**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

Gde izvaditi uverenje o državljanstvu, ako sam u knjigu državljana upisan rešenjem SMUP ili MUP i šta je potrebno od dokumenata? Koliki je iznos takse za ovaj postupak?

 

Lica koja su stekla državljanstvo Republike Srbije rešenjem Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova u periodu od 1997. do 2003. godine, i na osnovu toga upisana u matičnu knjigu jugoslovenskih državljana, koja se vodi u ovom Ministarstvu, zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige jugoslovenskih držvljana podnose nadležnoj policijskoj stanici po mestu prebivališta odnosno boravišta lično ili preko ovlašćenog punomoćnika, a ukoliko lice boravi u inostranstvu zahtev se podnosi diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

 

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige jugoslovenskih državljana izuzetno se može poručiti i poštom, slanjem zahteva, uz prilaganje dokaza o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi (RAT), na adresu: MUP R Srbije, Uprava za upravne poslove, Odeljenje za državljanstvo i druge upravne poslove, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd. Zahtev za izdavanje izvoda je tipski obrazac – formular, i uz njega nije neophodno priložiti dodatnu dokumentaciju. Broj žiro računa može se preuzeti na linku dokumenta građana – brojevi žiro račun).

 

Licima koja su primljena u državljanstvo Republike Srbije rešenjem ovog Ministarstva, a po osnovu odredbi Zakona o državljanstvu Republike Srbije („Sl.glasnik RS“ br. 135/04 i 90/07), činjenica sticanja državljanstva Republike Srbije upisuje se u matične knjige nadležnih opština, koje su ovlašćene i za izdavanje uverenja o državljanstvu Republike Srbije.

 

Kako uverenja o državljanstvu Republike Srbije izdaju matične službe nadležne po mestu upisa lica u knjigu državljana, ne možemo se izjasniti o visini takse za izdavanje uverenja o državljanstvu, s obzirom da je utvrđivanje njihovog iznosa u nadležnosti Ministarstva pravde i državne uprave.