Тема дана

„Реци Не!“ - Сексуално злостављање деце на интернету оставља далекосежне и тешке последице по жртву, која мора живети са свешћу да фотографије и видео снимци, добијени злоупотребом поверења, могу у сваком моменту кружити интернетом и бити доступни свима...

ОБАВЕШТЕЊА