Aktuelno

Stefanović upoznao Fajon i predstavnike EP sa merama koje je Vlada Republike Srbije preduzela u cilјu unapređenja izbornog procesa

30.10.2019.
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović razgovarao je danas u Beogradu sa Tanjom Fajon, predsedavajućom delegacije EP u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-Srbija...
Stefanović upoznao Fajon i predstavnike EP sa merama koje je Vlada Republike Srbije preduzela u cilјu unapređenja izbornog procesa
Stefanović upoznao Fajon i predstavnike EP sa merama koje je Vlada Republike Srbije preduzela u cilјu unapređenja izbornog procesa
Stefanović upoznao Fajon i predstavnike EP sa merama koje je Vlada Republike Srbije preduzela u cilјu unapređenja izbornog procesa
Stefanović upoznao Fajon i predstavnike EP sa merama koje je Vlada Republike Srbije preduzela u cilјu unapređenja izbornog procesa
Stefanović upoznao Fajon i predstavnike EP sa merama koje je Vlada Republike Srbije preduzela u cilјu unapređenja izbornog procesa
Stefanović upoznao Fajon i predstavnike EP sa merama koje je Vlada Republike Srbije preduzela u cilјu unapređenja izbornog procesa

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović razgovarao je danas u Beogradu sa Tanjom Fajon, predsedavajućom delegacije EP u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-Srbija.

Potpredsednik Vlade upoznao je Fajon i predstavnike EP sa merama koje je Vlada Republike Srbije do sada preduzela u cilјu unapređenja izbornog procesa u našoj zemlјi, istakavši da su izborni uslovi isti kao i 2012. godine, ali da se sada radi na njihovom unapređenju.

Stefanović je podsetio da je Radna grupa za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i lјudska prava osnovana 30. avgusta 2019. godine, dodavši da je Vlada Srbije do sada usvojila više od 10 zaklјučaka koji će unaprediti izborni proces.

Potpredsednik srpske Vlade je istakao da je prvi Zaklјučak Radne grupe usvojen 23. septembra, a odnosi se na zabranu zloupotrebe javnih resursa u političke svrhe. Ovim Zaklјučkom, kako je rekao, razrađene su zakonske norme i ukazano na odgovornost u slučaju kršenja postojećih zakonskih odredaba.

Stefanović je rekao da je time ukazano da funkcioner ne može koristiti javne skupove i susrete koje ima u svojstvu funkcionera za promociju političkih stranaka, kao i da ne može koristiti javne resurse. On je tokom sastanka sa delegacijom EP istakao da je dužnost javnog funkcionera da uvek nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti da li iznosi stav organa u kojem vrši funkciju ili političke stranke.

Potpredsednik Vlade Srbije je upoznao sagovornike i sa setom mera koje je Vlada Srbije usvojila 26. septembra, a koji se odnose na unapređenje biračkog spiska koji je, kako je rekao Stefanović, mnogo bolјi i ažurniji u odnosu na prethodni period. Ministar Stefanović je rekao da se već radi na obukama ovlašćenih lica za vođenje i ažuriranje biračkog spiska, kao i obukama ovlašćenih lica koja su odgovorna za prenos podataka iz matičnih knjiga u jedinstveni birački spisak.

Kako je objasnio, drugim setom mera, koje su potom usvojene, preporučeno je RIK-u da, do raspisivanja izbora, izvrši obuke svih potencijalnih članova biračkih odbora u stalnom i proširenom sastavu, kao i da izmenom Uputstva o sprovođenju izbora za narodne poslanike propiše odredbe kojima bi se bliže uredio javni uvid u zapisnike o radu biračkih odbora, kao i omogućavanje uvida u izvod iz biračkog spiska nakon glasanja.

Kako je objasnio Stefanović, Vlada Srbije je na predlog Radne grupe usvojila i Zaklјučak kojim se preporučuje Narodnoj skupštini da organizuje otvoreni sastanak na kojem bi učestvovali predstavnici svih parlamentarnih stranaka, predstavnici REM-a i predstavnici televizije koje imaju nacionalnu frekvenciju, a na kome bi bilo razmatrano preciziranje pojma zastuplјenosti bez diskriminacije političkih subjekata u toku izborne kampanje.

Kako je tokom sastanka objasnio Stefanović, u narednom periodu očekuje se i formiranje Nadzornog odbora Narodne skupštine za kontrolu elektronskih i štampanih medija, kao i izbor nedostajućih članova REM-a.