Arhiva

Završena obuka za kriminalističke tehničare

08.06.2017.

POLICIJA DANAS

Završena obuka za kriminalističke tehničare
Završena obuka za kriminalističke tehničare
Završena obuka za kriminalističke tehničare
Završena obuka za kriminalističke tehničare
Završena obuka za kriminalističke tehničare
Završena obuka za kriminalističke tehničare

Ministarstvo unutrašnjih poslova bogatije je za novih 20 kriminalističkih tehničara koji su u Centru za forenzičku obuku Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra Uprave kriminalističke policije i Kriminalističko – policijske akademije sa uspehom završili obuku.

Kurs je završilo 20 policajca iz Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Valjeva, Niša, Subotice i Pančeva, a prethodnih godina obuku su prošle kolege iz svih policijskih uprava, koje su iskazale potrebu za popunom radnih mesta u odsecima kriminalističke tehnike.

Aleksandra Arsić, kriminalistički inspektor u Policijskoj stanici Zemun i Ivan Kulezić, policajac iz Rakovice radnim zadacima se vraćaju kao jedni od najboljih polaznika 49. kursa.

"Nastava je bila izuzetno naporna i zahtevna. Tražila je maksimalno angažovanje, posvećenost svakom času, dosta učenja. Sve smo to prebrodili uz neverovatan entuzijazam predavača, njihovo ogromno znanje i odličnu organizaciju. Na kurs smo došli bez ikakvog iskustva u ovoj oblasti, a odlazimo sa znanjem koje će nam pomoći da samostalno vršimo uviđaj", kažu Aleksandra i Ivan.

Obuka je inače ograničena na 20 polaznika po klasi, zbog kvaliteta rada u manjim grupama, a godišnje se, u skladu sa potrebama područnih policijskih uprava, mogu realizovati dve klase polaznika.

"Podatak da je upravo završena 49. klasa obuke, dovoljno govori o veoma dugoj tradiciji ovog kursa i njegovom značaju za naše Ministarstvo", kaže za Policiju danas rukovodilac obuke Nenad Aranitović iz Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra.

Kroz 600 nastavnih časova, kolege iz ovih policijskih uprava stekle su specifična znanja iz oblasti kriminalističke tehnike i osposobili se za vršenje forenzičke obrade lica mesta, kao što je pronalaženje, dokumentovanje, obrada, fiksiranje, tumačenje i operativno korišćenje tragova u cilju rasvetljavanja krivičnih dela i drugih događaja, otkrivanja i identifikacije izvršilaca krivičnih dela. Stekli su i potrebna znanja za obavljanje poslova kriminalističko-tehničke registracije i identifikacije lica i leševa, stvari i tragova.

Po završetku teorijske nastave, polaznici su na završnom ispitu, u praktičnom delu koji se realizuje poslednje četiri nedelje obuke, vršili forenzičku obradu lica mesta - simulacije većeg broja krivičnih dela i događaja, kao što su teška krađa, razbojništvo, silovanje, ubistvo, samoubistvo, požar na motornom vozilu, eksplozija i slično.

Kompletnu obuku sproveli su iskusni predavači, veštaci Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra i forenzičari za obradu lica mesta PU za grad Beograd, uz punu podršku kolega iz Odeljenja za stručno obrazovanje i obuku. Važno je naglasiti da, tokom trajanja obuke, svi predavači obavljaju i svoje redovne poslove i zadatke, što iziskuje veliku posvećenost i požrtvovanost.

"Zahvaljujući finansijskoj podršci Kraljevine Švedske, u sklopu saradničkog programa sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, tokom 2015. godine uspostavljen je Centar za forenzičku obuku, u prostorijama Kriminalističko-policijske akademije, čijim otvaranjem je praktično ispunjen i treći uslov za kvalitetnu obuku – odgovarajući prostor", kaže Aranitović i dodaje da su ovom donacijom obezbeđeni potrošni materijal i forenzička oprema, kao važan preduslova za realizaciju ovakve obuke.

Inače, program obuke je tokom 2015. godine, u saradnji sa kolegama iz Odeljenja za stručno obrazovanje i obuku bitno unapređen, modernizovan i usklađen sa aktuelnom forenzičkom opremom, sredstvima i metodama.

S obzirom na kompleksnost materije koja se izučava, a samim tim i veoma intezivnu nastavu, od 2015. godine uvedena je i praksa da kandidati za pohađanje kriminalističko-tehničkog kursa, pre dolaska na obuku, provedu period od najmanje šest meseci u odsecima kriminalističke tehnike svojih policijskih uprava, kako bi stekli osnovna znanja o kriminalističkoj tehnici. Takođe, pre dolaska na obuku, polaznici su u obavezi da polože i prijemni test od 80 pitanja.