Arhiva

Tomašević: Ministarstvo unutrašnjih poslova napravilo veliki pomak u oblasti razvijanja rodne ravnopravnosti

16.11.2018.
Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za ljudske resurse Katarina Tomašević istakla je danas u Aranđelovcu da je razvijanje rodne ravnopravnosti deo državne strategije i da je posebno ponosna što je Ministarstvo unutrašnjih poslova prvo koje je napravilo veliki pomak u ovoj oblasti...
Tomašević: Ministarstvo unutrašnjih poslova napravilo veliki pomak u oblasti razvijanja rodne ravnopravnosti
Tomašević: Ministarstvo unutrašnjih poslova napravilo veliki pomak u oblasti razvijanja rodne ravnopravnosti
Tomašević: Ministarstvo unutrašnjih poslova napravilo veliki pomak u oblasti razvijanja rodne ravnopravnosti

Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za ljudske resurse Katarina Tomašević istakla je danas u Aranđelovcu da je razvijanje rodne ravnopravnosti deo državne strategije i da je posebno ponosna što je Ministarstvo unutrašnjih poslova prvo koje je napravilo veliki pomak u ovoj oblasti.

„Dosta toga je urađeno prethodnih godina, od analiza postojećih stanja, preko uspostavljanja procedura, do faze rada sa visokim rukovodiocima, pre svega u Direkciji policije, kako bismo ukazali na značaj ove teme i osnažili žene i sprečili svaki oblik diskriminacije“, istakla je Tomašević, na dvodnevnom seminaru koji je organizovan u okviru završetka obuke visokih rukovodilaca u MUP-u za pitanja rodne ravnopravnosti.

Ona se zahvalila Vladi Švedske, švedskoj policiji i švedskoj Agenciji za međunarodni razvoj i saradnju na stručnoj i finansijskoj podršci i pomoći u realizaciji projekta „Razvijanje rodne agende u Ministarstvu  unutrašnjih poslova“, u okviru kog je održan i seminar.  

Projekt menadžer programa švedsko – srpske saradnje Mats Bergren najavio je produžetak programa i nastavak sprovođenja “Gender coaching program“ uz povećanje broja rukovodilaca MUP-a koji će njima biti obuhvaćeni.  

Pomenuti seminar inače predstavlja svojevrsnu završnicu nakon godinu dana rada opredeljenih rukovodilaca visokog nivoa rukovođenja Direkcije policije u cilju uvećanja njihovih znanja i razumevanja rodne ravnopravnosti, odnosno politike jednakih šansi i integracije rodne perspektive u njihov rad - u okviru delokruga rada rukovodioca tog nivoa rukovođenja, ali i u rad organizacione jedinice kojom rukovode.

Program je u ovom prvom ciklusu obuhvatio šest rukovodilaca Direkcije policije.  U okviru nastavka sprovođenja projekta planirano je da se obuhvati još 10 rukovodilaca visokog nivoa rukovođenja - pre svega načelnika policijskih uprava, ali i da naučene lekcije iz sprovođenja ovog programa budu integrisane u obuku za rukovodioce u MUP i stvaranje pula eksperata za sprovođenje ovakvog modela podučavanja rukovodilaca visokog nivoa rukovođenja.