Aktuelno

Obaveštenje o saobraćaju na graničnim prelazima

21.06.2024.
MUP

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova obaveštava da je na pojedinim graničnim prelazima, na izlazu iz Srbije prema Mađarskoj i Hrvatskoj, duže zadržavanje teretnih motornih vozila koje je prouzrokovalo gužve u saobraćaju i duže čekanje na graničnu kontrolu.

Najduža su zadržavanja za teretni saobraćaj, na graničnim prelazima Batrovci, Bezdan i Horgoš, a koja su prouzrokovana radom susednih pograničnih organa koji primenjuju svoje nacionalne i procedure Evropske unije.

Za putnički saobraćaj trenutno nema dužeg zadržavanja.

Uprava granične policije u kontaktu je sa susednim pograničnim organima i razmenjuje informacije o stanju teretnog saobraćaja na državnoj granici kako bi se smanjila zadržavanja teretnih vozila na izlazu iz Republike Srbije i skratilo vreme čekanja na graničnim prelazima.