Дирекција полиције

Организационе јединице Дирекције полиције и полицијске управе

Организационе јединице Дирекције полиције у седишту:

  1. Биро директора полиције који у свом саставу има оркестар полиције
  2. Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима
  3. Управа криминалистичке полиције
  4. Управа полиције
  5. Управа саобраћајне полиције
  6. Управа граничне полиције
  7. Управа за управне послове
  8. Командно - оперативни центар
  9. Управа за међународну оперативну полицијску сарадњу
  10. Јединица за заштиту
  11. Јединица за обезбеђење одређених личности и објеката
  12. Жандармеријa
  13. Хеликоптерска јединица
  14. Специјална антитерористичка јединица
  15. Координациона управа за Косово и Метохију

Организационе јединице Дирекције полиције ван седишта - Пoлицијске управе (1-27):

  • Полицијска управа за град Београд
  • Полицијска управа у Новом Саду
  • Полицијска управа у Нишу
  • Полицијска управа у Суботици
  • Полицијска управа у Кикинди
  • Полицијска управа у Панчеву
  • Полицијска управа у Сремској Митровици
  • Полицијска управа у Зрењанину
  • Полицијска управа у Сомбору
  • Полицијска управа у Бору
  • Полицијска управа у Врању
  • Полицијска управа у Ваљеву
  • Полицијска управа у Зајечару
  • Полицијска управа у Јагодини
  • Полицијска управа у Крагујевцу
  • Полицијска управа у Крушевцу
  • Полицијска управа у Краљеву
  • Полицијска управа у Лесковцу
  • Полицијска управа у Новом Пазару
  • Полицијска управа у Пожаревцу
  • Полицијска управа у Пироту
  • Полицијска управа у Пријепољу
  • Полицијска управа у Прокупљу
  • Полицијска управа у Смедереву
  • Полицијска управа у Ужицу
  • Полицијска управа у Чачку
  • Полицијска управа у Шапцу