Архива

Старим и непокретним грађанима документа на кућну адресу

08.06.2017.

ПОЛИЦИЈА ДАНАС

Старим и непокретним грађанима документа на кућну адресу
Старим и непокретним грађанима документа на кућну адресу

Грађанима који због болести или старости нису у могућности да дођу до полицијске станице како би извадили лична документа, имају могућност да траже да им на кућну адресу дођу полицајци из станице која је надлежна за општину на којој живе и омогуће им да добију документа без одласка на шалтер.

„У свим оправданим ситуацијама, када је то неопходно, као што су болест, боравак у посебној установи, старост, потребно је да се ближи сродник, односно особа са којом живи или се стара о непокретном лицу обрати полицијској управи”, каже начелница Управе за управне послове Зорица Касалица. 

Она истиче да је потребно да се уз захтев приложи и доказ о оправданости разлога, медицинска документација или неки други документ, којим се потврђује неопходност израде и уручења личног документа ван службених просторија.

Могућност да полицијски службеници донесу израђени документ на адресу пребивалишта - боравка још једна је у низу олакшица којима се Министарство унутрашњих послова труди да грађанима Србије омогући да на што лакши начин остваре своја права и обавезе.