Aktuelno

Osmi lokalni koordinacioni sastanak u vezi sa Mapom puta na kome su razmatrani dosadašnji rezultati rada iz ove oblasti

04.12.2023.
Osmi lokalni koordinacioni sastanak u vezi sa Mapom puta na kome su razmatrani dosadašnji rezultati rada iz ove oblasti, kao i planovi za naredni period održan je danas u Beogradu...
Osmi lokalni koordinacioni sastanak u vezi sa Mapom puta na kome su razmatrani dosadašnji rezultati rada iz ove oblasti
Osmi lokalni koordinacioni sastanak u vezi sa Mapom puta na kome su razmatrani dosadašnji rezultati rada iz ove oblasti
Osmi lokalni koordinacioni sastanak u vezi sa Mapom puta na kome su razmatrani dosadašnji rezultati rada iz ove oblasti
Osmi lokalni koordinacioni sastanak u vezi sa Mapom puta na kome su razmatrani dosadašnji rezultati rada iz ove oblasti
Osmi lokalni koordinacioni sastanak u vezi sa Mapom puta na kome su razmatrani dosadašnji rezultati rada iz ove oblasti

Osmi lokalni koordinacioni sastanak u vezi sa Mapom puta na kome su razmatrani dosadašnji rezultati rada iz ove oblasti, kao i planovi za naredni period održan je danas u Beogradu. 

V.d. sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova i zamenika predsedavajućeg Saveta za malo i lako oružje Vlade Republike Srbije Miroslav Panić istakao je da su formiranjem ovog tela stvoreni institucionalni preduslovi da se ovom važnom temom bavimo na organizovan i planiran način, u skladu sa navodima koji su propisani aktuelnim planskim dokumentom u ovoj oblasti, ali i u skladu sa jednim od cilјeva iz Mape puta koji se odnosi na jačanje uloge tzv. SALV komisije. 

Istakao je da će među prioritetima MUP u narednom periodu biti i izrada normativnog okvira u ovoj oblasti, posebno novog Zakona o oružju i municiji i ostvarivanju, što većeg stepena usaglašenosti sa odredbama Palermo Konvencije i dodatnog protokola, Direktivama Evropske unije i obezbeđenju horizontalne usklađenosti svih propisa u ovoj oblasti.

Panić se zahvalio UNDP-SEESAK-u na podršci u organizaciji sastanka, kao i Evropskoj komisiji na finansijskoj podršci u realizaciji procesa i svim bilateralnim donatorima koji su, naročito, nakon 2019. godine, izdvojili značajna finansijska sredstva za potrebu poverilačkog fonda iz kog se finansiraju projekti u ovoj oblasti.

Zamenik šefa misije iz Ambasade SR Nemačke u Beogradu, Karsten Majer-Vithauzen čestitao je MUP Srbije na posvećenosti, pogotovo imajući u vidu izazove u ovoj godini i istakao da će Nemačka nastaviti da pruža podršku Mapi puta. 

Program menadžer Delegacije EU, Anabela Regal ukazala je da je nedozvolјen promet oružja povezan sa drugim krivičnim delima i naglasila da Zapadni Balkan ima punu podršku u sprovođenju Mape puta i usklađivanja pravnih tekovina sa tekovinama Evropske unije.

Da je potrebno prilagoditi zakone, odnosno uskladiti pravni okvir kako bi rad bio efikasan, a i kao jedan od glavnih cilјeva koje treba ostvariti tokom 2024. godine istakao je prvi sekretar Ambasade Francuske u Beogradu Olivije Bišbinde naglasivši da je Mapa puta doprinos evropskoj bezbednosti.

Sastanku su prisustvovali predstavnici MUP-a, Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Ministarstva unutrašnje i spolјne trgovine, Agencije za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije, UNDP, SEESAC, OEBS, UNODC.