Aktuelno

Nove elektronske usluge Ministarstva unutrašnjih poslova – eDržavlјanstvo i eSaglasnost

30.01.2023.
Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović i v. d. direktora Kancelarije za IT i eUpravu Milan Latinović prisustvovali su danas puštanju u rad novih elektronskih usluga Ministarstva unutrašnjih poslova – eDržavlјanstvo i eSaglasnost...

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović i v. d. direktora Kancelarije za IT i eUpravu Milan Latinović prisustvovali su danas puštanju u rad novih elektronskih usluga Ministarstva unutrašnjih poslova – eDržavlјanstvo i eSaglasnost.

Za Uverenje o državlјanstvu, koje je do sada bilo jedan od najtraženijih dokumenata koji su se izdavali na šalterima opština, od danas se može podneti zahtev na Portalu eUprava i preuzeti u elektronskoj formi u eSandučetu ili poručiti na kućnu adresu.

Takođe, građanima je od sada na raspolaganju sedam novih elektronskih usluga MUP-a koje omogućavaju onlajn davanje izjava ili saglasnosti za izdavanje lične karte ili pasoša maloletnicima, prijem maloletnika u državlјanstvo Republike Srbije, prijava prebivališta maloletnika, punomoćje za preuzimanje pasoša, saglasnost vlasnika nepokretnosti za prijavu prebivališta punoletne osobe državlјanina Republike Srbije na adresu nekretnine čiji je vlasnik/suvlasnik, opoziv izjave, punomoćja ili saglasnosti.

Da bi građani koristili usluge eDržavlјanstvo ili eSaglasnosti, potrebno je da budu prijavlјeni na Portal eUprava mobilnom aplikacijom ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

„Na Portalu eUprava elektronske usluge MUP-a zakazivanja termina za lična dokumenta, produženje registracije vozila kao i usluga ePlati preko koje građani plaćaju takse i naknade su jedne od onih koje građani najviše koriste. Ministarstvo unutrašnjih poslova je lider u razvoju usluga elektronske uprave i sa uslugama eDržavlјanstvo i eSaglasnosti doprineće još većoj efikasnosti, ekonomičnosti i transparentnosti javne uprave“, izjavio je Mihailo Jovanović, ministar informisanja i telekomunikacija.

Jovanović je dodao da su, zahvalјujući elektronskoj razmeni podataka, organi državne uprave, jedinice lokalne samouprave i centri za socijalni rad skoro 5.000.000 puta vršili uvid u podatke iz evidencija koje su u nadležnosti MUP-a, što znači da toliko puta građani nisu posećivali šaltere, štampali papire i nosili ih dalјe od šaltera do šaltera kao kuriri, već je državni službenik sve to obavlјao za njih elektronskim putem.

Milan Latinović, v.d. direktora Kancelarije za IT i eUpravu, rekao je da je do sada bilo više od 10.000.000 zahteva za sve usluge MUP-a koje se nalaze na Portalu eUprava.

Nove elektronske usluge Ministarstva unutrašnjih poslova – eDržavlјanstvo i eSaglasnost