Aktuelno

Raspisan je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica

22.03.2022.
MUP
Raspisan je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica
Raspisan je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica

U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica na koji se zainteresovani mogu prijaviti zaklјučno sa 6. aprilom 2022. godine.

Pravo učešća na konkursu ima lice koja ispunjava sledeće uslove:
 
1) da je državlјanin Republike Srbije
2) da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaklјučenja konkursa 
3) da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaklјučenja konkursa
4) da ima završenu srednju školu
5) da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova
6) da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravlјanje motornim vozilom „C“ kategorije
7) da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti.

Napominjemo da pravo učešća ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravlјanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. 

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs  i sajtu  Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva sve zainteresovane da se prijave na konkurs.