Aktuelno

Obeleženo 10 godina od osnivanja prvih lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima

17.10.2023.
MUP

Godišnji sastanak lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima, kojim je obeleženo 10 godina od osnivanja prvih lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji, održan je danas u Nišu. 
Na sastanku, koji je održan u susret obeležavanju 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, a na kome je učestvovalo 60 učesnika iz različitih državnih institucija, Zaštitnika građana, međunarodnih organizacija, Ambasade SAD-a, organizacija civilnog društva, kao i predstavnika multidisciplinarnih timova za borbu protiv trgovine ljudima iz Republike Severne Makedonije, razmenjena su iskustva i prakse s ciljem iznalaženja najefikasnijih rešenja za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima.

Na sastanku je zaključeno da je s obzirom na transnacionalni karakter trgovine ljudima neophodno raditi na jačanju regionalnog odgovora i prekograničnoj saradnji, naročito u smislu operativne saradnje, ali i koordinacije i tehničkih kapaciteta u cilju identifikacije žrtava, istragama i procesuiranju počinilaca krivičnog dela trgovine ljudima. 

Složenost ovog problema, iziskuje efikasan odgovor, koji se može postići jedino multidisciplinarnim povezivanjem i institucionalnom izgradnjom kapaciteta svih subjekata društva koje se bore protiv trgovine ljudima, državnih organa i organizacija, organa lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija i njihovim partnerstvom na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Kancelarija za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima, sastanak je organizovala u okviru „Migracionog partnerstva Srbija – Švajcarska 2020- 2023“, projekta „Jačanje kapaciteta i partnerstva za upravljanje migracijama u Srbiji“ koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM) uz podršku Vlade Švajcarske.