**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

Kada posedujem biometrijsku ličnu kartu Republike Srbije, koja su dokumenta potrebna da bih dobio biometrijski pasoš i obrnuto? Kada posedujem biometrijsku ličnu kartu, a prošlo je 6 meseci od njenog izdavanja, koja su mi dokumenta potrebna za dobijanje biometrijskog pasoša?

 

U slučaju kada lice već poseduje novu biometrijsku ličnu kartu, bez obzira na datum njenog izdavanja, a podnosi zahtev za biometrijski pasoš, treba da priloži:

 

  1. važeću ličnu kartu - na uvid;
  2. može se priložiti i fotografija veličine 50h50mm - "an fas", na jednobojnoj sivoj pozadini - (nije obavezno - po želji građana);
  3. putnu ispravu čiji je rok važenja istekao ili ne može služiti svojoj nameni - na uvid;
  4. dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša .

 

Napominjemo: Nije potrebno prilagati uverenje o državljanstvu Republike Srbije, jer je isto već priloženo prilikom podnošenja zahteva za izdavanje nove biometrijske lične karte.

 

U slučaju kada je građaninu već izdata biometrijska putna isprava, prilikom naknadnog podnošenja zahteva za izdavanje lične karte građanin je u obavezi da, ukoliko nije došlo do promene nekog od podataka koji su evidentirani prilikom podnošenja zahteva za izdavanje putne isprave, priloži na uvid prethodnu ličnu kartu, odnosno biometrijsku putnu ispravu i izvod iz matične knjige rođenih, uz dokaze o uplaćenim naknadama za izdavanje lične karte.