Arhiva

Popović Ivković: Ministarstvo duži niz godina preduzima aktivnosti na unapređenju komunikacije i saradnje policije sa manjinskim grupama

14.09.2017.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Popović Ivković izjavila je danas da Ministarstvo unutrašnjih poslova već duži niz godina preduzima aktivnosti na unapređenju komunikacije i saradnje policije sa manjinskim grupama, bez obzira na bilo koji vid različitosti...
Popović Ivković: Ministarstvo duži niz godina preduzima aktivnosti na unapređenju komunikacije i saradnje policije sa manjinskim grupama
Popović Ivković: Ministarstvo duži niz godina preduzima aktivnosti na unapređenju komunikacije i saradnje policije sa manjinskim grupama
Popović Ivković: Ministarstvo duži niz godina preduzima aktivnosti na unapređenju komunikacije i saradnje policije sa manjinskim grupama
Popović Ivković: Ministarstvo duži niz godina preduzima aktivnosti na unapređenju komunikacije i saradnje policije sa manjinskim grupama
Popović Ivković: Ministarstvo duži niz godina preduzima aktivnosti na unapređenju komunikacije i saradnje policije sa manjinskim grupama

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Popović Ivković izjavila je danas da Ministarstvo unutrašnjih poslova već duži niz godina preduzima aktivnosti na unapređenju komunikacije i saradnje policije sa manjinskim grupama, bez obzira na bilo koji vid različitosti.

Popović Ivković je na zajedničkoj sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije na kojem je predstavljen izveštaj „Biti LGBTI osoba u Srbiji“, pozvala pripadnike LGBTI populacije da prijave svako ugrožavanje njihove sigurnosti i bezbednosti policiji.

„To je jako važno. Ne smeju da ćute, moraju da prevaziđu strahove koje imaju jer samo tako policija u saradnji sa tužilaštvom može da ih zaštiti, a počinioce sankcioniše“, rekla je državni sekretar Ministarstva.       

Popović Ivković je navela da se unapređenje saradnje i komunikacije sa manjinskim grupama obavlja kroz razvoj policijske etike i obuke, unapređenje  bezbednosne zaštite osoba različite seksualne orijentacije, unapređenje  komunikacije i saradnje policije sa LGBTI populacijom, kao i jačanje odgovornosti i zakonitosti u radu policijskih službenika.

„Kroz redovne programe stručnog usavršavanja policijskih službenika u organizacija Odeljenja za stručno obrazovanje i obuku i linija rada u Direkciji policije i specijalističke obuke jača se svest policijskih službenika o različitostima sa ciljem da eventualne predrasude ne utiču na njihovo profesionalno postupanje prema osobama različite orijentacije“, rekla je Popović Ivković.

Ona je navela da je policija razvila mehanizme odgovornosti za eventualno neprofesionalno postupanje policijskih službenika i u okviru toga eventualnu diskriminaciju po bilo kom osnovu.

Ti mehanizmi, kako je navela, razvijeni su kroz Sektor unutrašnje kontrole, neposrednu kontrolu rada od strane rukovodioca i linijskih službi i kroz pritužbeni postupak.

„Ministarstvo je u cilju zaštite pripadnika manjinskih zajednica posebno društveno osetljivih grupa, kao jedan od prioriteta u radu istaklo mere i aktivnosti za ostvarivanje bezbednosti i zaštite LGBTI lica“, naglasila je Popović Ivković. 

Ona je ukazala da je posebno značajna zaštita koju Ministarstvo u saradnji sa nadležnim tužilaštvima pruža žrtvama pretnji preko društvenih mreža, za koju su angažovane specijalne službe kriminalističke policije i specijalizovana odeljenja tužilaštava.

„O unapređenju prava na slobodno okupljanje pripadnika LGBTI zajednice govori podatak o održavanju Parade ponosa svake godine od 2014., zahvaljujući značajnom angažovanju Ministarstva i merama zaštite koje su sprovedene kako bi se tri parade ponosa obezbedile“, naglasila je Popović Ivković. 

Ona je ukazala da je Ministarstvo unutrašnjih poslova u februaru 2014. godine donelo Akcioni plan za unapređenje rada i saradnju policije sa predstavnicima i udruženjima seksualno različitih osoba.

„Ministartsvo je u potpunosti realizovalo sve planirane aktivnosti iz akcionog plana, a posebno bih istakla opredeljivanje oficira za kontakt sa LGBTI zajednicom u Upravi policije Ministarstva i policijskim upravama u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu“, rekla je Popović Ivković.

Ona je dodala da realizacija navedenog akcionog plana predstavlja deo integrisanog plana i mera Vlade Republike Srbije za unapređenje položaje LGBTI zajednice u Srbiji.

Popović Ivković je istakla da je pored toga, značajno unapređena i komunikacija i saradnja sa LGBTI organizacijama i zajednicom, da je održano više obuka za policijske službenike, kao i da je izmenjen Zakon o javnom okupljanju građana i objavljen Priručnik o radu policije sa LGBTI populacijom.