Aktuelno

Unapređen institucionalni okvir za borbu protiv trgovine lјudima

25.12.2023.
Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić izjavio je danas na prvoj sednici Saveta za borbu protiv trgovine lјudima da je Republika Srbija unapredila operativne i institucionalne kapacitete u ovoj oblasti i da u narednom periodu akcenat mora biti na prevenciji ovih krivičnih dela...
Unapređen institucionalni okvir za borbu protiv trgovine lјudima
Unapređen institucionalni okvir za borbu protiv trgovine lјudima
Unapređen institucionalni okvir za borbu protiv trgovine lјudima
Unapređen institucionalni okvir za borbu protiv trgovine lјudima
Unapređen institucionalni okvir za borbu protiv trgovine lјudima
Unapređen institucionalni okvir za borbu protiv trgovine lјudima

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić izjavio je danas na prvoj sednici Saveta za borbu protiv trgovine lјudima da je Republika Srbija unapredila operativne i institucionalne kapacitete u ovoj oblasti i da u narednom periodu akcenat mora biti na prevenciji ovih krivičnih dela.

Ministar Gašić, koji predsedava ovim telom, istakao je da su partnerstvo i saradnja svih državnih institucija klјučni za uspešno suzbijanje  trgovine lјudima.

Precizirao je da tokom ove godine imenovan Nacionalni koordinator  za borbu protiv trgovine lјudima, Zakonom o zaštitniku građana uspostavlјena institucija nacionalnog izvestioca za ovu oblast, kao i da su imenovani novi članovi Saveta za borbu protiv trgovine lјudima.

Ministar je naglasio da Republika Srbija unapređuje kapacitete u cilјu vođenje proaktivnih istraga vezanih za trgovinu lјudima i da je u toku izrada planskog dokumenta u ovoj oblasti  koji obuhvata istragu i krivično gonjenje, zaštitu žrtava trgovine lјudima, prevenciju i partnerstvo.

Na sednici Saveta doneti su zaklјučci u cilјu uspostavlјanja i jačanja operativnih kapaciteta za sistemski odgovor društva na problem trgovine lјudima.

Članovi Saveta pružili su punu podršku izradi i usvajanju novog planskog dokumenta u oblasti borbe protiv trgovine lјudima sa pratećim akcionim planom, kao i izradi posebnog zakona koji bi sistemski regulisao ovu materiju.

Sednici Saveta prisustvovali su i ministarka zdravlјa Danica Grujičić, ministarka pravde Maja Popović, ministarka za evropske integracije Tanja Miščević i nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine lјudima i rukovodilac Kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine lјudima Nenad Simić.