Arhiva

Izjava državnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova Milosava Miličkovića povodom javnih nabavki u MUP-u

05.12.2017.
MUP

Beograd,

Broj: 975/17

5. decembar 2017. godine

Izjava državnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova Milosava Miličkovića povodom javnih nabavki u MUP-u:

„Nastavljaju se zlonamerni napadi na Ministarstvo unutrašnjih poslova ponavljanjem neistina kada je reč o pojedinim javnim nabavkama koje je sproveo MUP u prethodnom periodu, to se pre svega odnosi na nabavku tonera za štampače. Tvrdnje da je MUP izgubio milion evra, zato što je nabavio originalne tonere, predstavljaju grubu neistinu i svesno ili nesvesno prećutkivanje pravih činjenica. Verovatno se neki nadaju da bi više puta ponovljene laži mogle da postanu istina u nekom trenutku. Zarad tačnog informisanja javnosti moram da naglasim da javna nabavka tonera, koja je sprovedena ove godine putem otvorenog postupka, predstavlja samo okvirni sporazum za naredne tri godine, koji nikako ne predstavlja obavezu MUP-a da kupi toliko tonera, već samo mogućnost da se zaključi ugovor u količinama koje su neophodne.

Imajući u vidu da je Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovelo racionalizaciju štampanja zamenom više običnih štampača jednim multifunkcionalnim, okvirni sporazum o nabavci tonera neće biti realizovan više od 40 odsto. Tačnije biće potrošeno više nego duplo manje novca nego što je to predviđeno okvirnim ugovorom. Zato je suludo govoriti o gubitku od milion evra. Takođe, originalni toneri, koji su bili jedan od predmeta postupka nabavke, odnose se isključivo na štampače u garantnom roku. Njihovom upotrebom se produžuje garantni rok štampača, što znači da će se bilo kakav kvar na štampaču ukolniti besplatno, što ne bi bio slučaj kada bi se koristili zamenski toneri, gde bi popravke, servisiranje i zamena rezervnih delova štampača bila finansirana od strane MUP-a.

Kada se iznose podaci da je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u poslednje četiri godine poništila ili prekinula 48 javnih nabavki, treba naglasiti da se najveći broj odnosi na delimično poništenje, kojim se vraća postupak u fazu stručne ocene naručioca. Takođe, zarad tačnog informisanja javnosti treba reći da tih 48 predmeta u poslednje četiri godine predstavljaju minimalan broj, imajući u vidu da Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao jedno od najvećih budžetskih korisnika, godišnje sprovede između 400-500 postupaka nabavki. Broj delimično poništenih i poništenih u celosti je bukvalno zanemarljiv, čak ispod republičkog proseka.

Kada je reč o nabavci patrolnih vozila, ponovo napominjemo, da je Ministarstvo izabralo najpovoljniju ponudu od tri koje su pristigle. Svi učesnici u postupku su dobili Odluku o dodeli ugovora koja u svom obrazloženju na više od deset strana sadrži sve elemente svih prispelih ponuda, čime su svi ponuđači i učesnici u postupku u detalje upoznati sa ponudama svojih konkurenata. Nije bilo niti jednog prigovora, odnosno žalbe.“