Arhiva

Hrkalović: Prioritet MUP-a Srbije dalje jačanje Sektora unutrašnje kontrole

27.11.2018.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović poručila je u Sofiji, na Konferenciji na temu borbe protiv korupcije, da je jedan od prioriteta MUP-a Srbije dalje jačanje kapaciteta Sektora unutrašnje kontrole, kao nadležnog organa za prevenciju i suzbijanje korupcije u Ministarstvu.

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović poručila je u Sofiji, na Konferenciji na temu borbe protiv korupcije, da je jedan od prioriteta MUP-a Srbije dalje jačanje kapaciteta Sektora unutrašnje kontrole, kao nadležnog organa za prevenciju i suzbijanje korupcije u Ministarstvu.

Dosadašnje aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova u okviru procesa reforme, između ostalog, bile su usmerene na unapređenje pravnog okvira donošenjem novog Zakona o policiji, a poseban segment je posvećen jačanju uloge i nadležnosti Sektora unutrašnje kontrole“, rekla je Hrkalović.

Hrkalović je podsetila da je Ministarstvo unutrašnjih poslova uvelo tri nova efikasna preventivna instituta koje primenjuju srodne službe u Evropskoj uniji u cilju suzbijanja korupcije.

„Tri nova mehanizma su sprovođenje analize rizika od korupcije, sprovođenje testa integriteta i vođenje evidencije o imovnom stanju i kontrola prijave i promene imovnog stanja za rukovodioce u Ministarstvu, kao i visoko rizična radna mesta ustanovljena analizom rizika od korupcije“ objasnila je Hrkalović.

Ona je naglasila da je prepoznata potreba da se uspostavi direktna saradnja sa srodnim službama unutrašnje kontrole,  posebno u regionu, u cilju razmene operativnih podataka i dokazivanju slučajeva korupcije, posebno na granici.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije potpisalo četiri sporazuma o saradnji u oblastima borbe protiv korupcije sa srodnim službama Rumunije, Mađarske, Bugarske i Makedonije. Pored učešća u mreži EPAK, mi smo svojim učešćem na prvom i drugom forumu Mreže za jačanje regionalne saradnje službi unutrašnje kontrole (NERCISU) podržali inicijativu Direkcije za unutrašnju bezbednost MUP-a Bugarske za uspostavljanjem regionalne mreže u cilju jačanja saradnje službi unutrašnje kontrole kroz bržu razmenu podataka, ali i sprovođenja zajedničkih obuka kako bi razmenili iskustva u radu i mehanizme koji su se pokazali kao efikasni u prevenciji i suzbijanju korupcije“, rekla je Hrkalović.

Hrkalović je istakla da je naophodno raditi na daljem unapređenju saradnje u okviru mreže NERCISU i rekla da je MUP Srbije već inicirao potpisivanje sporazuma i sa Grčkom, Crnom Gorom i Slovenijom.

Na kraju izlaganja, Hrkalović je poručila da je Republika Srbija u procesu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom u okviru poglavlja 23 i 24 i da preduzima sve korake u cilju unapređenja svojih kapaciteta za uspešno suzbijanje korupcije.