Najznačajnije aktivnosti MUP-a na zvaničnoj stranici Ministarstva na društvenoj mreži „Facebook“

2018_02_05_Facebook MUP
www.facebook.com/srbijamup/