Aktuelno

MUP podržao promotivne aktivnosti Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova

05.04.2024.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova dr Želјko Brkić izjavio je danas da je MUP podržao promotivne aktivnosti Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova „Dečji brak nije romska tradicija“ i istakao da nacionalne platforme za prevenciju nasilјa koje uklјučuju decu „Čuvam te“ i „Pronađi me“ predstavlјaju važne mehanizme za prevenciju, rano otkrivanje, prijavlјivanje slučajeva ranih i prinudnih dečjih brakova...
MUP podržao promotivne aktivnosti Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova
MUP podržao promotivne aktivnosti Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova
MUP podržao promotivne aktivnosti Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova
MUP podržao promotivne aktivnosti Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova
MUP podržao promotivne aktivnosti Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova dr Želјko Brkić izjavio je danas da je MUP podržao promotivne aktivnosti Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova „Dečji brak nije romska tradicija“ i istakao da nacionalne platforme za prevenciju nasilјa koje uklјučuju decu „Čuvam te“ i „Pronađi me“ predstavlјaju važne mehanizme za prevenciju, rano otkrivanje, prijavlјivanje slučajeva ranih i prinudnih dečjih brakova.

„Kao što je poznato, Nacionalna koalicija za okončanje dečjih brakova osnovana je 2019. godine i policijski službenici kriminalističke policije uklјučili su se u rad Koalicije i uzeli aktivno učešće na sastancima i radionicama koje su imale za cilј da kroz otklanjanje institucionalnih i društvenih prepreka za sprovođenje zakona doprinesu okončanju dečjih brakova, naročito u romskoj populaciji i da promovišu primere dobre prakse“, rekao je Brkić na konferenciji "Oteto detinjstvo - dečji, rani i prinudni brakovi" u organizaciji Ministarstva za lјudska i manjinska prava i društveni dijalog u Palati Srbija.

Istakao je da je na zahtev Koalicije od strane Ministarstva unutrašnjih poslova dostavlјen „predlog aktivnosti za koje smo nadležni, podaci o broju krivičnih dela u vezi prinudne udaje ili vanbračne zajednice sa maloletnikom i prilog o realizovanim aktivnostima policije u ovoj oblasti“. 

„Na održanim sastancima razmatrana je povezanost dečjih brakova i apatridije, predstavlјene su aktivnosti Srbije u oblasti unapređenja ostvarivanja prava na upis u matičnu knjigu rođenih i aktivnosti civilnog društva u sprečavanju dečjih brakova“, naglasio je Brkić.

Državni sekretar je dodao da će MUP kao društveno odgovorna institucija nastaviti rad na prevenciji, otkrivanju i prijavlјivanju krivičnih dela u kojima su maloletna lica identifikovana kao žrtve zloupotreba i iskorišćavanja radi stupanja u rane ili prinudne dečje brakove.