Aktuelno

Stefanović: Bespoštedna borba protiv kriminala je jedan od najviših prioriteta Vlade Republike Srbije

31.01.2020.
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović poručio je danas u Berlinu da je bespoštedna borba protiv svih oblika kriminala prioritet koji zauzima jedno od najviših mesta na agendi Vlade Republike Srbije...
Stefanović: Bespoštedna borba protiv kriminala je jedan od najviših prioriteta Vlade Republike Srbije
Stefanović: Bespoštedna borba protiv kriminala je jedan od najviših prioriteta Vlade Republike Srbije
Stefanović: Bespoštedna borba protiv kriminala je jedan od najviših prioriteta Vlade Republike Srbije
Stefanović: Bespoštedna borba protiv kriminala je jedan od najviših prioriteta Vlade Republike Srbije
Stefanović: Bespoštedna borba protiv kriminala je jedan od najviših prioriteta Vlade Republike Srbije
Stefanović: Bespoštedna borba protiv kriminala je jedan od najviših prioriteta Vlade Republike Srbije

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović poručio je danas u Berlinu da je bespoštedna borba protiv svih oblika kriminala prioritet koji zauzima jedno od najviših mesta na agendi Vlade Republike Srbije.

„O trudu koji su institucije naše zemlјe uložile u ovu borbu najbolјe govore kontinuirana smanjenja stope kriminala, ali i činjenica da smo od brojnih evropskih i svetskih zemalјa priznati kao pouzdan međunarodni partner. Članstvo u Evropskoj uniji strateško je opredelјenje Republike Srbije i na tom putu Srbija nastoji da razvije snažne i standardizovane mehanizme i u suzbijanju oružja u ilegalnom posedu, u skladu sa evropskom bezbednosnom politikom“, rekao je Stefanović na sastanku visokog nivoa u okviru francusko-nemačke inicijative o sprovođenju Mape puta za sveobuhvatnu kontrolu malog i lakog oružja na Zapadnom Balkanu.

Ministar je na skupu predstavio šta je Srbija uradila u prethodnoj godini u okviru četiri pravca reformi, počev od donošenja nove Strategije za kontrolu malog i lakog oružja, preko unapređenja tehničkih kapaciteta i lјudskih resursa i stvaranja uslova za kontinuirano uništenje viškova oružja, municije i eksploziva.
„U 2019. godini uništeno je 15.430 komada oružja, što Srbiju svrstava u apsolutne lidere u regionu. Takođe, podneto je 1.411 krivičnih prijava protiv 1.463 osobe od kojih je oduzeto 1.680 komada oružja, 30.960 komada municije, 133 komada minsko-eksplozivnih sredstava, 47 kilograma eksploziva i dva ručna raketna bacača“, rekao je Stefanović.

On je podsetio i da su pripadnici MUP-a Srbije u septembru učestvovali u velikoj međunarodnoj akciji koja je bila usmerena na suzbijanje krijumčarenja oružja sa Zapadnog Balkana u Zapadnu Evropu i tom prilikom oduzeli 32 komada vatrenog oružja, od čega 7 automatskih pušaka, 13 pištolјa, 6 ručnih bombi, 2.164 komada municije...

„Srbija nastoji da dalјim razvojem i regionalne i međunarodne saradnje u ovoj oblasti smanji mogućnosti da oružje dopadne u ruke kriminalnih grupa, kao i mogućnosti upotrebe oružja u izvršenju krivičnih dela, kako bismo na taj način pobolјšali najpre bezbednost sopstvenih građana, ali i doprineli sigurnosti regiona i celokupne Evrope“, rekao je ministar na sastanku.

Stefanović je kao jedan od jasnih i merlјivih pokazatelјa da je Srbija preduzela ozbilјne napore u ovoj oblasti naveo i podatak da je od ukupno 81.846 krivičnih dela koja su izvršena u 2019. godini u 276 vatreno oružje evidentirano kao sredstvo izvršenja i da je taj broj iz godine u godinu manji.

„Želim da pozdravim napore koje Francuska i Nemačka u sklopu ove inicijative ulažu, kao i napore Evropske unije, i da se zahvalim UNDP-SEESAK na posvećenom radu zajedno sa nama na implementaciji aktivnosti i dostizanju cilјeva Mape puta“, rekao je Stefanović.