Arhiva

Koncept policije u zajednici jedan od prioriteta MUP-a

04.04.2017.
Biljana Popović Ivković: „Ministarstvo, kroz usvajanje odgovarajućeg pravnog okvira, nastoji da tradicionalni model rada policije zameni modelom policije u zajednici, koji profiliše policiju kao javnu službu koja ostvaruje partnerstvo sa zajednicom, i samim tim obezbeđuje podršku građana i njihovo učešće u preventivnim aktivnostima“...
Koncept policije u zajednici jedan od prioriteta MUP-a
Koncept policije u zajednici jedan od prioriteta MUP-a
Koncept policije u zajednici jedan od prioriteta MUP-a
Koncept policije u zajednici jedan od prioriteta MUP-a

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije Biljana Popović Ivković izjavila je danas u Beogradu na otvaranju seminara „Predstavljanje nemačkog modela preventivnog rada policije“ da razvoj koncepta policije u zajednici predstavlja jedan od prioriteta u radu Ministarstva unutrašnjih poslova.

„Ministarstvo, kroz usvajanje odgovarajućeg pravnog okvira, nastoji da tradicionalni model rada policije zameni modelom policije u zajednici, koji profiliše policiju kao javnu službu koja ostvaruje partnerstvo sa zajednicom, i samim tim obezbeđuje podršku građana i njihovo učešće u preventivnim aktivnostima“, istakla je Popović Ivković.


Naglasivši da je prevencija kriminala i unapređenje bezbednosti građana glavni zadatak policijskih službenika, državni sekretar je ukazala da je novim Zakonom o policiji po prvi put definisano da policija u svom radu primenjuje koncept policije u zajednici.

Pored toga, kako je navela, donošenjem Akcionog plana za primenu Strategije policije u zajednici definisane su aktivnosti čiji je cilj unapređenje preventivnog rada policije i afirmisanje uloge zajednice u podizanju nivoa bezbednosti.


„Radi davanja konkretnih smernica policijskim službenicima za rad u zajednici, ministar unutrašnjih poslova je doneo Priručnik za rad policije u zajednici, koji će uskoro biti štampan i promovisan u javnosti“, rekla je Popović Ivković.

Zahvalivši policiji Baden-Virtemberga na podršci u organizaciji seminara, koji je  namenjen policijskim rukovodiocima visokog i srednjeg nivoa rukovođenja, Popović Ivković je istakla da je važno da policijski rukovodioci, na svim nivoima steknu neophodne veštine i shvate uticaj preventivnih policijskih aktivnosti na zajednicu i građane. 

„Verujem da će saradnja između nemačke i srpske policije u oblasti prevencije kriminala, koja je u poslednjih nekoliko godina na izuzetno visokom nivou, biti nastavljena i u narednom periodu. Nemačka, kao jedna od najuređenijih i najbezbednijih zemalja u Evropi i svetu, svakako može biti uzor Srbiji u mnogim oblastima, pa tako i u oblasti bezbednosti“, zaključila je državni sekretar Ministarstva.

Rukovodilac projekta i predstavnik policije nemačke pokrajine Baden-Virtemberg Joahim Šnajder istakao je da policija te nemačke pokrajine ima dobru saradnju sa srpskom policijom.

 „Čast mi je što tokom ova dva dana imam mogućnost da sistem prevencije koji postoji u Evropskoj uniji predstavim rukovodiocima srpske policije“, rekao je Šnajder.