Aktuelno

Efikasan odgovor na trgovinu lјudima postiže se jakom institucionalnom saradnjom

29.08.2023.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova dr Danilo Stevandić istakao je danas da je Republika Srbija u prethodnom periodu preduzela brojne aktivnosti kako bi unapredila institucionalne kapacitete u borbi protiv trovine lјudima...

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova dr Danilo Stevandić istakao je danas da je Republika Srbija u prethodnom periodu preduzela brojne aktivnosti kako bi unapredila institucionalne kapacitete u borbi protiv trovine lјudima

Stevandić je na prvom sastanaku Radne grupe za izradu novog planskog dokumenta u oblasti borbe protiv trgovine lјudima, ukazao da celokupno društvo mora zajedno i koordinirano da radi na sprečavanju ovih krivičnih dela, čije su posledice po žrtve surove i nesagledive.

„Novi planski dokument u oblasti borbe protiv trgovine lјudima treba da obezbedi nastavak jačanja funkcionalnog povezivanja i institucionalne izgradnje kapaciteta svih partnera, kao i svih značajnih procesa koji su pokrenuti prilikom realizacije prethodne Strategije prevencije i suzbijanja trgovine lјudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017-2022. godine“, kazao je državni sekretar.

Istakao je da je strateški cilј Republike Srbije punopravno članstvo u Evropskoj uniji i naglasio da će budući planski dokument u oblasti borbe protiv trgovine lјudima biti u skladu sa aktuelnim politikama koje Evropska unija vodi na planu iskorenjivanja trgovine lјudima i međunarodnim standardima.

Dragan Popović, šef Kabineta direktora policije naglasio je da će Direkcija policije nastaviti sa jačanjem kapaciteta u borbi portiv trgovine lјudima kroz specijalizaciju u cilјu povećanja efikasnosti, sa prvenstvenim zadatkom da se zaštite žrtve trgovine lјudima još u fazi vrbovanja.

Nenad Simić, rukovodilac Kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine lјudima Kabineta direktora policije i predsednik Radne grupe za izradu novog planskog dokumenta ukazao je da se efikasan odgovor može postići jedino multidisciplinarnim povezivanjem i institucionalnom izgradnjom kapaciteta svih subjekata društva koje se bore protiv trgovine lјudima, državnih organa i organizacija, organa lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija i njihovim partnerstvom na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Izradu novog planskog dokumenta u oblasti borbe protiv trgovine lјudima podržala je Međunarodna organizacija za migracije (IOM) kroz projekat „Instrument podrške za izgradnju kapaciteta za integrisano upravlјanje granicama na Zapadnom Balkanu (WBIBM)“ i „Zajedničko delovanje na Zapadnom Balkanu protiv krijumčarenja migranata i trgovine lјudima (WBJUST)“.

Prvom sastanku Radne grupe prisustvovali su predstavnici Kabineta predsednice Vlade, Zaštitnika građana i nacionalnog izvestioca za oblast trgovine lјudima, državnih organa i organizacija, lokalnih timova iz Novog Sada i Vranja, organizacija civilnog društva koje su izabrane na javnom konkursu, predstavnici sindikata, partneri iz poslovnog sektora i predstavnici međunarodnih organizacija.