Aktuelno

Kriminalističko-policijski univerzitet izložbom „Priča o Dušanovom zakoniku“ predstavio renovirane prostorije Univerziteta

14.03.2023.
Kriminalističko-policijska akademija svečanim otvaranjem izložbe „Priča o Dušanovom zakoniku“ predstavila je danas renovirane prostorije ovog Univerziteta koje će značajno unaprediti uslove rada i metode sticanja znanja na ovoj prestižnoj visokoškolskoj ustanovi...

Kriminalističko-policijski univerzitet svečanim otvaranjem izložbe „Priča o Dušanovom zakoniku“ predstavio je danas renovirane prostorije ovog Univerziteta koje će značajno unaprediti uslove rada i metode sticanja znanja na ovoj prestižnoj visokoškolskoj ustanovi.

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Danilo Stevandić istakao je da je svaka investicija u obrazovanje ulaganje u budućnost i naglasio da je Kriminalističko-policijski univerzitet iznedrio veliki broj kvalitetnih kadrova i dao značajan doprinos razvoju reformskih procesa Ministarstva unutrašnjih poslova.

„Renoviranje prostorija, pobolјšanje uslova rada i obrazovanja na Kriminalističko-policijskom univerzitetu samo je još jedan korak više u dostizanju najviših cilјeva – visokoobrazovanog i stručnog kadra. Rukovodstvo ove visokoškolske ustanove na tom putu uvek će imati podršku Ministarstva unutrašnjih poslova“, naglasio je Stevandić.

Istakao je da je „Dušanov zakonik“ jedan od prvih i najvećih spomenika prava srpske srednjovekovne istorije i dodao da se za ime cara Dušana vezuju reči carstvo i reč zakonik.

„Dušanov zakonik je srednjovekovnu Srbiju svrstao u red, ne samo najmodernijih srednjovekovnih država, već taj dokument i danas prkosi vremenu i predstavlјa nepresušni izvor i inspiraciju pravnoj nauci“, kazao je Stevandić.

Državni sekretar je naglasio da je cilј reformskih procesa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kojima je snažan podstrek dao ministar Bratislav Gašić, modernizacija, bolјi uslovi rada, ali i poštovanje istorije i tradicije.