Aktuelno

Popović Ivković: Republika Srbija je spremna da pruži pun doprinos suzbijanju eksploatacije svake vrste, posebno žena i dece

05.03.2020.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Bilјana Popović Ivković poručila je na sastanku visokih zvaničnika Brdo procesa u Ljublјani da je za uspešnu borbu protiv trgovine lјudima i prevenciju seksualne eksploatacije dece putem interneta neophodna dobra koordinacija i brza razmena informacija...

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Bilјana Popović Ivković poručila je na sastanku visokih zvaničnika Brdo procesa u Ljublјani da je za uspešnu borbu protiv trgovine lјudima i prevenciju seksualne eksploatacije dece putem interneta neophodna dobra koordinacija i brza razmena informacija.

„Republika Srbija je spremna da pruži pun doprinos suzbijanju eksploatacije  svake vrste, posebno žena i dece“, naglasila je Popović Ivković, koja je kao primer dobre saradnje u borbi protiv trgovine lјudima u regionu istakla Mrežu koordinatora za borbu protiv trgovine lјudima zemalјa Jugoistočne Evrope.

Popović Ivković je navela da je tokom prošle godine srpska policija podnela 21 krivičnu prijavu protiv 42 osobe osumnjičene za trgovinu lјudima i da je, kao najzastuplјeniji vid eksploatacije, prepoznata seksualna i radna eksploatacija.

Ona je istakla da je Srbija formirala Centar za zaštitu žrtava trgovine lјudima, u okviru koga postoji i Prihvatilište za urgentni smeštaj žrtava.

Popović Ivković je ukazala da je Republika Srbija donela Strategiju prevencije i suzbijanja trgovine lјudima, kao i da je  prošle godine usvojen novi Akcioni plan u skladu sa važećim evropskim propisima.

Govoreći na temu prevencije i istrage seksualne eksploatacije dece na internetu, Popović Ivković je istakla značaj edukacije roditelјa i dece o opasnostima koje vrebaju na internetu.

Ona je dodala da Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi niz preventivnih aktivnosti, među kojima je posebno istakla predmet „Osnovni bezbednosti dece“ u okviru koga policijski službenici učenike prvog, četvrtog i šestog razreda osnovnih škola podučavaju, između ostalog, i kako da se zaštite na internetu.

Popović Ivković je naglasila da je u okviru akcije „Armagedon“, koja je usmerena na suzbijanja iskorišćavanja maloletnih lica u pornografske svrhe preko interneta, srpska policija samo tokom prošle godine podnela 44 krivične prijave zbog izvršenja 63 krivična dela.