Arhiva

Tomašević: Zdravstvene kartice uručene za oko 104.000 osiguranika

29.06.2017.
MUP

Broj: 545/17

29. jun 2017. godine

Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za ljudske resurse Katarina Tomašević saopštila je da su zdravstvene kartice uručene za oko 104.000 osiguranika, kako zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, tako i članova njihovih porodica.

“U toku je distribucija oko 9.000 zdravstvenih kartica koje nam stižu u turnusima i koje će nakon sortiranja po organizacionim celinama, biti dostavljene uz dodatno angažovanje zaposlenih iz Odeljenja za zarade i beneficije Sektora za ljudske resurse” rekla je Tomaševićka.

Ona je navela da je na izradi još 2.016 zdravstvenih kartica koje će biti zamenjene potvrdama od strane RFZO-a, do konačne izrade.

“Napominjemo da su svi doprinosi na ime zdravstvenog osiguranja uplaćeni od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i da nijedan osiguranik neće ostati bez zdravstvene zaštite. Takođe, svi zahtevi sa spiskovima i dokazi o uplati za zaposlene u Ministarstvu i članove njihovih porodica, dostavljeni su na vreme nadležnim službama, sa kojima je Sektor za ljudske resurse u stalnom kontaktu” rekla je Tomaševićka.

Ona je istakla da MUP čini sve napore da u zakonom predviđenom roku, svim osiguranicima, omogući izdavanje novih zdravstvenih kartica i da je Ministarstvo potpuno spremno da preduzme sve mere u slučaju bilo kakvog zdravstvenog problema ili intervencije svojih osiguranika.

U slučaju potrebe, zaposleni se mogu obratiti na sledeće brojeve telefona: 064/8929-326 i 064/8920-303