Aktuelno

Saradnja sa međunarodnim partnerima doprinosi borbi protiv svih vidova kriminala i uspostavlјanju stabilnosti i bezbednosti u regionu

13.11.2023.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Bratislav Gašić izjavio je danas na Komitetu ministara Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi (PCC SEE), kojom predsedava Republika Srbija, da saradnja sa međunarodnim partnerima, na multilateralnom i bilateralnom planu, značajno doprinosi borbi protiv svih vidova kriminala i uspostavlјanju stabilnosti i bezbednosti u regionu...
Saradnja sa međunarodnim partnerima doprinosi borbi protiv svih vidova kriminala i uspostavlјanju stabilnosti i bezbednosti u regionu
Saradnja sa međunarodnim partnerima doprinosi borbi protiv svih vidova kriminala i uspostavlјanju stabilnosti i bezbednosti u regionu
Saradnja sa međunarodnim partnerima doprinosi borbi protiv svih vidova kriminala i uspostavlјanju stabilnosti i bezbednosti u regionu
Saradnja sa međunarodnim partnerima doprinosi borbi protiv svih vidova kriminala i uspostavlјanju stabilnosti i bezbednosti u regionu
Saradnja sa međunarodnim partnerima doprinosi borbi protiv svih vidova kriminala i uspostavlјanju stabilnosti i bezbednosti u regionu
Saradnja sa međunarodnim partnerima doprinosi borbi protiv svih vidova kriminala i uspostavlјanju stabilnosti i bezbednosti u regionu

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Bratislav Gašić izjavio je danas na Komitetu ministara Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi (PCC SEE), kojom predsedava Republika Srbija, da saradnja sa međunarodnim partnerima, na multilateralnom i bilateralnom planu, značajno doprinosi borbi protiv svih vidova kriminala i uspostavlјanju stabilnosti i bezbednosti u regionu. 

„Našu posvećenost principijelnoj i stalnoj borbi protiv svih oblika prekograničnog kriminala, posebno pokazuju brojne zajedničke policijske akcije kroz EMPAKT operativne aktivnosti, kao i ostale aktivnosti sa državama članicama Konvencije i Sporazuma, koje su značajno doprinele borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i suzbijanju migracija“, rekao je ministar i naglasio da se srpska policija, koja je u nekim međunarodnim akcijama imala vodeću ulogu,  do sada pokazala kao pouzdan partner.  

Ministar je istakao da je borba protiv organizovanog kriminala prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova u kojoj su postignuti značajni rezultati i efikasno su presečene aktivnosti velikog broja kriminalnih grupa i pojedinaca, čiji načini delovanja do sada nisu viđeni na ovim prostorima. 

„Srbija prema svakoj vrsti kriminala ima nultu toleranciju, a srpska policija je spremna, obučena i opremlјena da odgovori na sve bezbednosne izazove“, izjavio je ministar Gašić. 

Prema rečima ministra, Ministarstvo unutrašnjih poslova, od kraja oktobra ove godine, sprovodi odlučnu akciju  u suzbijanju iregularnih  migracija, kao jednom od strateških prioriteta u radu MUP-a, na severu zemlјe. 

„Sve svoje raspoložive kapacitete usmerili smo na suzbijanje iregularnih migracija i povećanje stepena bezbednosti u ovom delu zemlјe. Naš cilј je jasno definisan, svaki građanin Republike Srbije mora da ima zagarantovanu bezbednost i da njihova imovina mora biti zaštićena od svih vidova kriminala, pa i od migranata, koji su zloupotrebili naše gostoprimstvo“, izjavio je ministar i istakao da Srbija neće dozvoliti da bude parking za iregularne migrante. 

Ministar je dodao da je policija pojačala akcije i na jugu Srbije, s obzirom da najveći procenat iregularnih migranata dolazi sa teritorije Evropske unije, iz Bugarske. 

„Odbrambenom linijom koju smo uspostavili na jugu, Srbija štiti i Evropu. Zato je od klјučnog značaja kontinuirana i dobra saradnja svih zemalјa na Balkanskoj ruti“, naglasio je ministar Gašić i dodao da će u narednom periodu biti pojačano prisustvo policije na područjima zemlјe u kojima se nalaze prihvatni centri i centri za azil, u cilјu  sprečavanja vršenja krivičnih dela i remećenja javnog reda i mira od strane migrantske populacije. 

Ministar Gašić je istakao da će MUP ostati posvećeno unapređenju i jačanju saradnje sa međunarodnim partnerima u odgovoru na migrantsku krizu i bezbednosne izazove, rizike i pretnje koje ona sa sobom nosi, poput terorizma, kao najdestruktivnijeg i rastućeg globalnog bezbednosnog problema.

Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić istakao je da je njegovo prisustvo na Konvenciji o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi, u kojoj Bosna i Hercegovina ima status posmatrača, pokazuje da ova zemlјa želi da bude deo regionalne i evropske bezbednosti.  

Nešić je izrazio uverenje da će Bosna i Hercegovina na sledećem sastanku biti punopravna članica Konvencije i zahvalio se ministru Gašiću što pokazuje da je Srbija, kako je rekao, garancija mira i stabilnosti u regionu, ali i u Evropi. 

Ministar unutrašnjih poslova Republike Severne Makedonije Oliver Spasovski istakao je da su razmena informacija i saradnja klјuč uspeha u svim sferama policijskih poslova.  

Prema njegovim rečima, Evropa, kojoj sve države koje nisu članice Evropske unije  streme, ne može da bude punog kapaciteta bez država Zapadnog Balkana. 

Ministar unutrašnjih poslova Mađarske Šandor Pinter istakao je da rezultati ostvareni kroz ovu Konvenciju služe bezbednosti ne samo regiona, već i Evropske unije. 

Pinter je pohvalio saradnju koju Srbija ima sa Mađarskom i precizirao da se ona ne odnosi samo na razmenu informacija, već da dve zemlјe imaju zajedničke patrole na granici kako Srbije i Mađarske, tako i Srbije i Severne Makedonije. 

Sekretar Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi Peter Eglauer istakao je da će ta organizacija nastaviti da podržava zemlјe članice  Konvencije u nastojanjima da se nađe zajednički odgovor na sve bezbednosne izazove, u cilјu dalјe saradnje zasnovane na standardima Evropske unije.