Privatno obezbedjenje i detektivska delatnost

PRIVATNO OBEZBEĐENJE

 

Privatno obezbeđenje obuhvata pružanje usluga, odnosno vršenje poslova zaštite lica, imovine i poslovanja fizičkom i tehničkom zaštitom kada ti poslovi nisu u isključivoj nadležnosti državnih organa, kao i poslove transporta novca, vrednosnih i drugih pošiljki, održavanja reda na javnim skupovima, sportskim priredbama i drugim mestima okupljanja građana (redarska služba), koje vrše pravna lica i preduzetnici registrovani za tu delatnost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su obrazovali unutrašnji oblik organizovanja obezbeđenja za sopstvene potrebe.

Usluge privatnog obezbeđenja ne spadaju u policijske ili druge poslove bezbednosti koje vrše organi državne uprave.

Pravna lica i preduzetnici koji imaju licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja ne mogu vršiti poslove zaštite lica i imovine koji su u isključivoj nadležnosti državnih organa i primenjivati operativne metode i sredstva, odnosno operativno-tehnička sredstva i metode koje ti organi primenjuju na osnovu posebnih propisa.

 1. Zakon o privatnom obezbeđenju
 2. Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje ovlašćenja za sprovođenje obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe ("Službeni glasnik RS", broj 15 od 8. marta 2019)*
 3. Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja ("Službeni glasnik RS", broj 15/19 od 8. marta 2019)
 4. Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava "Službeni glasnik RS", broj 91 od 24. 12. 2019. (Word, PDF)
 5. Pravilnik o načinu primene ovlašćenja službenika obezbeđenja "Službeni glasnik RS", broj 59 od 23. avgusta 2019. (Word, PDF)
 6. Pravilnik o boji i sastavnim delovima uniforme službenika obezbeđenja
 7. Pravilnik o stručnom ispitu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe (Službeni glasnik RS", broj 74 od 18. oktobra 2019), (Word, PDF)
 8. Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu upotrebe legitimacije službenika privatnog obezbeđenja, ("Službeni glasnik RS", br.3 od 15.januara 2016, 30 od 25. aprila 2019), (Word, PDF)
 9. Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama

 

*Spisak centara za obuku u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje ovlašćenja za sprovođenje obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe ("Službeni glasnik RS", broj 15 od 8. marta 2019)*

*Spisak pravnih lica i preduzetnika kojima je izdata licenca za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i detektivske delatnostiOBAVEŠTENJA

 

OBAVEŠTENјE - DONOŠENјE REŠENјA O ODUZIMANјU LICENCE:"URBAN PATROL SECURITY"

OBAVEŠTENјE - DONOŠENјE REŠENјA O ODUZIMANјU LICENCE:"TAS SECURITY DOO BEOGRAD"

OBAVEŠTENјE - DONOŠENјE REŠENјA O ODUZIMANјU LICENCE:PRIVREDNO DRUŠTVO SISTEM-FPS OBEZBEĐENјE DOO BEOGRAD

OBAVEŠTENJE - DONOŠENJE REŠENJA O ODUZIMANJU LICENCE: SEMIOTIK DOO BEOGRAD

OBAVEŠTENJE - DONOŠENJE REŠENJA O ODUZIMANJU LICENCE: "DOJČIN SECURITY DOO" BEOGRAD

OBAVEŠTENјE - DONOŠENјE REŠENјA O ODUZIMANјU LICENCE :"PRIVREDNO DRUŠTVO SISTEM-FPS OBEZBEĐENјE DOO BEOGRAD"

OBAVEŠTENJE - DONOŠENJE REŠENJA O ODUZIMANJU LICENCE: TOTAL PROTECTOR DOO BEOGRAD

 


 

DETEKTIVSKA DELATNOST

 

Detektivska delatnost je delatnost razvrstana u oblast administrativnih i pomoćnih uslužnih delatnosti, u granu i grupu istražnih delatnosti, koja obuhvata istražne i detektivske usluge i aktivnosti svih privatnih istražitelja bez obzira na to za koga i šta istražuju (detektivski poslovi). Istražne i detektivske usluge su poslovi prikupljanja, obrade podataka i prenosa informacija u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima, od strane pravnih lica i preduzetnika za detektivsku delatnost kao rukovalaca i zaposlenih detektiva kao obrađivača.

Detektivsku delatnost mogu da obavljaju pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost, a detektivske poslove može obavljati detektiv, ako imaju licencu za obavljanje detektivske delatnosti, odnosno detektivskih poslova izdatu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje detektivske delatnosti, odnosno fizička lica koja se zapošljavaju radi obavljanja detektivskih poslova ne mogu vršiti poslove koji su u isključivoj nadležnosti državnih organa i primenjivati operativne metode i sredstva, odnosno operativno-tehnička sredstva i metode koje nadležni organi vrše, odnosno primenjuju na osnovu posebnih propisa.

 1. Zakon o detektivskoj delatnosti
 2. Pravilnik o obuci, osposoblјavanju i stručnom ispitu za vršenje detektivskih poslova, ("Službeni glasnik RS", broj 27 od 12. aprila 2019), (Word, PDF)
 3. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o evidencijama iz oblasti detektivske delatnosti, ("Službeni glasnik RS", broj 1/2019)
 4. Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu upotrebe detektivske legitimacije, ("Službeni glasnik RS", br.3 od 15. januara 2016, 30 od 25. aprila 2019), (Word, PDF)
 5. Pravilnik o prostorno-tehničkim uslovima za obavlјanje detektivske delatnosti, ("Službeni glasnik RS", broj 37 od 29. maja 2019), (Word, PDF)
 6. Fond ispitnih pitanja za polaganje stručnog ispita za detektive

OBAVEŠTENJE ZA PRIJAVU NA OBUKU ZA VRŠENJE DETEKTIVSKIH POSLOVA

OBAVEŠTENJE ZA PRIJAVU NA STRUČNI ISPIT ZA VRŠENJE DETEKTIVSKIH POSLOVA

OBAVEŠTENjE O NAČINU PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE LICENCI I PONOVNO IZDAVANjE LICENCI ZBOG ISTEKA ROKA ZA VRŠENjE DETEKTIVSKIH POSLOVA ZA FIZIČKA LICA

OBAVEŠTENjE O NAČINU PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE LICENCI I PONOVNO IZDAVANjE LICENCI ZBOG ISTEKA ROKA ZA VRŠENjE DETEKTIVSKE DELATNOSTI ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

OBAVEŠTENJE ZA IZDAVANJE DETEKTIVSKIH LEGITIMACIJA