Актуелно

Билатерални састанци између Републике Србије и Републике Северне Македоније

01.07.2022.
Билатерални састанци између Републике Србије и Републике Северне Македоније о примени Споразума о борби против трговине људима и кријумчарењу миграната

У оквиру пројекта „Побољшање заштите – управљање осетљивим миграцијама у Републици Србији“ који представља наставак сарадње Швајцарске конфедерације и Републике Србије у оквиру Миграционог партнерства са Западним Балканом 2020-2023, у периоду од 30. јуна до 01. јула, у Београду су одржана два билатерална састанка о примени Споразума о сарадњи у области борбе против трговине људима између Републике Србије и Републике Северне Македоније и Споразума о сарадњи у борби против кријумчарења миграната, посебно сарадњи Ударних група за борбу против кријумчарења људи.

Митар Ђурашковић, руководилац Канцеларије за координацију активности у борби против трговине људима захвалио се Швајцарској канцеларији за сарадњу у Србији и Међународној организацији за миграције (ИОМ) што су омогућили да се наведени састанци одрже. Споразуми о сарадњи у борби против трговине људима и кријумчарења миграната између Републике Србије и Републике Северне Македоније који су потписани 16.12.2019. године у Скопљу ступили су на снагу и сада се организују први састанци ради заједничке оцене њихове примене. Подсетио је, да су приликом расправе о тексту Споразума о сарадњи у области борбе против трговине људима у Народној скуштини Републике Србије, посланици истакли је трговина људима злочин против човечности и драстично кршење основних људских права и да су надлежни органи који спроводе споразум дужни да сарађују са колегама из Северне Македоније у циљу спречавања, откривања, гоњења и процесуирања трговине људима и заштите жртава. Сарадња две земље у борби против трговине људима је пример добре праксе.

Магдалена Несторовска, Национални координатор за борбу против трговине људима и илегалну миграцију и државна секретарка Министарства унутрашњих послова Републике Северне Македоније, истакла је значај билатералне сарадње за размену добрих пракси и решења захваљујући којем је Северна Македонија преузела модел Републике Србије у грађењу свог система за борбу против кријумчарења миграната и трговине људима. Такође је истакла да су имали прилику да посете Прихватилиште за жртве трговине људима при Центру за заштиту жртава трговине људима и да се упознају са његовим радом.

Ричард Коли, директор Швајцарске канцеларије за сарадњу у Србији је изразио задовољство што je Швајцарска подржала организацију састанка у оквиру пројекта који је припремљен заједно са Владом Србије и ИОМ-ом, као део Миграционог партнерства између Швајцарске и Србије. „Овим покривамо један од приоритета Швајцарског стратешког оквира за миграције за Западни Балкан, који јесте борба против трговине људима и кријумчарења миграната“, рекао је Коли, и додао да је добро што различити донатори у континуитету подржавају регионалну сарадњу у овим областима. „Подршка координацији у управљању мешовитим миграционим токовима је важна, посебно данас када су ови токови у Европи управо најактивини у региону Западног Балкана“, закључио је Коли.

Лидија Марковић, шефица канцеларије Међународне организације за миграције (ИОМ) у Србији навела је да „ИОМ наставља да подржава спровођење националних и регионалних стратегија и планова у борби против трговине људима и кријумчарења миграната, посебно у контексту мешовитих и ирегуларних миграционих токова. Заједнички рад је водио потписивању међудржавних споразума, формирању Ударних група за борбу против кријумчарења миграната, али и јачању капацитета локалних актера и службеника за примену одговарајућих процедура у препознавању, откривању и кажњавању починиоца, и заштити жртава.“

На састанцима су учествовали представници Министарства унутрашњих послова, Дирекције полиције, Републичког јавног тужилаштва, Тужилаштва за организовани криминал, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Центра за заштиту жртава трговине људима као и чланови Ударних група за борбу против кријумчарења миграната Републике Србије и Републике Северне Македоније.