Aktuelno

Rebić: Republika Srbija posvećena borbi protiv terorizma

02.10.2019.
Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da povratak naših državlјana sa stranih ratišta, naročito iz Sirije i Iraka, predstavlјa potencijalni bezbednosni rizik u Republici Srbiji...
Rebić: Republika Srbija posvećena borbi protiv terorizma
Rebić: Republika Srbija posvećena borbi protiv terorizma
Rebić: Republika Srbija posvećena borbi protiv terorizma

Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da povratak naših državlјana sa stranih ratišta, naročito iz Sirije i Iraka, predstavlјa potencijalni bezbednosni rizik u Republici Srbiji.
 
Rebić je na Regionalnom seminaru o borbi protiv terorizma i radikalizacije na zapadnom Balkanu, ukazao i da potencijalni bezbednosni rizik predstavlјa i opasnost od samoradikalizacije, čemu Ministarstvo unutrašnjih poslova posvećuje posebnu pažnju, imajući u vidu iskustva drugih država i činjenicu da su ova lica često nevidlјiva, pre nego što počine delo.

Direktor policije je istakao da se posebna pažnja posvećuje mogućnosti zloupotreba interneta, posebno društvenih mreža, kao sredstava za javno podsticanje na izvršenje terorističkih akata, regrutovanje i obuku za vršenje terorističkih akata.

Rebić je pohvalio rad policije, tužilaštava i sudova koji su prošle godine procesuirali sedam osoba optuženih za terorističko udruživanje, finansiranje terorizma, vrbovanje građana Srbije za odlazak na inostrana ratišta, koji su osuđeni na skoro 70 godina zatvora.

On je naglasio da je Republika Srbija posvećena borbi protiv terorizma i da aktivno učestvuje u radu Globalne koalicije za borbu protiv ISIS i sarađuje sa relevantnim partnerskim službama iz regiona i Evropske unije.  

Rebić je istakao da je u aprila ove godine u Srbiji formirano Nacionalno koordinaciono telo za sprečavanje i borbu protiv terorizma koje je na nacionalnom nivou zaduženo za koordinaciju aktivnosti svih organa na prevenciji i borbi protiv terorizma, radikalizma i nasilnog ekstremizma.

Direktor policije je najavio da će, u skladu sa Nacionalnom strategijom za sprečavanje i borbu protiv terorizma 2017-2021, u narednom periodu posebna pažnja biti usmerena na prevenciji radikalizacije, posebno mladih i otkrivanje i sprečavanje razvoja bilo koje vrste ekstremizma u njegovoj ranoj fazi.

„U tom smislu, inicirane su aktivnosti za uspostavlјanje multiresornog pristupa svih relevantnih aktera iz javnog, privatnog i civilnog sektora“, kazao je Rebić.