Актуелно

Снажно партнерство између Србије, Шведске и Савета Европе је пут ка ефикаснијој борби против прања новца и финансирања тероризма

12.12.2023.
МУП

Управи криминалистичке полиције уручена је данас у Београду донација информатичке опреме у вредности вишој од 270.000 евра,  која ће допринети ефикаснијем раду у области борбе против кривичних дела прања новца и финансирања тероризма и унапредити постојећи софтвер за управљање предметима у овој области.

Шведска агенција за међународни развој и сарадњу и Савет Европе обезбедили су хардверску опрему у вредности од 50.000 евра и преко 220.000 евра уложили у развој софтвера за нови систем управљања предметима у области прања новца и финансијских истрага.

Систематско прикупљање и обрада информација је од кључног значаја за боље процесуирање кривичних дела прања новца и финансирања тероризма, као и за ефикасно привремено и трајно одузимање имовине стечене криминалом.

Систем за управљање предметима, који се тренутно развија уз подршку Шведске агенције за међународну развојну сарадњу и Савета Европе, почеће да се примењује у току 2024. године и омогућиће електронску обраду и размену информација о незаконитој имовини између државних органа.

Боља координација и аутоматска размена података ће довести до већег броја истрага и кривичних поступака за кривична дела прања новца и финансирања тероризма у Србији, а пријем, обрада и прослеђивање информација обављаће се у складу са европским стандардима и у складу са стандардима о заштити података о личности.

Нада Ћук, в.д. шефа Канцеларије Савета Европе у Београду је истакла да унапређена хардверска опрема решава један од највиших приоритета које је утврдило Министарство унутрашњих послова, у њиховим напорима ка ефикаснијем откривању и процесуирању предмета прања новца и финансирања тероризма.

„Ова активност је део ширих напора које улаже Влада Републике Србије уз подршку Савета Европе, са циљем да у потпуности усклади свој правни и институционални оквир са стандардима Савета Европе у спречавању прања новца и финансирања тероризма и да покаже одлучност у разбијању криминалних група и њихових финансијских структура. Унапређено руковање прикупљеним информацијама ће допринети лакшој идентификацији имовине коју држе или контролишу криминалци и криминалне групе, чиме ће се побољшати ефикасност привременог и трајног одузимања имовинске користи стечене криминалом”, рекла је Ћук.

Директорка Одељења за сарадњу у Амбасади Шведске Ан-Шарлот Малм истакла је да је ово  једна од водећих иницијатива шведске развојне сарадње у Србији коју Амбасада Шведске прати са великим интересовањем и великим очекивањима.

Она је додала да је од највеће важности да се подржи развој функционалног система управљања предметима у Министарству унутрашњих послова како би се олакшало прикупљање и обрада информација и унапредили сви аспекти процесуирања кривичних дела прања новца и финансирањe тероризма.

Нови систем за управљање предметима се развија у оквиру пројекта “Спречавање прања новца и финансирања тероризма у Србији”, који подржава Шведска агенција за међународну развојну сарадњу сарадњу, а спроводи Одељење  за сарадњу у сузбијању привредног криминала Савета Европе.

Пројекат поред донације обухвата сетове радионица које имају значајан допринос у раду полицијских службеника који раде на предметима организованог финансијског криминала, борби против тероризма и прекограничног криминала.