Актуелно

Успешно се спроводе активности Твининг пројекта ИПА 2014

05.07.2019.
MУП
Успешно се спроводе активности Твининг пројекта ИПА 2014
Успешно се спроводе активности Твининг пројекта ИПА 2014
Успешно се спроводе активности Твининг пројекта ИПА 2014
Успешно се спроводе активности Твининг пројекта ИПА 2014

Министарство унутрашњих послова Републике Србије од 2018. године успешно спроводи активности Твининг пројекта „Подршка у јачању капацитета у борби против трговине људима“ и добрим резултатима доприноси унапређењу координације релевантних институција у борби против ове врсте криминала, као и унапређењу међународне сарадње.

Поред тога што помаже јачању капацитета Управе криминалистичке полиције, кроз ефикасну координацију са другим институцијама као што су тужилаштва, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Центар за заштиту жртава трговине људима, Центри за социјални рад и невладине организације, овај пројекат доприноси и унапређењу откривања и расветљавања случајева трговине људима, превенцији и заштити жртава, развијању ефикасног Националног система упућивања, као и унапређењу проактивног приступа у истрагама трговине људима.  

Од почетка пројекта спроведено је 22 активности у виду обука, радионица, мисија за израду различитих анализа и студијска посета Љубљани, а значајну стручну и техничку подршку у њиховој реализацији пружа Служба за борбу против организованог криминала у оквиру Управе криминалистичке полиције.

До сада је било ангажовано више од 200 професионалаца активних на пољу борбе против трговине људима и они су имали прилику да остваре услове за унапређење сарадње кроз међусобно упознавање како са својим колегама из Србије, тако и са колегама из земаља чланица Европске уније.

Циљ овог пројекта је да се путем јачања капацитета свих релевантних институција за борбу против трговине људима, а у складу са најбољим праксама Европске уније, пружи допринос у процесу приступања Србије Европској унији, кроз испуњавање препорука из Акционих планова за преговарачка Поглавља 23 и 24.

Партнери у овом Твининг пројекту, који траје 24 месеца су Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Аустрије, Словеније, као и аустријска Агенција за европске интеграције и економски развој.

Пројект се финансира од стране Европске уније у оквиру Инструмената за предприступну помоћ (ИПА II 2014), у износу од милион eвра.