Aktuelno

Zaplenjena veća količina oružja i droge

02.12.2023.
MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova zaplenili su na teritoriji  Republike Srbije veću količinu oružja i droge u međunarodnoj akciji  SEE JAD 2023 u okviru  EMPACT Firearms („Zajednički dani akcije Jugoistočne Evrope 2023“), čiji je cilј da se kroz međunarodnu saradnju službi za sprovođenje zakona širom Evrope, a uz podršku Evropola, Evrodžasta, Fronteksa, Interpola i drugih međunarodnih i regionalnih organizacija, doprinese borbi protiv ilegalne trgovine oružjem, nezakonite trgovine opojnih droga, trgovine lјudima, krijumčarenja migranata, kao i borbi protiv visokorizičnih kriminalnih grupa.

U ovoj akciji koja je trajala od 13. do 18. novembra, osim Srbije, učestvovale su zemlјe Zapadnog Balkana, Moldavija, Ukrajina, države Evropske unije, kao i Turska i Velika Britanija. Punu podršku akciji dale su i međunarodne i regionalne organizacije EUBAM, IPA/2019, INTERPOL, PSS-SEE Secretariat, SELEC, UNODC, UNDP SEESAC.

Akcija je realizovana na osnovu ranije prikuplјenih obaveštajnih podataka, a u toku akcije lider je bila Španija koja je rukovodila operativnim aktivnostima,  dok je Evropol vršio koordinaciju, prikuplјanje i razmenu informacija između zemalјa učesnica i njihovim proverama na terenu.

Takođe, akcija je realizovana i pojačanom kontrolom na odabranim graničnim prelazima od strane policije i carine, kao i sajber patrolama vršenim na različitim veb sajtovima, forumima, društvenim mrežama, kao i na dark vebu. 

U toku akcije bio je formiran koordinacioni centar u Republici Severna Makedonija, u Skoplјu, sastavlјen od strane pojedinih predstavnika policija država učesnica, koji je imao i predstavnika iz Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije.

Takođe, policijski službenik srpske policije iz Uprave za tehniku učestvovao je u sajber patrolama.

Na teritoriji Srbije, u akciji je učestvovalo ukupno 4.368 policijskih službenika MUP-a Srbije.

Uhapšeno  je  ukupno 160  osoba od kojih 25 osumnjičenih da su izvršili krivična dela u vezi sa oružjem, 121 za krivična dela u vezi sa drogom, 13 osoba za nedozvolјen prelazak države granice i krijumčarenje i jedna osoba za krivično delo falsifikovanje isprave.

Izvršena je kontrola 22.817 lica, 16.332 vozila, 140 pretresa stanova i drugih prostorija.

Ukupno su realizovane 154 zaplene i oduzeto 59 komada vatrenog oružja, 4 ručne bombe, 2 ručna protivoklopna raketna bacača granate, 2.879 komada municije različitog kalibra, kao i 35,3 kilograma marihuane, oko 180 grama amfetamina,  manja količina heroina, oko 91 gram kokaina i 2.830 komada raznih tableta.

Takođe, sprečen je 521 nelegalan ulazak iregularnih migranata na teritoriju Republike Srbije, a  pronađeno 58 iregularnih migranata na teritoriji Republike Srbije.

U ovoj akciji učestvovali su pripadnici MUP-a - Uprave kriminalističke policije, Uprave granične policije, Uprave za upravne poslove, Uprave za tehniku i područne policijske uprave, kao i predstavnici Ministarstva finansija - Uprava carina.

Učestvovanjem u ovoj akciji Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je dalo doprinos suzbijanju kriminala kako na unutrašnjem, tako i na međunarodnom planu.