Реформе

Подршка стратешком развоју ИТ система у МУП-у

Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије (САТИТ) одговоран је за организовање, функционисање, развој, унапређење и експлоатацију ИКТ инфраструктуре, интегрисаног аутоматизованог јединственог информационог система Министарства (ЈИС) и логистичку подршку оперативним пословима из домена примене информационо-комуникационих технологија (ИКТ ).

Улога ИКТ, а самим тим и Сектора је двострука - уз помоћ технологије унапредити пословне процесе у оквиру Министарства и рада полиције, као и унапређење односа са грађанима које се огледа кроз унапређење сервисне функције.

У том смислу, Сектор усмерава своје активности ка достизању следећих циљева:

 • развијени пројектни,  административни и технички капацитети ИКТ МУП-а у складу са најсавременијим стандардима  искуствима у пракси у јавном сектору;
 • достигнути технолошки, кадровски и оперативни стандарди развијених европских полиција;
 • развијено апликативно окружење које омогућава ефикасно обављање послова из домена надлежности Министарства, а грађанима и другим државним органима обезбеђује најсавременије услуге, поштујући највише безбедносне стандарде ИКТ;
 • обезбеђено континуално функционисање и унапређење системске ИКТ основе  у Министарству у складу са стандардима и правцима технолошког развоја;
 • развијена комуникациона инфраструктура која омогућава флексибилност, поузданост и расположивост свих сервиса на било којој локацији и у сваком тренутку на територији Републике Србије;
 • унапређен постојећи ниво информационе безбедности у Министарству кроз формирање организационих целина и развијеном спремношћу за пружање адекватног одговора на изазове у сајбер простору;
 • обезбеђена подршка интегрисаним и функционалним процесима за  обезбеђивање поузданих и правовремених информација, како у Министарству, тако и ка грађанима и осталим друштвеним субјектима;
 • унапређена примена механизама еУправе у Министарству унутрашњих послова и развој електронских сервиса и услуга применом принципа електронског пословања;
 • успостављена ИКТ подршка за реализацију препорука ЕК у преговарачком процесу Републике Србије  са ЕУ.

У складу са трендовима развоја ИКТ развијају се и административно организациони капацитети Сектора, пратећи функционалне процесе и оптимизујући потребне ресурсе, како у домену ИКТ инфраструктуре, тако и у домену организације и специјализације стручних кадрова, како би се достигли технолошки, кадровски и оперативни стандарди у пружању ИКТ подршке линијама рада Министарства унутрашњих послова и грађанима Републике Србије.

У другој половини 2015. године извршене су организационе промене тако да у оквиру Сектoра функционишу следеће организационе јединице:

 • Центар за реаговање на нападе на информациони систем,
 • Одељење за оперативно-планске послове,
 • Одељење за тетра и радио комуникације,
 • Одељење за комуникације,
 • Одељење за информациону безбедност,
 • Одељење за развој,
 • Одељење за електронско пословање,
 • Одељење за серверску инфраструктуру,
 • Одељење за персонализацију идентификационих докумената,
 • Одељење за аналитику,
 • Одељење за статистичку аналитику и развој,

као и организационе јединице задужене за ИКТ по подручним полицијским управама, чиме су се створили услови за ефикасније и оптималније функционисање, праћење и примену трендова развоја ИКТ у Министарству унутрашњих послова.