Актуелно

Електронскo плаћањe пореза на пренос власништва возила

31.03.2022.
МУП

 Од 31. 3. 2022. године грађани који су купили возило и желе да га региструју на своје име могу да електронски обрачунају и плате порез на пренос апсолутних права, преко портала е-Управе.

Није потребно да грађани одлазе у Пореску управу како би прибавили решење о висини пореза на пренос апсолутних права, већ могу, врло једноставно, након овере потписа на уговору код јавног бележника, генерисати уплатницу пореза на пренос апсолутних права, платити је електронски или на неки други начин и да са тим у организационим јединицама Министарства унутрашњих послова поднесу захтев за издавање саобраћајне дозволе због промене власника возила.

Грађани који купују половно моторно возило од другог физичког лица моћи ће у четири једноставна корака, након што унесу личне податаке и податке из саобраћајне дозволе, да добију износ пореза. Порез могу одмах да плате на порталу платном картицом, или генерисањем уплатнице за плаћање е-bankingom, односно скенирањем QR кода или тако што ће одштампати уплатницу и обавезу измирити у пошти или банци, након чега се могу обратити полицијским управама или станицама ради подношења захтева за издавање саобраћајне дозволе.

За плаћање пореза није потребно регистровати се на Порталу еУправа, већ је довољно само унети тражене податке.

Електронска услуга плаћања пореза на пренос апсолутних права по уговору о преносу права својине на возилу између физичких лица налази се на адреси https://plati.еuprava.gov.rs/#/ .

Грађани који не користе електронске услуге портала еПлати, попуњене уплатнице могу да добију на шалтерима Пореске управе, Поште, Министарства унутрашњих послова.