Aktuelno

MUP: Srpska policija poštuje lјudska prava, nema zlostavlјanja migranata

22.02.2024.
MUP

Ministarstvo unutrašnjih poslova, povodom snimaka koji su objavlјeni u pojedinim medijima u vezi sa postupanjem prema iregularnim migrantima, ističe  da srpska policija postupa u skladu sa zakonskim propisima, poštovanjem načela humanosti, kao i uz poštovanje međunarodne i nacionalne regulative koja se odnosi na zaštitu lјudskih prava.

Republika Srbija od početka migrantske krize radi na suzbijanju iregularnih migracija, uz apsolutno poštovanje lјudskih prava, što je i prepoznato od strane međunarodne zajednice.  

U vezi sa spornim snimkom, naglašavamo da je Uprava granične policije dobila zahtev od graničnih organa Severne Makedonije za izjašnjenje u vezi sa dva događaja u selu Lojane na teritoriji Severne Makedonije, gde su tokom noći i prepodneva tog dana zatečene dve grupe iregularnih migranata, koji su tvrdili da su ih srpski policajci navodno tukli, puštali službene pse na njih koji su ih izujedali, nakon čega su ih skinuli u donji veš i primorali da se pešice vrate u Severnu Makedoniju.

Srpska policija je odmah po prijemu zahteva izvršila provere u Regionalnom centru granične policije prema Severnoj Makedoniji i utvrdila da u to vreme na navedenom području nije ni bilo naših policijskih patrola.

Naglašavamo da Uprava granične policije u obavlјanju poslova nadzora državne granice ne koristi službene pse niti ih uopšte poseduje u okviru svoje organizacione jedinice, a da u vezi sa spornim događajima nema potvrde da su se desili na teritoriji Republike Srbije.

U vezi sa ovim navodnim događajima, Uprava granične policije zatražila je dodatne informacije od nadležnih organa Severne Makedonije.

Podsećamo da od 13. januara 2023. godine, nadzor državne granice između Republike Srbije i Republike Severne Makedonije pripadnici Uprave granične policije vrše uz pomoć policijskih službenika Austrije i Mađarske, a u okviru memoranduma o trilateralnoj saradnji.

Ističemo da pripadnici austrijske i mađarske policije do sada nisu prijavili nijedan incident niti zloupotrebe od strane srpske granične policije na poslovima nadzora državne granice.