Aktuelno

Potpisan Sporazum o saradnji na uspostavlјanju i razvoju Nacionalnog kriminalističko-obaveštajnog sistema

16.09.2019.
Sporazum o saradnji na uspostavlјanju i razvoju Nacionalnog kriminalističko-obaveštajnog sistema, koji će, prema rečima potpredsednika Vlade Republike Srbije i ministra unutrašnjih poslova dr Nebojše Stefanovića, omogućiti elektronsku razmenu podataka između svih nadležnih institucija u cilјu efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala, potpisan je danas u Beogradu...
Potpisan Sporazum o saradnji na uspostavlјanju i razvoju Nacionalnog kriminalističko-obaveštajnog sistema
Potpisan Sporazum o saradnji na uspostavlјanju i razvoju Nacionalnog kriminalističko-obaveštajnog sistema
Potpisan Sporazum o saradnji na uspostavlјanju i razvoju Nacionalnog kriminalističko-obaveštajnog sistema
Potpisan Sporazum o saradnji na uspostavlјanju i razvoju Nacionalnog kriminalističko-obaveštajnog sistema
Potpisan Sporazum o saradnji na uspostavlјanju i razvoju Nacionalnog kriminalističko-obaveštajnog sistema

Sporazum o saradnji na uspostavlјanju i razvoju Nacionalnog kriminalističko-obaveštajnog sistema, koji će, prema rečima potpredsednika Vlade Republike Srbije i ministra unutrašnjih poslova dr Nebojše Stefanovića, omogućiti  elektronsku razmenu podataka između svih nadležnih institucija u cilјu efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala, potpisan je danas u  Beogradu.

Sporazum su potpisali ministar Stefanović, ministarka pravde Nela Kuburović, ministar finansija Siniša Mali,  republički javni tužilac Zagorka Dolovac, direktor Kancelarije saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka Goran Matić, direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić i prvi zamenik tužioca za organizovani kriminal  Jasmina Milanović Ganić. 

Na konferenciji povodom potpisivanja Sporazuma o saradnji na uspostavlјanju  i razvoju Nacionalnog kriminalističko-obaveštajnog sistema, ministar Stefanović istakao je da je uspostavlјanje i razvoj ovog sistema važan korak na putu Srbije ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju, ali i za bolјi život građana Srbije, njihovu veću sigurnost i bezbednost.

„Formiranje Nacionalnog kriminalističko-obaveštajnog sistema  Republike Srbije omogućiće digitalizaciju naših baza podataka o organizovanim kriminalnim grupama, umrežavanje i brzu razmenu podataka između svih nadležnih institucija, a samim tim i efikasniju borbu protiv organizovanog kriminala“, rekao je Stefanović.

Prema njegovim rečima, koordinacija i sinergija rada nadležnih institucija i brzina u razmeni podataka omogućiće da država zada još odlučniji udarac kriminalnim grupama.

Stefanović je rekao da je zadovolјan predanom borbom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su, kako je istakao, od početka godine s nadležnim tužilaštvima uhapsili 78 pripadnika organizovanih kriminalnih grupa, koje su se bavile švercom narkotika, oružja, krijumčarenjem migranata, visokotehnološkim kriminalom, trgovinom lјudima i drugim teškim krivičnim delima.

„Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova tokom 2019. godine na teritoriji Srbije zaplenili su oko 4,4 tone narkotika i učestvovali u više međunarodnih akcija širom Evrope i sveta u kojima je zaplenjeno dodatnih dve tone droge i uhapšeno 59 osoba“, naveo je Stefanović i istakao da su intenzivna saradnja i pravovremena razmena informacija bili klјučni za uspešnost svih ovih akcija.

Stefanović je ukazao da je uspostavlјanje i razvoj Nacionalnog kriminalističko-obaveštajnog sistema jedna od najkompleksnijih i najznačajnijih aktivnosti predviđenih Akcionim planom za Poglavlјe 24, u okviru koga je, kako je istakao, Srbija do sada ispunila 50 odsto aktivnosti.

„Kada uspostavimo ovaj Sistem, policajci, tužioci i lјudi iz drugih institucija moći će da provere na jedinstvenoj informaciono-komunikacionoj platformi da li je počinilac ranije učestvovao u krivičnim delima sa elementima organizovanog kriminala, da li je osuđivan i kakva je posledica nakon toga. Neće se gubiti vreme na razmene papira između institucija, već će se delovati na terenu pravom brzinom. Pritom, svaka pretraga će biti evidentirana u jedinstvenom žurnalu, čime će se onemogućiti zloupotreba korišćenja podataka i na osnovu čega će se tačno znati ko je, kada i u koju svrhu koristio ove podatke“, rekao je Stefanović.

Ministarka Kuburović rekla je da je jedan od preduslova za uspostavlјanje Nacionalnog kriminalističko-obaveštajnog sistema bilo usvajanje Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.

Kuburović je naglasila da je za nešto više od 18  meseci primene tog zakona doneto više od 600 pravosnažno osuđujućih presuda kada je reč o organizovanom kriminalu i korupciji.

Ona je dodala da je preteča ovog Sporazuma bilo potpisivanje Protokola o saradnji Ministarstva pravde i MUP-a 2017. godine, koji je omogućio elektronsku razmenu podataka iz evidencija o prebivalištu i kaznene evidencije.

Govoreći o dalјem razvoju sistema elektronske razmene podataka u cilјu formiranja još efikasnijih mehanizama u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma, ministarka Kuburović je dodala da se radi i na donošenju Zakona o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje terorizma.

Ministar finansija Siniša Mali istakao je da potpisivanjem ovog sporazuma državni organi pokazuju da imaju zajednički cilј veću bezbednost građana, mogućnost slobodnog kretanja kroz Evropsku uniju, borbu protiv terorizma i smanjenje stope prekograničnog kriminala.

„Srbija je posvećena borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U prethodnom periodu doneli smo veliki broj zakona i podzakonskih akata i ojačali kapacitet naših institucija kako bismo bili što uspešniji u toj borbi“, rekao je Mali i najavio da će do kraja godine biti doneta i nova Strategija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Republički javni tužilac Zagorka Dolovac istakla je da je Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i ostalim državnim organima,  posvećeno  borbi protiv svih vrsta kriminala i korupcije.

„Putem ovog sistema razvićemo jedinstvenu platformu za bezbednu elektronsku komunikaciju i razmenu podataka. Naš zajednički cilј je da se razmena podataka vrši  u realnom, aktivnom vremenu kako bi se povećala efikasnost u postupanju svih državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala i drugih teških krivičnih dela. Putem NKOS-a omogućiće se i standardizacija procesa razmene podataka, digitalizacija procesa rada i napredak u uspostavlјanju jedinstvenog sistema statistike kriminaliteta“, rekla je Dolovac.

 

Šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Sem Fabrici poručio je da je potpisivanje ovog Sporazuma važan korak napred kada je reč o bezbednosti, poverenju i efikasnosti organa koji sprovode zakon.

On je istakao da je razmena kriminalističko-obaveštajnih podataka od velikog značaja i da je neophodno da Republika Srbija ima u ovoj oblasti najsavremeniju infrastrukturu.

„Čestitamo Vladi Republike Srbiji na ovoj inicijativi, a pod tim mislim na Vladu u širem smislu i sve njene institucije koje učestvuju na ovom projektu“,  rekao je Fabrici i dodao da je Evropska unija ovaj projekat finansirala sa 3,5 miliona evra.

Ambasador Kralјevine Švedske u Srbiji Jan Lundini poručio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova uložilo velike napore da bi se uveo princip policijsko-obaveštajnog rada i da je potpisivanje današnjeg Sporazuma veoma bitno za Srbiju, jer predstavlјa ispunjenje aktivnosti na putu ka Evropskoj uniji.