Arhiva

Preduzimanje dodatnih mera i radnji radi rasvetljavanja ubistva novinara Milana Pantića

11.06.2017.
MUP

Broj: 494/17

11. jun 2017. godine

Direkcija policije – Uprava kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije prosledila je, 15. maja 2017. godine, izveštaj Višem javnom tužilaštvu u Jagodini u vezi sa ubistvom novinara Milana Pantića iz Jagodine, koje se dogodilo 11. juna 2001. godine.

Nakon toga, Uprava kriminalističke policije dobila je, 8. juna 2017. godine, zahtev tužilaštva za prikupljanje potrebnih obaveštenja i preduzimanje određenih dodatnih mera i radnji, radi potpunog razjašnjenja dostavljenih podataka.

Ministarstvo unutrašnjih poslova staviće na raspolaganje sve svoje kapacitete – ljudstvo i resurse  nadležnim organima, kako bi, posle 16 godina tapkanja u mestu, došli do pune istine i ovaj brutalni i kukavički zločin nad novinarom koji je svoj posao obavljao predano i profesinalno, bio u najkraćem roku u potpunosti rasvetljen, a počinioci procesuirani i adekvatno kažnjeni.