja i odgovori
29.04.2014.
do 09:00
BORBENE PATIKE ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: BP/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 08.04.2014.
Pitanja i odgovori 15.04.2014.
23.04.2014.
do 10:00
KOŠULJA, PANTALONA I KAČKETA ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, MUP-A RS, ŠIFRA POSTUPKA: KPK/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 07.04.2014.
Pitanja i odgovori 09.04.2014.
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori i dopuna konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 17.04.2014.
24.04.2014.
do 09:00
NABAVKA KOŠULJA, PANTALONA I KAČKETA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: KPK/13 Dokumentacija
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 07.04.2014.
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori i dopuna konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori i obaveštenje o produženju roka
24.04.2014.
do 09:00
ŠIFRA POSTUPKA: MAJ /13 MAJICE ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE OBLIKOVAN U PARTIJE: - PARTIJA 1: POLO MAJICA KRATAK RUKAV - PARTIJA 2: T MAJICA ŠIFRA POSTUPKA: MAJ /14 Dokumentacija
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 07.04.2014.
Pitanja i odgovori 09.04.2014.
Pitanja i odgovori 09.04.2014.
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori 11.04.2014.
Izmena konkursne dokumentacije.
Izmena konkursne dokumentacije.
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 16.04.2014.
30.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: ČINOVI I OZNAKE PREZIMENA ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: ČI/14 Dokumentacija
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 08.04.2014.
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori 17.04.2014.
29.04.2014.
do 12:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: OPASAČ SA FUTROLAMA (DODACIMA) I PODOPASAČEM, ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: OOO/14 Dokumentacija
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
14.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: JAKNE SA ULOŠKOM, ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: JAK/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 02.04.2014.
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 07.04.2014.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje oproduženju roka
Pitanja i odgovori 11.04.2014.
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 17.04.2014.
23.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA MAJICA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: MA/13 Dokumentacija
Nova važeća dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori i obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori 07.04.2014.
Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori i dopuna konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 16.04.2014.
30.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: OPASAČI ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ŠIFRA POSTUPKA: OP/13 Dokumentacija
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
25.04.2014.
do 09:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: ČARAPE, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: partija 1. – letnje čarape, partija 2. – zimske čarape, ŠIFRA POSTUPKA: ČA/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 02.04.2014.
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Питања и одговори 08.04.2014.
Обавештење о продужењу рока
Нова скица
Pitanja i odgovori 15.04.2014.
Pitanja i odgovori 16.04.2014.
28.04.2014.
do 09:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: ČARAPE ZA POTREBE DIREKCIJE POLICIJE, MUP-A RS, OBLIKOVANA PO PARTIJAMA: partija 1 – ČARAPE LETNJE partija 2 – ČARAPE ZIMSKE, ŠIFRA POSTUPKA: ČAR/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 02.04.2014.
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori 08.04.2014.
Pitanja i odgovori 17.04.2014.
28.04.2014.
do 09:00
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKE USLUGE ODRŽAVANJA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE APLIKACIJE NEXTBIZ ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA:P-FR APL /14 Dokumentacija
24.03.2014.
do 10:30
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA MATERIJALA ZA ALPINISTIČKE TIMOVE ZA SPASAVANJE ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE , ŠIFRA POSTUPKA: MA/14 Dokumentacija
Dopuna konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
24.03.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA MOTORNIH ALATA ZA JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE , ŠIFRA POSTUPKA: MO/14 Dokumentacija
20.03.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: MOTORNE LEĐNE PRSKALICE ZA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: MLP/14 Dokumentacija
20.03.2014.
do 10:00
2014/S 048-080592 IPA - Nabavka opreme za razvoj i implementaciju informacionog sistema i infrastustrukture za praćenje i intervenciju u okviru projekta "Zajedničko upravljanje vandrednim situacijama u pograničnim oblastima Rumunija - Republika Srbija, EuropeAid/135028/D/SUP/RS""

 

2014/S 048-080592 IPA - Supplies for the Development and implementation of the informatics system and the monitoring and intervention infrastructure for the project "Joint management of the emergency situations system in Romania - Republic of Serbia cross-border area", EuropeAid/135028/D/SUP/RS

Dokumentacija
Tender dossier
INSTRUCTIONS TO TENDERERS
DRAFT CONTRACT
SPECIAL CONDITIONS
ANNEX I: GENERAL CONDITIONS
ANNEX II + III :TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
ANNEX IV: Budget breakdown (Model financial offer)
ANNEX V: MODEL PERFORMANCE GUARANTEE
Tender Guarantee Form
FINANCIAL IDENTIFICATION
LEGAL ENTITY - INDIVIDUAL
LEGAL ENTITY - PRIVATE COMPANY
LEGAL ENTITY - PUBLIC ENTITY
ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
EVALUATION GRID
TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
CLARIFICATIONS 2014-S 048-080592
CORRIGENDUM NO.1
PROVISIONAL / FINAL ACCEPTANCE
09.05.2014.
do 15:00
2014/S 048-080593, IPA - Nabavka opreme za razvoj i implementaciju informacionog sistema i infrastustrukture za praćenje i intervenciju u okviru projekta "Zajedničko upravljanje vandrednim situacijama u pograničnim oblastima Karansebes-Južnobanatski okrug" EuropeAid/135029/D/SUP/RS

 

2014/S 048-080593, IPA - Supplies for the Development and implementation of the informatics system and the monitoring and intervention infrastructure for the project "Joint management of the emergency situations in Caransebes - Južno-Banatski cross-border area" EuropeAid/135029/D/SUP/RS

Dokumentacija
Tender dossier
INSTRUCTIONS TO TENDERERS
DRAFT CONTRACT
SPECIAL CONDITIONS
ANNEX I: GENERAL CONDITIONS
ANNEX II + III :TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
ANNEX IV: Budget breakdown (Model financial offer)
ANNEX V: MODEL PERFORMANCE GUARANTEE
Tender Guarantee Form
FINANCIAL IDENTIFICATION
LEGAL ENTITY - INDIVIDUAL
LEGAL ENTITY - PRIVATE COMPANY
LEGAL ENTITY - PUBLIC ENTITY
ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
EVALUATION GRID
TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
CLARIFICATIONS 2014-S 048-080593
CORRIGENDUM NO.1
PROVISIONAL / FINAL ACCEPTANCE
09.05.2014.
do 15:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA OBLIKOVAN PO PARTIJAMA: PROTIVGRADNE RAKETE ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE ŠIFRA POSTUPKA: RAKETE/14 Dokumentacija
07.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ZAMENA KROVA I ADAPTACIJA KANCELARIJA AUTOMEHANIČARSKE RADIONICE U OBJEKTU SARAJEVSKA 34-A U BEOGRADU ŠIFRA : R - 07/14 Dokumentacija
18.03.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: HEMIJSKA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I MATERIJALI ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE I MATERIJALI ZA UGOSTITELJSTVO (PAPIRNA I PVC GALANTERIJA), OBLIKOVAN U PARTIJE, ŠIFRA POSTUPKA: HEM/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja, odgovori i izmene
Obaveštenje o produženju roka za dostavu i otvaranje ponuda
23.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: ZAŠTITNA OPREMA ZA VOZAČE MOTOCIKLA – JEDNOOBRAZNA JAKNA I PANTALONE ŠIFRA POSTUPKA: ZOM /13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 25.03.2014.
Pitanja i odgovori 27.03.2014.
Pitanja i odgovori 10.04.2014.
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori 15.04.2014.
Pitanja i odgovori 16.04.2014.
22.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: IZVOĐENJE TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA U OBJEKTU PVSJ BOLJEVAC ŠIFRA : R - 06/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
17.03.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: IZVOĐENJE TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA U OBJEKTU PVSJ BRUS ŠIFRA : R - 05/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
17.03.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: SANACIJA INSTALACIJE GREJANJA I OPREME U KOTLARNICI OBJEKTA PS BAJNA BAŠTA, ŠIFRA POSTUPKA: R - 04/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 06.03.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.03.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA HIDALAM PAPIRA ILI ODGOVARAJUĆI ZA PAKOVANJE LIČNIH KARTI SA ČIPOM ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: HP/14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.03.2014.
do 10:00
Najava međunarodnog tendera za nabavku forenzičke opreme za labaratorijsku i obradu lica mesta, opreme za protiv diverzione preglede i mobilnih forenzičkih labaratorija - vozila. Contract Prior Information Notice for procurement of forensic equipment.
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: RIBA KONZERVIRANA, ŠIFRA POSTUPKA: RK/13 Dokumentacija
08.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: RIBA ZAMRZNUTA I SVEŽA, OBLIKOVAN U PARTIJE ŠIFRA POSTUPKA: RZS/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 07.04.2014.
08.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKEMALE VREDNOSTI: REKONSTRUKCIJA ZGRADE SGP AZBUKOVICA U LJUBOVIJI – III FAZA, ŠIFRA POSTUPKA: R - 03/14 Dokumentacija
07.03.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: KONZERVIRANO VOĆE I POVRĆE, ŠIFRA POSTUPKA: KVP/13 Dokumentacija
27.03.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: KONDITORSKI PROIZVODI, ŠIFRA POSTUPKA: KP/13 Dokumentacija
07.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: REZERVNI DELOVI ZA NAPAJANJE I RASHLADNI SISTEM CENTRALNOG RAČUNSKOG CENTRA ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: RD/14 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.03.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: SOKOVI VOĆNI, ŠIFRA POSTUPKA: SV/13 Dokumentacija
02.04.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA I ADAPTACIJA PROSTORA RESTORANA U OBJEKTU ŽANDARMERIJE U RAKOVICI, ŠIFRA POSTUPKA:R – 2/14 Dokumentacija
03.03.2014.
do 10:00
Najava međunarodnog tendera za nabavku usluge "Specijalizovani tehnički treninzi i softver" 50685-2014 Prior information notice
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: KEČAP, SENF, MARGARIN I MAJONEZ, ŠIFRA POSTUPKA:KSMM/13 Dokumentacija
24.02.2014.
do 10:30
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA HRANE ZA PSE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: HRA PS/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori19.02.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka
05.03.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: REZERVNI DELOVI ZA SISTEM VIDEO NADZORA GRADA BEOGRADA OBLIKOVAN U PARTIJE ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA: VIDEO BG /14 Dokumentacija
21.02.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: POPRAVKA UGOSTITELJSKIH UREĐAJA ZA POTREBE UPRAVE ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA, ŠIFRA POSTUPKA: PUU/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
21.02.2014.
do 10:30
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA I POSTAVLJANJE NOVE KUĆICE ZA SMEŠTAJ PRIPADNIKA OBEZBEĐENJA NA LOKACIJI UL. SAVSKI NASIP BB, U BEOGRADU , ŠIFRA POSTUPKA: R – 1/14 Dokumentacija
24.02.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA METALNIH LISICA ZA VEZIVANJE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA , ŠIFRA POSTUPKA:LIS/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.02.2014.
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: OFSET PAPIR I KARTON, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: OPK/13 Dokumentacija
19.03.2014.
do 11:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA:ODRŽAVANJE MSO TETRA ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: MSO TETRA/13 Dokumentacija
19.03.2014.
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA:IDENTIFIKACIONE PLOČICE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: IDP/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Produženje roka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.02.2014.
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA:KOLONIJAL, ŠIFRA POSTUPKA: KL/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 03.03.2014.
06.03.2014.
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA:NABAVKA HEMIKALIJA (RASTVARAČA)ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: HEM/13-2 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije 24.02.2014.
Pitanja i odgovori 06.02.2014.
Pitanja i odgovori 07.02.2014.
Pitanja i odgovori 24.02.2014.
Pitanja i odgovori 25.02.2014.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
18.02.2014.
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA:SIR I KAJMAK DOMAĆI, ŠIFRA POSTUPKA: SKD2/13 Dokumentacija
07.02.2014.
do 11:30
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: SOKOVI GAZIRANI, ŠIFRA POSTUPKA: SG/13 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
27.02.2014.
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: SERVISIRANJE HELIKOPTERA SIKORSKY S-76B, TEHNIČKA I LETAČKA PODRŠKA ZA POTREBE HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a RS, ŠIFRA POSTUPKA: SERVSIK/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 03.02.2014.
Pitanja i odgovori 07.02.2014.
Pitanja i odgovori 20.02.2014.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
20.03.2014.
do 10:00
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA: POSLOVI IZVOĐENJA DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: DD/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 31.01.2014.
04.02.2014.
do 10:30
JAVNA NABAVKA USLUGE – OBUKA ZA INSTALACIJU I ODRŽAVANJE TETRA BAZNIH STANICA , ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRITOZAŠTITU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA:OTBS/13 Dokumentacija
Izmena komkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Oabveštenje o produženju roka 07.03.2014.
Pitanja i odgovori 25.02.2014.
Pitanja i odgovori 07.03.2014.
Pitanja i odgovori 21.03.2014.
Oabveštenje o produženju roka 26.03.2014.
Izmena komkursne dokumentacije 26.03.2014.
03.04.2014.
do 11:00
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku laboratorijske opreme (GCMS, GC-FID, HPLC) za projekat "Novi Sad-Segedin prekogranična saradnja u razvoju usklađenih metoda i izradi zajedničke baze podataka za analizu dizajnerskih droga"
Contract award notice: Procurement of laboratory equipment (GCMS, GC-FID, HPLC) for project: "Novi Sad-Szeged cross-border cooperation in development of harmonized methods and production of common database for the analysis of designer drugs"

CONTRACT AWARD NOTICE
Javna nabavka forenzičke opreme za labaratorijsku i obradu lica mesta, opreme za protiv diverzione preglede i mobilnih forenzičkih labaratorija - vozila, EuropeAid/135086/D/SUP/RS
Procurment of the forensic equipment within the project Prevention of crime through improvement of capacities for crime scene investigation and analysis of biological and other traces, EuropeAid/135086/D/SUP/RS.

Dokumentacija
Tender dossier
00 c3_summarypn_en_final
INSTRUCTIONS TO TENDERERS
Letter of invitation to tenderers
Annex II + III Technical specifications + technical offer
Annex IV Budget breakdown (Model financiala offer)
Draft contract
Special conditions
Annex I General Conditions
Annex V Model performance Guarantee
Financial Identification
Legal entity - Individual
Legal entity - Public entity
Legal entity - Private company
Provisional/final Acceptance Certificate
Administrative Compliance Grid
Evaluation Grid
Tender form for a supply contract
Objava poništenja tendera/ Cancellation of a supply tender procedure.

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI: OPRAVKA GORIVNOG REGULATORA AFCU NA HELIKOPTERU TIPA AB-212 ZA POTREBE HELIKOPTERSKE JEDINICE, ŠIFRA POSTUPKA: AB /13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 28.01.2014.
14.02.2014.
do 10:00
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI: NABAVKA OKVIRI ZA PIŠTOLJ CZ ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: OK-CZ/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Pitanja i odgovori 03.02.2014.
12.02.2014.
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: BRAŠNO PŠENIČNO, ŠIFRA POSTUPKA: BP/13 Dokumentacija
Nova važeća dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
21.02.2014.
do 10:00
JAVNA NABAVKA DOBARA: ULJE, ŠIFRA POSTUPKA: ULJE/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 24.02.2014.
Pitanja i odgovori 28.02.2014.
Obaveštenje o produženju roka
03.03.2014.
do 10:00
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAVKU USLUGE – NABAVKA GODIŠNJIH LICENCI ZA SISTEM XRY LOGICAL, ŠIFRA POSTUPKA: XRY/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 27.01.2014.
03.02.2014.
do 10:00
JAVNA NABAVKA ŠEĆER KRISTAL, ŠIFRA POSTUPKA: ŠK/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 12.02.2014.
21.02.2014.
do 10:00
JAVNA NABAVKA MOTORNOG ULJA OBLIKOVANA PO PARTIJAMA, ŠIFRA POSTUPKA: MU/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije 19.02.2014.
Izmena konkursne dokumentacije 21.02.2014.
Izmena konkursne dokumentacije 28.02.2014.
Obaveštenje o produženju roka 28.02.2014.
Pitanja i odgovori 03.02.2014.
Izmena konkursne dokumentacije 07.02.2014.
Pitanja i odgovori 07.02.2014.
Pitanja i odgovori 14.02.2014.
Pitanja i odgovori 19.02.2014.
Pitanja i odgovori 21.02.2014.
Pitanja i odgovori 28.02.2014.
03.03.2014.
do 10:00
Međunarodni tender za nabavku usluge EuropeAid/134845/D/SER/RS Service contract shortlist notice
Corrigendum No.1 to the contract notice
Objava poništenja tendera
20.03.2014.
do 16:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA BATERIJA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: SSIM /13 Dokumentacija
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije 30.01.2014.
Obaveštenje o produženju roka 30.01.2014.
Obaveštenje o nevažnosti konkursne dokumentacije 31.01.2014.
Izmenjeni obrazac ponude za partiju 2
05.02.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI OBLIKOVAN U PARTIJE:POTROŠNI MATERIJAL I ULJE ZA POTREBE HELIKOPTERSKE JEDINICE I UPRAVE GRANIČNE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: HEBROD /13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 22.01.2014.
Pitanja i odgovori 22.01.2014.
Novi obrazac ponude
Pitanja i odgovori 23.01.2014.
31.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGE: ODRŽAVANJE APLIKACIJE ZA IZDAVANJE LIČNIH KARATA I PASOŠA ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: LKP/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 14.02.2014.
25.02.2014
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE: NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA MTS 2 I EBTS BAZNE STANICE TETRA SISTEMA ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU ŠIFRA POSTUPKA: RDTETRA/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 10.02.2014.
24.02.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - SERVISIRANJE TELEFONSKIH CENTRALA OBLIKOVAN U PARTIJE I TO: - PARTIJA 1: SERVISIRANJE TELEFONSKIH CENTRALA ALCATEL - PARTIJA 2: SERVISIRANJE AASTRA/ERICSSON TELEFONSKE CENTRALE I OPREME - PARTIJA 3: SERVISIRANJE SIEMENS TELEFONSKE CENTRALE I OPREME - PARTIJA 4: SERVISIRANJE TELEFONSKIH CENTRALA GTD-1000 OMNI-S ŠIFRA POSTUPKA: STC/13 Dokumentacija
23.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ELEKTROMATERIJAL, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: EM/14 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 14.01.2014.
Pitanja i odgovori 17.01.2014.
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori 22.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: KAFA ZA POTREBE UPRAVE ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA : KF/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 16.01.2014.
Pitanja i odgovori 27.01.2014.
10.02.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: REZERVNI DELOVI ZA RAČUNARSKU OPREMU I SERVERE, ŠIFRA POSTUPKA : RDRS/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 28.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.02.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: IZRADA PROJEKTA ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE PROSTORA UKP – NKTC U BEOGRADU, NIŠU I NOVOM SADU, ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA : R - 54/13 Dokumentacija
20.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ISPORUKA I MONTAŽA MODULA SNAGE U POSTOJEĆI UPS UREĐAJ U OBJEKTU - GLAVNI RAČUNSKI CENTAR MUP-a, KNEZA MILOŠA 99, U BEOGRADU, ŠIFRA POSTUPKA : R – 53/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA KROVA U OBJEKTU PS MEDVEĐA – PU LESKOVAC, ŠIFRA POSTUPKA : R - 45/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA USLUGE OBUKA RADNIKA ZAŠITE ZA CA SA SERTIFIKACIJOM ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: OCA/13-2 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije 31.12.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka
09.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ PODELJEN U PARTIJE: PARTIJA 1: STOLOVI I ORMARI, PARTIJA 2: STOLICE I FOTELJE, ŠIFRA POSTUPKA: KN/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija2
10.01.2014
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: RECIKLAŽA TONERA/PUNJENJE TONERA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: RT/13 Dokumentacija
Važeća konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije 29.01.2014.
Izmena konkursne dokumentacije 31.01.2014.
Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda
Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda 31.01.2014.
Obaveštenje o obustavi postupka
10.02.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: URGENTNA HAVARIJSKA HABAVKA DELOVA ZA SERVERE ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ŠIFRA POSTUPKA: DS/13 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
08.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE SISTEMA ZA PREPOZNAVANJE REGISTARSKIH TABLICA, ŠIFRA POSTUPKA: RT/13-2 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 09.01.2014.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 09.01.2014.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 14.01.2014.
Pitanja i odgovori kompletni 09.01.2014.
Pitanja i odgovori 15.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.01.2014
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: JAJA, ŠIFRA POSTUPKA: JAJA/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 27.01.2014.
05.02.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA STANA BR. 23 NA LOKACIJI ''GRADSKI CENTAR'', BLOK C – 4, LAMELA 16 U BORU, ŠIFRA POSTUPKA: ŠIFRA : R - 52/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA TELEFONA MARKE SAMSUNG MODEL „ NOTE 3 N9005 32gb“- 11 KOMADA ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE SBPOK, ŠIFRA POSTUPKA: SMG/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.01.2014
do 11:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: REZERVNI DELOVI ZA ODRŽAVANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: RD/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 27.12.2013.
09.01.2014
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA: SERVISIRANJE NEISPRAVNIH DELOVA ZA EBTS I MTS 2 BAZNE STANICE TETRA SISTEMA ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA: BS/13 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka 19.02.2014.
03.02.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: UNIFORME ZA SPECIJALIZOVANE JEDINICE CZ ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: UNI/13 Dokumentacija
Odgovori i dopuna konkursne dokumentacije 13.01.2014.
Prilog 1: Oznake specijalnosti pripadnika civilne zaštite 13.01.2014.
Prilog 2: Znak Sektora za vanredne situacije 13.01.2014.
Pitanja i odgovori 16.01.2014.
Pitanja i odgovori 23.01.2014.
Pitanja i odgovori 27.01.2014.
Pitanja i odgovori 29.01.2014.
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o produženju roka 30.01.2014.
Pitanja i odgovori 04.02.2014.
Obaveštenje o produženju roka 04.02.2014.
11.02.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: MESO PILEĆE, ŠIFRA POSTUPKA: MP/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije II
28.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: PROZVODI OD MLEKA, ŠIFRA POSTUPKA: PM/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
28.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI : POTROŠNI MATERIJAL (FOLIJE, ČETKICE, PASTE I DR.), OBLIKOVAN PO PARTIJAMA, ŠIFRA POSTUPKA: PM/13 Dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 25.12.2013.
Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije 25.12.2013.
10.01.2013
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: PECIVO ZAMRZNUTO, SLADOLED I POVRĆE ZAMRZNUTO, ŠIFRA POSTUPKA: PSP/13 Dokumentacija
26.12.2013
do 10:30
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: KONZERVIRANI MESNI PROIZVODI I GOTOVA JELA, ŠIFRA POSTUPKA: KMPGJ/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije 31.12.2013.
Pitanja i odgovori 20.01.2014.
27.01.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE RASHLADNE OPREME – FRIGO MATERIJAL ZA POTREBE UPRAVE ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA, ŠIFRA POSTUPKA: RO/13 Dokumentacija
26.12.2013
do 10:30
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: REZERVNI DELOVI OBLIKOVAN U PARTIJE ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA: ALAT /13 Dokumentacija
Prilog
Pitanja i odgovori 18.12.2013.
Pitanja i odgovori 20.12.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 24.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4
27.12.2013
do 10:00
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA BATERIJA ZA RUČNE RADIO STANICE ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: RRS/13 OBLIKOVAN U DVE PARTIJE, OZNAKA I NAZIV IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI: 31440000 – BATERIJE Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 23.12.2013.
Pitanja i odgovori 30.12.2013.
Pitanja i odgovori 31.12.2013.
Pitanja i odgovori 20.01.2014.
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 25.03.2014.
27.01.2013
do 11:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA UPS UREĐAJA ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE OZNAKA I NAZIV IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI: 50323100, ŠIFRA POSTUPKA: UPS/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obeveštenje o zaključenom ugovoru
23.12.2013
do 10:00
POSTUPАK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: FOTOKOPIR PAPIR ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: FKP/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obeveštenje o zaključenom ugovoru
20.12.2013
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA:VODOINSTALATERSKI MATERIJAL, ŠIFRA POSTUPKA: VM/13 Dokumentacija
20.12.2013
do 10:30
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA:MESO SVEŽE, MAST, TRAJNE I POLUTRAJNE PRERAĐEVINE OD MESA, ŠIFRA POSTUPKA: MMP/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori i izmena konkursne dokumentacije 25.12.2013.
Pitanja i odgovori 30.12.2013.
Pitanja i odgovori 10.01.2014.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
20.01.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA:PIVO, VINO I ŽESTOKA PIĆA ,ŠIFRA POSTUPKA: PVŽP/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 12.12.2013.
20.12.2013
do 10:30
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: SOKOVI VOĆNI – DOJPAK 0,2 L, ŠIFRA POSTUPKA: SVD/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 12.12.2013.
18.12.2013
do 10:30
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: MOLERSKI MATERIJAL ZA POTREBE UPRAVE ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA, ŠIFRA POSTUPKA: MM/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 12.12.2013.
18.12.2013
do 10:30
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: NABAVKA SLUŽBENIH PIŠTOLJA MARKE „CZ 99“ ILI ODGOVARAJUĆE ŠIFRA POSTUPKA: SP /13 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
20.01.2014
do 12:00
NABAVKA BLADE SERVERA HS23 ZA H ŠASIJU 88524TG ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: BS-HS23/13-2 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 11.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.12.2013
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA:POPRAVKA BLINDIRANIH VOZILA ZA POTREBE UPRAVE ZA OBEZBEĐENJE ODREĐENIH LIČNOSTI I OBJEKATA, ŠIFRA POSTUPKA: MB/13 Dokumentacija
Dopuna konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.12.2013
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA:USLUGA OBUKE ZA INTERVENTNE POPRAVKE FUNKCIONALNOSTI SOFTVERA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: OBUKA/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 13.12.2013
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.12.2014
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: PASIVNA KOMUNIKACIONA OPREMA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: PKO/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 11.12.2013.
Pitanja i odgovori 08.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.01.2013
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: ŠTAMPANJA ČASOPISA „BEZBEDNOST“, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: BEZ/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 09.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.12.2013
do 10:00
Odgovori i korekcije:Javna nabavka laboratorijske opreme (GCMS, GC-FID, HPLC) za projekat „Novi Sad – Segedin prekogranična saradnja u razvoju usklađenih metoda i izradi zajedničke baze podataka za analizu dizajnerskih droga.
Contracting Authority's Clarification and Corrigendum: Procurement of laboratory equipment (GCMS, GC-FID, HPLC) for project: Novi Sad - Szeged cross-border cooperation in development of harmonized methods and production of common database for the analysis of designer drugs "
ANEXX II+III tecnical specifications+tecnical offer-CORRIGENDUM
CORRIGENDUM No.1 to the TENDER DOSSIER
17.12.2013.
do 16:00
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: NABAVKA 4 KAMERE ZA SIV 1 ZA POTREBE UPRAVE ZA OBEZBEĐENJE ODREĐENIH LIČNOSTI I OBJEKATA, ŠIFRA POSTUPKA: 4-KAM/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 12.12.2013
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.12.2013
do 10:00
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: IZVOĐENJE MUZIČKOG PROGRAMA ZA DOČEK NOVE 2014. GODINE U ODMARALIŠTIMA “NARCIS“ I „PROMENADA, ŠIFRA POSTUPKA IMP/13 Dokumentacija
13.12.2013
do 10:30
SANACIJA OPREME KOTLARNICE I PARNE INSTALACIJE VEŠERAJA ODMARALIŠTA „PROMENADA“ U VRNJAČKOJ BANJI, ŠIFRA POSTUPKA: R - 51/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.01.2014.
13.12.2013
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: SIR I KAJMAK DOMAĆI, ŠIFRA POSTUPKA: SKD/13 Dokumentacija
12.12.2013
do 10:30
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: ELEKTROMATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME ZA POTREBE UPRAVE ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA, ŠIFRA POSTUPKA: ELM/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 05.12.2013.
Pitanja i odgovori 06.12.2013.
11.12.2013
do 10:30
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGE SERVISIRANJA FORENZIČKIH INSTRUMENATA, ŠIFRA POSTUPKA: P-SFI/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.02.2014.
16.12.2013
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: AKUMULATORI ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA : AK/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 11.12.2013.
Pitanja i odgovori dopuna 11.12.2013.
Pitanja i odgovori dopuna 13.12.2013.
Pitanja i odgovori dopuna 23.12.2013.
Izmena konkursne dokumentacije 30.12.2013.
08.01.2014
do 10:00
HEMIJSKO-TOKSIKOLOŠKI PREGLED KRVI ILI KRVI I URINA NA SADRŽAJ ALKOHOLA I TESTA NA PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE, ŠIFRA POSTUPKА II P 10/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 25.12.2013.
04.12.2013
do 11:00
NABAVKA LICENCE ZA ANTIVIRUS I ANTISPAM ZAŠTITU ZA PRODUKCIONE MAIL SERVERE NA INTERNETU, ŠIFRA POSTUPKA LAZ/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.12.2013
do 10:00
OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA SERVISIRANJA ABIS ARSENALA – BALISTIČKI SISTEM ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE – NKTC, ŠIFRA POSTUPKA P-ABIS/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.02.2014.
10.12.2013
do 10:00
"PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKE PRUŽANJA USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE ZA „BULL“ SERVERSKI SISTEM, ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: P-BULL/13 Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 31.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.12.2013
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: NABAVKA VATROGASNOG SPASILAČKOG UŽETA ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE , ŠIFRA POSTUPKA UŽE /13 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
02.12.2013
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: GODIŠNJE ODRŽAVANJE RR MREŽE (ERICSSON), ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU , ŠIFRA POSTUPKA RRM/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
22.11.2013
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: KANCELARIJSKI MATERIJAL ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: KM/13 Dokumentacija
Obaveštenje o novoj konkursnoj dokumentaciji
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 11.12.2013.
Pitanja i odgovori 19.12.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 27.12.2013.
Izmena konkursne dokumentacije 27.12.2013.
15.01.2014
do 10:00
USLUGA SERVISIRANJA KOMPRESORA ZA POREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ŠIFRA POSTUPKA: SK/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.12.2013.
02.12.2013
do 10:30
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: TONERI ZA ŠTAMPAČE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: TŠ/13 Dokumentacija
Pitanja, odgovori i izmene 05.12.2013.
Pitanja i odgovori 05.12.2013.
Pitanja i odgovori 05.12.2013.
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 26.12.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 30.12.2013.
Obaveštenje o novom roku za podnošenje ponuda 14.01.2014.
Pitanja i odgovori 21.01.2014.
24.01.2014.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: POSLOVI ODMAŠĆIVANJA, ŠIFRA POSTUPKA: PO/13 Dokumentacija
29.11.2013
do 10:30
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: REDOVNO MESEČNO SERVISIRANJE LIFTOVA ZA POTREBE UPRAVE ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA, ŠIFRA POSTUPKA: ROL/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
28.11.2013
do 10:30
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: USLUGA ŠTAMPANJA ČASOPISA „POLICIJA DANAS“, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: PD/13-2 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 21.11.2013.
26.11.2013
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA:SANACIJA HAVARISANOG TOPLOVODA SLUŽBENOG OBJEKTA PU NOVI SAD – NA LOKACIJI ŠAJKAŠKA 34 U NOVOM SADU, ŠIFRA POSTUPKA: R - 50/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.12.2013.
28.11.2013
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: IZOLACIONI APARATI ZA ZAŠTITU DISAJNIH ORGANA ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: ZDO/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 20.12.2013.
30.12.2013
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA:LICENCE ZA TAM (IBM Tivoli Access Manager for eBusiness), ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA,ŠIFRA POSTUPKA: TAM/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.12.2013
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:IZRADA MONOGRAFIJE „35 GODINA SAJ“ ZA POTREBE SPECIJALNE ANTITERORISTIČKE JEDINICE,ŠIFRA POSTUPKA: IM SAJ/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o produženju roka 25.11.2013.
Obaveštenje o produženju roka28.11.2013.
Pitanja i odgovori 25.11.2013.
Pitanja i odgovori 25.11.2013.
Obaveštenje o produženju roka 27.11.2013.
Obaveštenje o obustavi postupka
27.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:REZERVNI DELOVI ZA SISTEM VIDEO NADZORA GRADA BEOGRADA OBLIKOVAN U PARTIJE ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA: VIDEO BG /13 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka 24.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:NABAVKA REZERVNIH DELOVA REGISTROFONSKE RAČUNARSKE UREĐAJE ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: RD REG/13 Dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 31.12.2013.
11.12.2013.
do 10:00
Javna nabavka laboratorijske opreme (GCMS, GC-FID, HPLC) za projekat „Novi Sad – Segedin prekogranična saradnja u razvoju usklađenih metoda i izradi zajedničke baze podataka za analizu dizajnerskih droga.
Procurement of laboratory equipment (GCMS, GC-FID, HPLC) for project: Novi Sad - Szeged cross-border cooperation in development of harmonized methods and production of common database for the analysis of designer drugs.

Dokumentacija
Tender dossier

INVITATION TO TENDER
INSTRUCTIONS TO TENDERERS
DRAFT CONTRACT
SPECIAL CONDITIONS
ANNEX I: GENERAL CONDITIONS
ANNEX II + III : TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
ANNEX IV: Budget breakdown (Model financial offer)
PROVISIONAL/FINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE
ANNEX V: MODEL PERFORMANCE GUARANTEE,
FINANCIAL IDENTIFICATION
LEGAL ENTITY - PRIVATE COMPANY
LEGAL ENTITY - PUBLIC ENTITY
STATEMENT OF ORIGIN
SWORN STATEMENT
ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
EVALUATION GRID
TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
ANEXX II+III tecnical specifications+tecnical offer-CORRIGENDUM
CONTRACTING AUTHORITY'S CLARIFICATIONS
CORRIGENDUM No.1 to the TENDER DOSSIER
CONTRACT AWARD NOTICE 24.01.2014.
17.12.2013.
do 16:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:USLUGA – MOLERSKO FARBARSKE USLUGE U OBJEKTIMA PU ZA GRAD BEOGRAD, javna nabavka: broj 404-17774/13 – III R 09/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.12.2013.
Pitanja i odgovori 18.11.2013.
22.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA U BEOGRADU, ŠIFRA POSTUPKA: NADZOR BG/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
21.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: POTROŠNI MATERIJAL ZA MAŠINE ZA KOVERTIRANJE IDENTIFIKACIONIH DOKUMENATA, ŠIFRA POSTUPKA: MAT-ID/13 Dokumentacija
23.12.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: POPRAVKA BLINDIRANIH VOZILA ZA POTREBE UPRAVE ZA OBEZBEĐENJE ODREĐENIH LIČNOSTI I OBJEKATA, ŠIFRA POSTUPKA: MB/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
25.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:POPRAVKA AUTOBUSA MARKE IKARBUS IK 412 REGISTARSKE OZNAKE BG 567-DL, BROJ ŠASIJE V2X41200011000001 ZA POTREBE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, ŠIFRA POSTUPKA: IK/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09.01.2014.
19.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: LOŽ ULJE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: LU/13 Dokumentacija
Poziv na engleskom jeziku
Obaveštenje o produženju roka
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 12.12.2013.
Izmena konkursne dokumentacije 12.12.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.02.2014.
20.12.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: REZERVNI DELOVI ZA HELIKOPTERE TIPA AV 212 I BELL 206 ZA POTREBE HELIKOPTERSKE JEDINICE, ŠIFRA POSTUPKA: RDH/13 Dokumentacija
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
18.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:NABAVKA SUVOG RONILAČKOG TERMO ODELA I DVODELNOG RONILAČKOG TERMO ODELA ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE MUP-A RS , ŠIFRA POSTUPKA: RO/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 08.11.2013.
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
14.11.2013.
do 10:00
NABAVKA SPECIJALISTIČKOG MATERIJALA ZA TIMOVE ZA RAD NA VODI I IZ RUŠEVINA- ŠLEM ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: ŠLEM/13-2 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o obustavi postupka
14.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE PP APARATA I OPREME U OBJEKTIMA MUP-a NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA, ŠIFRA POSTUPKA: R - 47/13 Dokumentacija
15.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA KOMBI VOZILA ZA POTREBE HELIKOPTERSKE JEDINICE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ŠIFRA POSTUPKA: KV /13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 08.11.2013.
12.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE SISTEMA ZA PREPOZNAVANJE REGISTARSKIH TABLICA, ŠIFRA POSTUPKA: RT/13 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
08.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA STANA BR.2 U TIMOČKOJ ULICI BR.14 U MINIĆEVU, ŠIFRA POSTUPKA: R - 49/13 Dokumentacija
Obaveštenje o promeni datuma
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12.12.2013.
12.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA PROJEKCIONIH PANELA ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE , ŠIFRA POSTUPKA: PP/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 04.11.2013.
07.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA NAPRTNJAČA ZA GAŠENJE POŽARA VODOM ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, MUP-A SRBIJE, ŠIFRA POSTUPKA: NAP/13 Dokumentacija
08.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA ANTIFRIZA ZA POTREBE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: AF/13 Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 22.11.2013.
Pitanja i odgovori 31.10.2013.
06.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA ENTERPRISE LICENCI ZA VMWARE SISTEM ZA VIRTUELIZACIJU ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: ELV/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 21.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA TEČNOSTI ZA PRANJE VETROBRANSKIH STAKALA ZA POTREBE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: TVS /13 Dokumentacija
04.11.2013.
do 10:00
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA: STOČNA HRANA - SENO, javna nabavka: broj 404-16591/13 – II R 08/13 Dokumentacija
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o obustavi postupka
31.10.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: POLICIJSKA KUĆICA ISPRED DOMA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, ŠIFRA POSTUPKA: PK/13 Dokumentacija
Izmena dokumentacije i produženje roka
31.10.2013.
do 10:00
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKE USLUGE ODRŽAVANJA SISTEMA ZA PERSONALIZACIJU KARTIČNIH IDENTIFIKACIONIH DOKUMENATA ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: P-SPKID/13 Dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA
Obaveštenje o pokretanju pregovarčkog postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.11.2013.
do 10:00
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKE USLUGE ODRŽAVANJA SISTEMA ZA PRIPREMU PODATAKA ZA PERSONALIZACIJU SA PODSISTEMOM ZA PRAĆENJE ŽIVOTNOG VEKA DOKUMENTA ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE , ŠIFRA POSTUPKA: P-PERSO DOK/13 Dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.11.2013.
do 10:00
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKE USLUGE ODRŽAVANJA SISTEMA ZA PERSONALIZACIJU PUTNIH ISPRAVA ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: P-PERSO PU/13 Dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: IZGRADNJA III FAZE OBJEKTA VATROGASNOG DOMA LAZAREV, ŠIFRA POSTUPKA: R - 48/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
07.11.2013.
do 10:00
OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA , ŠIFRA POSTUPKA : P-OSS/13 Dokumentacija
04.11.2013.
do 10:00
OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA , ŠIFRA POSTUPKA : P-GIS/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.12.2013.
04.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:NABAVKA USLUGE PUNJENJA BOCA SPECIJALNIM GASOVIMA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA , ŠIFRA POSTUPKA : SG/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.10.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: REZERVNI DELOVI ZA RAČUNARE I SERVERE, ŠIFRA POSTUPKA : RD/13 Dokumentacija
Dodatno pojašnjenje
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o produženju roka 12.12.2013.
Pitanja i odgovori 30.10.2013.
Pitanja i odgovori 06.11.2013.
Pitanja i odgovori 12.11.2013.
Pitanja i odgovori 13.11.2013.
Pitanja i odgovori 14.11.2013.
Pitanja i odgovori 19.11.2013.
Pitanja i odgovori 19.11.2013.
Pitanja i odgovori 20.11.2013.
Pitanja i odgovori 25.11.2013.
Pitanja i odgovori 11.12.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 29.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
Obaveštenje o izmeni ugovora - partija 1
29.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: HIDRAULIČNI RAZVALNI ALAT, ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE, ŠIFRA POSTUPKA: HIDRAULIKA/13 Dokumentacija
Pojašnjenje u postupku javne nabavke
Pitanja i odgovori
23.10.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA HAVARISANOG TOPLOVODA U OBJEKTU ŽANDARMERIJE – BAZA ''CAKANOVAC,ŠIFRA POSTUPKA: R - 46/13'' Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.10.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: USLUGA – REDOVNI GODIŠNJI SERVIS LIFTOVA U OBJEKTIMA PU ZA GRAD BEOGRAD, ŠIFRA POSTUPKA: III R 07/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 11.10.2013.
Pitanja i odgovori 15.10.2013.
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.10.2013.
do 12:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: USLUGA ŠTAMPANJA ČASOPISA „POLICIJA DANAS“, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: PD/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.12.2013.
15.10.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: USLUGA – POSLOVI DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U OBJEKTIMA PU ZA GRAD BEOGRAD,, ŠIFRA POSTUPKA: III R 06/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.11.2013.
Pitanja i odgovori
16.10.2013.
do 11:00
AMBLEMI I OZNAKE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: AZZ/13 Dokumentacija
Dopuna konkursne dokumentacije 08.11.2013.
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 04.11.2013.
Pitanja i odgovori 13.11.2013.
Pitanja i odgovori 25.11.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: PODOPASAČ ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ŠIFRA POSTUPKA: POD/13 Dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 01.11.2013.
Pitanja i odgovori 15.11.2013.
27.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: POPRAVKA HELIKOPTERA ZA POTREBE HELIKOPTERSKE JEDINICE, ŠIFRA POSTUPKA: PH/13 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4
13.11.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: OBUĆA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: OB/13 Dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 25.10.2013.
Pitanja i odgovori 08.11.2013.
Pitanja i odgovori 14.11.2013.
14.10.2013.
do 10:00
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za nabavku dobara - Delovi zaštitne opreme za potrebe pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova oblikovan u partije, ŠIFRA POSTUPKA :P-ZO/13 Dokumentacija
14.10.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA OLUČNIH VERTIKALA I ZATVARANJE OTVORA NA OBJEKTU „CARIČIN GRAD“- ANEKSA II ZA POTREBE SBPOK-a NA MAKIŠU, ŠIFRA POSTUPKA : R - 44/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.10.2013.
11.10.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA MAŠINSKIH INSTALACIJA U OBJEKTU N.C. MITROVO POLJE, ŠIFRA POSTUPKA : R - 41/13 Dokumentacija
04.10.2013.
do 10:00
Najava međunarodnog tendera za nabavku forenzičke opreme za laboratorijsku i obradu tragova na licu mesta, opreme za protivdiverzione preglede i mobilnih forenzičkih laboratorija - vozila, EuropeAid/135086/D/SUP/RS. Contract Forecast Notice
POSTELJINA I TEKSTILNA GALANTERIJA, ZA POTREBE UPRAVE ZA STRUČNO OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE, USAVRŠAVANJE I NAUKU ŠIFRA POSTUPKA: PTG/13 Dokumentacija
04.10.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:SANACIJA MAŠINSKIH INSTALACIJA U OBJEKTU N.C. MITROVO POLJE, ŠIFRA POSTUPKA: R - 41/13 Dokumentacija
04.10.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE SISTEMA KZ-a, ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: PMKZ /13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.10.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA I REKONSTRUKCIJA TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA – ZAMENA BLOK KOTLA U OBJEKTU VSJ U RUMI, ŠIFRA POSTUPKA: R - 42/13 Dokumentacija
07.10.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: USLUGA – ANGAŽOVANJE RUKOVAOCA KOTLARNICE SA PARNIM KOTLOVIMA U OBJEKTIMA PU ZA GRAD BEOGRAD, ŠIFRA POSTUPKA: broj 404-15201/13 – III R 05/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.10.2013.
do 11:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SERVISIRANJE KONTROLE PRISTUPA I PROTIVPROVALNE ZAŠTITE U OBJEKTU MUP-A “STARA ZGRADA“ ŠIFRA POSTUPKA: KONTROLA/13 Dokumentacija
03.10.2013.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: ZIMSKI PNEUMATICI, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA , ŠIFRA POSTUPKA : ZG/13 Dokumentacija
Izmene i dopuna 07.10.2013.
19.10.2013.
do 11:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:REDOVNO GODIŠNJE MEHANIČKO ČIŠĆENJE I HEMIJSKO PRANJE TOPLOVODNIH I PARNIH KOTLOVA U OBJEKTIMA PU ZA GRAD BEOGRAD, ŠIFRA POSTUPKA: R 04/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.09.2013.
do 11:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:NABAVKA ČITAČA SMART KARTICA ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE , MUP-A RS OBLIKOVANE PO PARTIJAMA, ŠIFRA POSTUPKA: ČITSK/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 2
30.09.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:NABAVKA LICENCE ZA SMS SERVIS, ŠIFRA POSTUPKA: SMS/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.09.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA HEMIKALIJA ( RASTVARAČI ) ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE, MUP-A SRBIJE, ŠIFRA POSTUPKA: HEM/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Pojašnjenje i izmena
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 19.09.2013.
Obaveštenje o produženju roka
20.09.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:PADOBRANSKA OBUKA ZA POTREBE PROTIVTERORISTIČKE JEDINICE I SPECIJALNE ANTITERORISTIČKE JEDINICE, ŠIFRA POSTUPKA: PO PTJ-SAJ/13-2 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.09.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA PODNIH OBLOGA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: PO/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
19.10.2013.
do 10:00
Međunarodni tender za nabavku opreme EuropeAid/135028/C/SUP/RS Contract Forecast Notice
Međunarodni tender za nabavku opreme EuropeAid/135029/D/SUP/RS. Contract Forecast Notice
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: USNICI ZA POTREBE UPRAVE SAOBRAĆAJNE POLICIJE , ŠIFRA POSTUPKA : US/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o produženju roka
22.10.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:OBUKA RADNIKA ZAŠTITE ZA CA, SA SERTIFIKACIJOM ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE MUP-a RS. ŠIFRA POSTUPKA: OCA/13 Dokumentacija
Obavestenje o obustavi postupka
17.09.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:USLUGA OBUKE ZA INTERVENTNE POPRAVKE FUNKCIONALNOSTI SOFTVERA, OBLIKOVAN PO PARTIJAMA, ŠIFRA POSTUPKA: PFS/13 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
Pitanja i odgovori 09.09.2013.
16.09.2013.
do 11:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA LAPTOP RAČUNARA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: LAP/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 12.09.2013.
Pitanja i odgovori 13.09.2013.
13.09.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: POTROŠNI MATERIJAL ZA TELEKOMUNIKACIONU INFRASTRUKTURU, ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA: TELEKOMUNIKACIJA /13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
06.09.2013.
do 10:00
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA: OBUKA PRIPADNIKA MUP-A ZA UNAPREĐENJE SOFTVERA ZA REGISTROFON ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, MUP-A , ŠIFRA POSTUPKA: OREG/13 Dokumentacija
09.09.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:NABAVKA PRAHA ZA GAŠENJE POŽARA ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE , ŠIFRA POSTUPKA: PRAH /13 Dokumentacija
11.09.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:ODRŽAVANJE TELEFONSKIH SISTEMA ( CENTRALE I OPREME TIPA „ ALCATEL, SIEMENS I ERICSSON“), ŠIFRA POSTUPKA: OTS/13 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
17.09.2013.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA:FOTOKOPIR PAPIR, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: FP/13 Dokumentacija
Pojašnjenje i izmena
Pitanja i odgovori 10.09.2013.
Pitanja i odgovori 16.09.2013.
Pitanja i odgovori 19.09.2013.
25.09.2013.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA:UGALJ, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA , ŠIFRA POSTUPKA : UG/13 Dokumentacija
Izmena i dopuna 02.09.2013.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5
07.10.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI OBLIKOVAN U PARTIJE:POTROŠNI MATERIJAL I ULJE ZA POTREBE HELIKOPTERSKE JEDINICE, ŠIFRA POSTUPKA: HELIKOPTERI /13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
10.09.2013.
do 10:00
OTVOREN POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: OGREVNO DRVO, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: OD/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije 11.09.2013.
Izmena konkursne dokumentacije 09.09.2013.
Izmena konkursne dokumentacije
02.10.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA SERVERA ZA PODIZANJE DOMENA NA INTERNET MREŽI OZNAKA I NAZIV IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI: 48825000 – INTERNET SERVERI ŠIFRA POSTUPKA: SERVDOM/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.10.2013.
Obaveštenje o produženju roka
Izmena i produženje roka
Izmene
29.08.2013.
do 10:00
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKE USLUGE: NABAVKA USLUGE MIGRACIJE POSTOJEĆEG SISTEME INFORMACIONOG SISTEMA MUP RS, ŠIFRA POSTUPKA: P-MIGR/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 04.12.2013.
Obaveštenje
16.09.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA PVC VREĆE ZA LEŠEVE OZNAKA I NAZIV IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI: 33922000 – VREĆE ZA TRANSPORT LEŠEVA - šifra postupka: II P 03/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.09.2013.
26.08.2013.
do 12:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: PROSTIRKA – SLAMA ZA SLUŽBENE KONJE - šifra postupka: R 02/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12.09.2013.
27.08.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: Održavanje informacionog sistema za upravljanje vozilima i nepokretnostima MUP RS za potrebe Uprave za zajedničke poslove - šifra postupka: OIS/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori
26.08.2013.
Tender povodom međunarodnog IPA projeta EuropeAid/134845/D/SER/RS CONTRACT FORECAST NOTICE
25.08.2013 .
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: REZERVNI DELOVI-VIDEO NADZOR ZA GRAD BEOGRAD ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA:BEOGRAD /13 Dokumentacija
23.08.2013 .
do 10:00
Usluge održavanja sredstava transporta i mehanizacije za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova oblikovan u partije:UOV /13 Dokumentacija
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača
Obaveštenje o priznanju kvalifikacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 02.09.2013.
Pitanja i odgovori 05.09.2013.
Pitanja i odgovori 10.09.2013.
Poziv za podnošenje prijava za dokvalifikaciju
Pitanja i odgovori 27.03.2014.
12.09.2013 .
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA ALATA ZA POTREBE IT OBLIKOVAN PO PARTIJAMA, ŠIFRA POSTUPKA:AL/13 Dokumentacija
Prilog konkursnoj dokumentaciji
Obaveštenje o produženju roka
Izmena konkursne dokumentacije 20.08.2013.
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije 29.08.2013.
Opis predmeta nabavke
Obaveštenje o obustavi postupka
22.08.2013 .
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SISTEM ZA AUTOMATSKO PREPOZNAVANJE REGISTARSKIH TABLICA U BEOGRADU, ŠIFRA POSTUPKA:SZPT/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije 20.08.2013.
Prilog konkursnoj dokumentaciji
Pitanja i odgovori 27.08.2013.
Tehničke karakteristike
29.08.2013 .
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA RADNE STANICE KZ-e, ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: RDKZ /13 Dokumentacija
Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.08.2013 .
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA BATERIJA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: BAT /13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije 05.08.2013.
13.08.2013 .
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA ODRŽAVANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA: tehnička zaštita /13 Dokumentacija
14.08.2013 .
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: POTROŠNI MATERIJAL SISTEMA VIDEO NADZORA, ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU, ŠIFRA POSTUPKA: potrošni materijal /13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 06.08.2013.
15.08.2013 .
do 10:00
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA: POTROŠNI MATERIJAL ZA DOMAĆINSTVO I UGOSTITELJSTVO za potrebe Pansiona „Beograd“ DSD, Bečići RCG, šifra postupka: PM/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.08.2013 .
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: IZRADA KUĆICA ZA OBEZBEĐENJE OBJEKTA PALATA „SRBIJA“ U BEOGRADU, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: R - 36/13 Dokumentacija
05.08.2013 .
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA BLADE SERVERA HS23 ZA H ŠASIJU 88524TG ZA POTREBE UPRAVE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ŠIFRA POSTUPKA: BS-HS23/13 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
01.08.2013 .
do 10:00
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE SISTEMA ZA PREPOZNAVANJE REGISTARSKIH TABLICA ŠIFRA POSTUPKA : RTAB/13 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
01.08.2013 .
do 10:00
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI:ŠTAMPANJE ČASOPISA „BEZBEDNOST“ ŠIFRA POSTUPKA : BEZ/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Pitanja i odgovori 22.07.2013.
Pitanja i odgovori 17.07.2013.
15.07.2013 .
do 10:00
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE RR OPREME, OBLIKOVAN PO PARTIJAMA, ŠIFRA POSTUPKA : RR/13 Dokumentacija
22.07.2013 .
do 10:00
POZIV ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA MAŠINSKIH RADOVA ZA REDOVNO SERVISIRANJE I REMONT KOMPRESORA, ŠIFRA POSTUPKA : RADOVI/13 Dokumentacija
25.07.2013 .
do 10:00
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ZAŠTITNE RUKAVICE, ZA POTREBE UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE, ŠIFRA POSTUPKA: UKP ZR/13 Dokumentacija
Obavestenje o obustavi postupka
17.07.2013 .
do 09:30
IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI RADOVA: SANACIJI MOKRIH ČVOROVA U OBJEKTU VSJ KOŠUTNJAK U BEOGRADU ŠIFRA POSTUPKA: R-34/13 Dokumentacija
16.07.2013 .
do 10:00
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA RR UREĐAJE ZA POTREBE UPRAVE ZA VEZU I KRIPTOZAŠTITU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ŠIFRA POSTUPKA: RDRRU /13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.07.2013 .
do 10:00
OBUSTAVLJEN - POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA LAPTOP RAČUNARA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: LAP/13 Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 02.08.2013.
Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije 05.07.2013.
Pitanja i odgovori 10.07.2013.
15.07.2013 .
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA ZA RC PREMA BOSNI I HERCEGOVINI U UŽICU, ŠIFRA POSTUPKA : R - 35/13 Dokumentacija
17.07.2013 .
do 10:00
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKE DOBARA: LETNJI PNEUMATICI ZA BLINDIRANO VOZILO , ŠIFRA POSTUPKA : LP /13 Dokumentacija
Objava o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori 04.07.2013.
Izmena konkursne dokumentacije 05.07.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.07.2013 .
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA KLIMA UREĐAJA 12000 BTU ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ŠIFRA POSTUPKA: KL /13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.07.2013 .
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: LICENCE ZA POTREBE SIGURNOG PRISTUPA SPOLJNIM WEB APLIKACIJAMA ,šifra postupka LICSIGPRISTUP/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 05.07.2013.
10.07.2013 .
do 10:00
Postupak javne nabavke male vrednosti: Nabavka potrošnog materijala telefonskog sistema,šifra postupka PMTS /13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.07.2013 .
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: - SANACIJA STANA BR.16 U ULICI OKTOBARSKIH ŽRTAVA BR.18 U KRALJEVU ŠIFRA: R - 28/13 Dokumentacija
10.07.2013 .
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA JASTUČIĆA I MASTILA ZA MEHANIZME SLUŽBENIH ŠTAMBILJA MARKE „REINER“ ZA OVERU PUTNIH ISPRAVA, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, , ŠIFRA POSTUPKA: ŠTAMBILJI/13 Dokumentacija
05.07.2013 .
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA ŠTAMPAČA MARKE HP I LEXMARK , ŠIFRA POSTUPKA: HPLEKS/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
Izmena konkursne dokumentacije 05.07.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
10.07.2013 .
do 10:00
POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA ŠTAMPAČA KYOCERA , ŠIFRA POSTUPKA KJ/13 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava.
09.07.2013 .
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK ZA NABAVKU USLUGE: ZAKUP LEŽAJEVA ZA POTREBE PANSION “BEOGRAD”DSD , BEČIĆI, ŠIFRA POSTUPKA ZLB/13 Dokumentacija
05.08.2013 .
do 10:30
Javna nabavka male vrednosti: izrada tehničke specifikacije –idejnog rešenja izgleda nove redovne uniforme (skica, tabela mera i dr.) Šifra postupka :ITS/13 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije 28.06.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
03.07.2013 .
do 10:00
Javna nabavka male vrednosti radova na sanaciji mokrog čvora za objekat SGP – STREZIMIROVCI. Šifra postupka: R-33/13 Dokumentacija
04.07.2013 .
do 10:00
Javna nabavka male vrednosti radova na sanaciji postojeće i izrada nove septičke jame u objektu ''ŽANDARMERIJE'' – PROMAJA. Šifra postupka: R-32/13 Dokumentacija
04.07.2013 .
do 10:00
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE: usluga održavanja NEXT BIZ aplikativnog softvera za finansijsko računovodstvo za 2013. godinu. Šifra postupka: P-NBI/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.09.2013.
Izmena konkursne dokumentacije 24.06.2013.
Odluka o dodeli ugovora 21.08.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
04.07.2013 .
do 10:00
Javna nabavka male vrednosti: oprema za IP telefoniju, bušilice, šrafilice sa kompletom burgija i odvijača šifra postupka : BŠO/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 15.11.2013.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Izmena konkursne dokumentacije 28.06.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije 24.06.2013.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
05.07.2013 .
do 10:00
OBUSTAVLJEN - Postupak javne nabavke male vrednosti: padobranska obuka, šifra postupka : PO PTJ-SAJ/13 Dokumentacija
Obaveštenje o obustavi
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.07.2013 .
do 10:00
Javna nabavka male vrednosti: nabavka telefonske opreme za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, šifra postupka : TO/13 Dokumentacija
Obaveštenje o dodeli ugovora u postupku nabavka telefonske opreme
28.06.2013 .
do 10:00
Otvoreni postupak javne nabavke dobara : ekstrat za dobijanje pene, šifra postupka EKS/13 Dokumentacija
Obustava postupka 08.11.2013.
Obaveštenje o izmeni 24.06.2013.
Izmenjena konkursna dokumentacija
18.07.2013 .
do 10:00
Postupak javne nabavke male vrednosti radova R-24/13 : na adaptaciji i sanaciji mokrih čvorova i prostorija u Vatrogasnom domu u Nišu Dokumentacija
01.07.2013 .
do 10:00
Postupak javne nabavke male vrednosti nabavka dobara: sredstva za pranje vozila šifra postupka SPV/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 02.08.2013.
19.06.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA I REKONSTRUKCIJA TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA U OBJEKTU OVSJ VALJEVO - I FAZA, ŠIFRA POSTUPKA: R - 27/13 Dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 18.06.2013
19.06.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: REZERVNI DELOVI ZA IBM SERVERE ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: RD/13 Dokumentacija
Obaveštenje o dodeli ugovora u postupku reѕervni delovi za IBM servere
Pitanja i odgovori
12.06.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: NABAVKA NOD LICENCI I SOFTVERA ACRONIS, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: NOD/13 Dokumentacija
12.06.2013.
do 11:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA HODNIKA BOJENJEM U OBJEKTU PU ZAJEČAR, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ŠIFRA : R - 31/13 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 07.06.2013
12.06.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA NADSTREŠNICE OD ČELIČNE KONSTRUKCIJE U OBJEKTU PU ČAČAK ŠIFRA : R - 30/13 Dokumentacija
14.06.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: - SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA I INSTALATERSKIH RADOVA U OBJEKTU SIV-A 2 ŠIFRA : R - 29/13 Dokumentacija
10.06.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA MOKRIH ČVOROVA U OBJEKTU PS SAVSKI VENAC U BEOGRADU ŠIFRA : R - 25/13 Dokumentacija
10.06.2013.
do 10:00
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA KANCELARIJE 305 NA III SPRATU U OBJEKTU U UL. SARAJEVSKA 34-a, MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ŠIFRA : R - 26/13 Dokumentacija
07.06.2013.
do 10:00
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA: GORIVO ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, OBLIKOVAN PO PARTIJAMA:PARTIJA 1. GORIVO NA INTERNIM PUMPAMA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA; PARTIJA 2. GORIVO NA MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA ( EKSTERNE PUMPE); PARTIJA 3. GORIVO ZA POTREBE PS TUTIN I PS SJENICA, ŠIFRA POSTUPKA: GOR/13 Dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije 28.05.2013.
Pitanja i odgovori 05.06.2013.
17.06.2013.
do 10 časova
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODRŽAVANJE MULTIFUNKCIONALNIH UREĐAJA I PRINTERA VELIKOG KAPACITETA OZNAKA I NAZIV IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI: 50312610 – ODRŽAVANJE OPREME ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ŠIFRA POSTUPKA: OMŠ/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Pojašnjenje 24.05.2013.
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
30.05.2013.
do 10 časova
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: SANACIJA BRODA ZA POTREBE SAJ-a, MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ŠIFRA: R-23/13 Dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Dopuna konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
21.05.2013.
do 10 časova
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: IZRADA KUĆICA ZA OBEZBEĐENJE AMBASADE SAD NA DEDINJU U BEOGRADU, ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA,ŠIFRA POSTUPKA: R-22/13 Dokumentacija
Kućica TIP-1
Kućica TIP-2
Kućica TIP-3
08.05.2013.
do 10 časova
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: POPRAVKA VOZILA BMW 530 XI ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: BMW/13 Dokumentacija
07.05.2013.
do 10 časova
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: PRAH ZA GAŠENJE POŽARA ZA POTREBE SEKTORA ZA VANREDNE SITAUCIJE ŠIFRA POSTUPKA: PGP/13 Dokumentacija
20.05.2013.
do 10 časova
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI: ODELA ZA TEHNIČKE INTERVENCIJE SA OPASNIM MATERIJAMA: ODTI/13 Dokumentacija
izmena konkursne dokumentacije20.05.pdf
Izmena konkursne dokumentacije 16.05.2013.
Obrazac ponude
Izmena konkursne dokumentacije 07.05.2013.
Izmena konkursne dokumentacije 29.04.2013.
Pojašnjenje 25.04.2013.
22.05.2013.
do 10 časova
Javna nabavka male vrednosti:reciklaža tonera-punjenje tonera šifra postupka: RECTO/13 Dokumentacija
Pojašnjenje 25.04.2013.
Obaveštenje 23.04.2013.
Pitanja i odgovori 22.04.2013.
Dokumentacija
Dokumentacija
Dokumentacija
14.05.2013.
do 10 časova
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA OBLIKOVAN PO PARITJAMA: TONERI ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, ŠIFRA POSTUPKA: TO/12 Dokumentacija
OBAVEŠTENJE O NOVOM ROKU ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Objasnjenje
Pojasnjenje 07.03.2013.
Pojasnjenje 05.03.2013.
Pitanja i odgovori 22.04.2013.
Pitanja i odgovori 11.03.2013.
Pitanja i odgovori 26.02.2013.
Pitanja i odgovori 22.02.2013.
Pitanja i odgovori 18.02.2013.
25.04.2013.
do 10 časova
Poziv za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti: nabavka licenci za produženje antivirusnog softvera , šifra postupka LC/13 Dokumentacija
29.01.2013.
do 10 časova
Otvoreni postupak javne nabavke dobara: stolarskog i bravarskog materijala, obloikovan u partije: partija 1. stolarski materijal partija 2. bravarski materijal Ministarstva unutrašnjih poslova, šifra postupka SBM/12 Dokumentacija
Pitanja i odgovori 03.01.2013.
14.01.2013.
do 10 časova