Aktuelno

Ministar Stefanović najavio nove preventivne mere u borbi protiv nasilјa u porodici

25.11.2019.
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović izjavio je danas da će uvođenje sistema narukvica za žrtve i počinioce porodičnog nasilјa omogućiti da se žrtva pravovremeno upozori da se u njenoj blizini nalazi osoba kojoj je izrečena hitna mera i ujedno hitno reagovanje policije kako bi se sprečile najteže posledice...
Ministar Stefanović najavio nove preventivne mere u borbi protiv nasilјa u porodici
Ministar Stefanović najavio nove preventivne mere u borbi protiv nasilјa u porodici
Ministar Stefanović najavio nove preventivne mere u borbi protiv nasilјa u porodici
Ministar Stefanović najavio nove preventivne mere u borbi protiv nasilјa u porodici
Ministar Stefanović najavio nove preventivne mere u borbi protiv nasilјa u porodici

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović izjavio je danas da će uvođenje sistema narukvica za žrtve i počinioce porodičnog nasilјa omogućiti da se žrtva pravovremeno upozori da se u njenoj blizini nalazi osoba kojoj je izrečena hitna mera i ujedno hitno reagovanje policije kako bi se sprečile najteže posledice.

Stefanović je, u okviru obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilјa nad ženama, danas prisustvovao potpisivanju dopunjenog projektnog dokumenta „Unapređenje bezbednosti žena u Republici Srbiji“ koji se odnosi na uvođenje ove nove preventivne mere u borbi protiv nasilјa u porodici.

On se zahvalio međunarodnoj organizaciji UN Women i Ambasadi Kralјevine Norveške na realizaciji ovog projekta i objasnio da će se kada zaživi, nakon izmena Zakona o sprečavanju nasilјa u porodici, sprovoditi najpre u deset policijskih uprava u Srbiji.

„Ostvarili smo izvestan napredak u borbi protiv nasilјa, ali ne mogu da kažem da sam zadovolјan, jer i pored svih mera koje su preduzete, nažalost, u Srbiji i dalјe veliki broj žena zbog straha, ekonomskih posledica, osećaja stida i sramote ne prijavlјuje nasilјe. Moramo da ohrabrimo i osnažimo žene, ali i sve druge lјude u njihovom okruženju da nasilјe prijave i time zaštite i sebe i svoju decu. MUP je svakako jedno od najvažnijih ministarstava u sistemu zaštite žrtava, ali ova borba nije borba samo jednog ministarstva, u nju se moramo uklјučiti svi – celokupno društvo se mora uhvatiti u koštac sa ovim problemom. Zato bih još jednom apelovao i na sve građane, sve lјude koji znaju da neko trpi nasilјe da to prijave, ne smemo okretati glavu. Prijava nasilјa i osuda nasilnika moraju postati imperativ“, istakao je Stefanović.

On je podsetio i da je u okviru MUP-a otvorena besplatna telefonska linija 0800 100 600 na koju se nasilјe može prijaviti potpuno anonimno.  

Stefanović je podsetio i da je Zakon o sprečavanju nasilјa u porodici dao šira ovlašćenja policiji i mogućnost izricanja preventivnih mera u cilјu zaštite žrtve.

“U 2018. godini policija je izrekla 27.042 hitne mere na osnovu ovog Zakona, od čega je 8.065 mera privremenog udalјenja učinioca iz stana i 18.977 mera privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilјa i da joj prilazi. Tokom ove godine, zaklјučno sa 20. novembrom, broj hitnih mera bio je 23.754, od čega je 7.262 mera privremenog udalјenja učinioca iz stana i 16.492 mera privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilјa i da joj prilazi“, precizirao je Stefanović.

Ministar je ukazao da je u okviru porodičnog nasilјa, i pored svih preduzetih mera, u ovoj godini ubijeno 28 žena, što pokazuje da borba protiv nasilјa nad ženama mora biti jedan od vrhovnih cilјeva cele Srbije.

Regionalni direktor UN Women za Evropu i centralnu Aziju Alija El-Jasir istakla je da je Srbija jedna od prvih zemalјa koja je ratifikovala Istanbulsku konvenciju, čime je poslala snažan signal svoje posvećenosti i političke želјe da se suoči sa problemom nasilјa u porodici.
 
„Zahvalni smo Vladi Srbije, posebno Ministarstvu unutrašnjih poslova, jer su njihovi pripadnici u prvoj liniji rešavanja ovog problema. Takođe, želim da se zahvalim i Kralјevini Norveškoj, na posvećenosti i ulaganju u aktivnosti Republike Srbije da reši ovaj veoma složen fenomen za koji niko u svetu nema odgovor“, istakla je El-Jasir.
 
El-Jasir je istakla da se slaže sa ministrom Stefanovićem da problem nasilјa u porodici nije problem samo jednog ministarstva, organizacije ili jedne države i da u rešavanje tog problema moraju biti uklјučeni svi, da žene i devojčice ne smeju biti gledane samo kao pasivne žrtve kojima se nešto dešava i da fokus mora biti na počiniocima i merama koje treba preduzeti kako bi se oni sprečili da vrše nasilјe.
 
Zamenik ambasadora Kralјevine Norveške Jene Knutrud istakla je da je nasilјe nad ženama i devojčicama i dalјe najuporniji oblik kršenja lјudskih prava u svetu.
 
„Norveška podržava srpski narod i Vladu Republike Srbije koji osuđuju nasilјe nad ženama. Uprkos svim koracima koji su preduzeti, problem nasilјa nad ženama i devojčicama i dalјe zahteva više aktivnosti, zbog čega dajemo podršku projektu „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji“, rekla je Knutrud.