Aktuelno

Unapređenje saradnje dve institucije u oblasti vatrenog oružja

27.02.2024.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova dr Danilo Stevandić sastao se danas sa vršiocem dužnosti direktora Agencije za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije Aleksom Aničićem...
Unapređenje saradnje dve institucije u oblasti vatrenog oružja
Unapređenje saradnje dve institucije u oblasti vatrenog oružja
Unapređenje saradnje dve institucije u oblasti vatrenog oružja
Unapređenje saradnje dve institucije u oblasti vatrenog oružja
Unapređenje saradnje dve institucije u oblasti vatrenog oružja

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova dr Danilo Stevandić sastao se danas sa vršiocem dužnosti direktora Agencije za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije Aleksom Aničićem.

Sastanak je održan u cilјu unapređenja saradnje dve institucije u oblasti vatrenog oružja, unapređenju zakonskog okvira u ovoj oblasti sa posebnim akcentom na proces donošenja novog Zakona o oružju i municiji i horizontalnog usklađivanja Zakona o oružju i municiji sa Zakonom o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije. 

Sagovornici su se složili da Republika Srbija spremno dočekuje posetu Delegacije Stalne međunarodne komisije za ispitivanje ručnog vatrenog oružja (C.I.P) u cilјu povratka Republike Srbije u sastav Komisije i pristupanje Republike Srbije Konvenciji o uzajamnom priznavanju žigova za ručno i vatreno oružje od 1. jula 1969. godine.

Državni sekretar Stevandić pohvalio je napore Agencije u prethodnom periodu, kako bi se ispunili svi zahtevi Komisije i kako bi se Republika Srbija, kao najveći proizvođač oružja na Zapadnom Balkanu vratila u sastav Komisije, što bi omogućilo da žigovi Agencije ponovo budu priznati na međunarodnom nivou.

„Republika Srbija od ovog procesa može imati samo korist, kako po nacionalni budžet, tako i po bezbednost svih građana i Ministarstvo unutrašnjih poslova je odlučno da uloži dodatni napor da ovaj proces u saradnji sa Agencijom dovede do kraja i da se Republika Srbija vrati u sastav Komisije“, zaklјučio je Stevandić.

Učešćem Republike Srbije u radu Komisije, stvara se osnov za unapređenje slobodnog protoka roba, od čega će direktnu korist imati proizvođači i izvoznici oružja i municije za civilnu upotrebu u Republici Srbiji, dok se istovremeno omogućava našoj Agenciji da vrši usluge obeležavanja oružja proizvođačima oružja i municije u regionu koji nemaju svoj Zavod odnosno Agenciju, a proizvode oružje i municiju za civilnu upotrebu.

Iz tog razloga, sagovornici su se složili da je saradnja Agencije i Ministarstva unutrašnjih poslova u ovoj oblasti klјučna, posebno uzimajući u obzir da Ministarstvo unutrašnjih poslova, shodno Zakonu, vrši nadzor nad radom Agencije i da će se dosadašnja uspešna i dvosmerna komunikacija nastaviti i u narednom periodu, kao i da će odluka o članstvu Republike Srbije u C.I.P biti saopštena u Briselu u maju 2024. godine.