Arhiva

Javna rasprava o Nacrtu zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama

29.11.2017.
Marić: Nacrtom zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, stvoriće se neophodni normativni uslovi za efikasnije sprovođenje zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, što će doprineti povećanju stepena bezbednosti građana...
Javna rasprava o Nacrtu zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama
Javna rasprava o Nacrtu zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama
Javna rasprava o Nacrtu zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama
Javna rasprava o Nacrtu zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama

Poslednja javna rasprava o Nacrtu zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, koju je organizovao Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, održana je danas u Beogradu.

Nacrtom zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, stvoriće se neophodni normativni uslovi za efikasnije sprovođenje zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, što će doprineti povećanju stepena bezbednosti građana.

Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za vanredne situacije Predrag Marić rekao je da je akcenat na preventivnom reagovanju.

„Na ovaj način hoćemo da podignemo svest građana kada je reč o preventivi, da mnogo više radimo kao država, društvo i lokalne samouprave. Novi tekst zakona biće veliki korak koji je u skladu sa direktivama Ujedinjenih nacija, kao i onoga što je Evropska komisija sugerisala za Poglavlje 27 kada je reč o civilnoj zaštiti, preventivi u segmentu zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama“, istakao je načelnik Sektora.

Sadašnji Zakon o vanrednim situacijama, koji je usvojen pre sedam godina, prema Marićevim rečima, imao je i dobrih i loših strana. Od 2014. godine, kada je reč o reagovanju u vanrednim situacijama, svest ljudi se promenila na bolje.

„Ovaj Nacrt treba da promeni ono što nije dobro u segmentu preventive, a to je da se vrlo malo radi kada se ništa ne dešava, što znači da se kao društvo moramo menjati, kako bi stvorili uslove da na jedan drugačiji način promišljamo o ovoj oblasti. Kada je reč o civilnoj zaštiti, preventivi u segmentu zaštite i spasavanju u vanrednim situacijama rukovodili smo se smernicama Ujedinjenih nacija i sugestijama Evropske komisije za Poglavlje 27, rekao je Marić.