Arhiva

Svetski dan civilne zaštite

01.03.2017.
Povodom obeležavanja Svetskog dana civilne zaštite pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da je trenutno u sistemu republičkih jedinica civilne zaštite angažovano 2.000 ljudi i postoji veliko intresovanje građana da postanu deo tog sistema...
Svetski dan civilne zaštite
Svetski dan civilne zaštite
Svetski dan civilne zaštite
Svetski dan civilne zaštite
Svetski dan civilne zaštite

Povodom obeležavanja Svetskog dana civilne zaštite pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da je trenutno u sistemu republičkih jedinica civilne zaštite angažovano 2.000 ljudi i postoji veliko intresovanje građana da postanu deo tog sistema.

„Protekle tri godine počeli smo da podižemo civilnu zaštitu u Republici Srbiji. Formirali smo Republičke jedinice civilne zaštite, a širi se i ideja o njihovom formiranju i na lokalnom nivou, što svakako pozdravljamo, jer nam je cilj da u narednim godinama civilna zaštita u Republici Srbiji bude mnogo jača“, rekao je  Marić nakon otvaranja seminara koji je organizovao Sektor za vanredne situacije u saradnji sa Inicijativom za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope (DPPI SEE).

Prema njegovim rečima, cilj seminara je da se omogući državama članicama DPPI da  međusobno razmene iskustva vezana za uspostavljanje sistema zaštite i spasavanja na lokalnom nivou, da sagledaju aktivnosti koje je potrebno sprovesti u cilju podizanja kapaciteta lokalne zajednice za brzo, organizovano i plansko učešće u zaštiti i spasavanju.

 „Pred celokupnim sistemom zaštite i spasavanja u Republici Srbiji stoje novi izazovi, rizici i pretnje i mi na njih moramo adekvatno odgovoriti kako bismo unapredili bezbednost naših sugrađana“, naglasio je Marić i dodao da obeležavanjem ovog dana, Ministarstvo unutrašnjih poslova želi da utiče na podizanje nivoa svesti o značaju pripremljenosti građana i njihovom poznavanju bezbednosnih i zaštitnih mera u slučaju elementarnih nepogoda, tehničko -tehnoloških i drugih nesreća i opasnosti.

Seminaru su pored pripadnika Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, prisustvali i predstavnici država članica DPPI: Bosne i Hercegovine, Albanije, Bugarske, Hrvatske, Rumunije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, kao i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Crvenog krsta Srbije.

Svetski dan civilne zaštite, 1. mart, obeležava se širom sveta od 1990. godine i ima za cilj da ukaže na vitalni značaj i ulogu službi civilne zaštite u slučaju svih oblika nesreća i katastrofa i suočavanju sa njima.