Актуелно

Апел Управе за ванредне ситуације у Новом Саду

11.10.2018.
ПУ Нови Сад

Због интензивних пољопривредних радова и радова на отвореном простору, које прати повећана опасност од избијања и ширења пожара, Управа за ванредне ситуације подсећа грађане да Закон о заштити од пожара забрањује спаљивање остатака стрних усева,  биљних остатака и смећа на отвореном простору. Такође, подсећамо да је забрањено ложење отворене ватре у шуми и на удаљености од 200 метара од руба шуме, изузев на одређеним, видно обележеним местима.

У овом периоду припреме земљишта,  пољопривредници често  спаљују коров и остатке  усева, па постоји опасност да се  ватра   пренесе на суседне парцеле, винограде и воћњаке, као и на друге објекте, што може проузроковати велику материјалну штету. Чести су и случајеви неконтролисаног спаљивања суве траве и ниског растиња поред путева, у близини шума и викенд насеља.  

Ризик од пожара присутан је и услед појаве да грађани, користећи повољне временске услове, уређују своја економска дворишта и спаљују смеће или биљне остатке на отвореном простору.

Протеклих недеља регистровано је повећање броја пожара на отвореном простору, па апелујемо на  грађане да одговорним поступањем допринесу   очувању природе и материјалних добара.

Такође, позивамо грађане да обрате посебну пажњу на могуће избијање пожара у својој околини, те да сазнања о томе одмах пријаве надлежној полицијској станици.  

Непоштовање законских мера заштите од пожара повлачи прекршајну одговорност  за коју су прописане високе новчане казне, и то: за правно лице од 300.000 до 1.000.000 динара, за одговорно лице у правном лицу и за физичко лице од 10.000 до 50.000 динара и за предузетника од 150.000 до 500.000 динара.

Управа за ванредне ситуације у Новом Саду интензивно ће  контролисати спровођење мера заштите од пожара на отвореном простору и против лица која не поштују забрану спаљивања отпада и биљних остатака, као и ложења ватре на отвореном у шуми, поднети захтев за покретање прекршајног поступка.