Arhiva

Održan seminar „Upravljanje kvalitetom u projektima prevencije kriminala - Bekarija standardi“

16.11.2017.

POLICIJA DANAS

 

U nastavku saradnje policije nemačke pokrajine Baden-Virtemberg i policije Republike Srbije, na razvoju preventivnog rada policije u Vrnjačkoj Banji održan je seminar „Upravljanje kvalitetom u projektima prevencije kriminala - Bekarija standardi“ koji su pohađali policijski službenici iz svih područnih policijskih uprava, koji se bave prevencijom kriminala  i projektnim aktivnostima.

Otvarajući seminar pomoćnik direktora policije Ivan Ristić istakao je da su preventivni projekti jedan od ključnih elemenata koncepta policije u zajednici i da su obuke kojima se unapređuju znanja i veštine policijskih službenika u ovoj oblasti od izuzetnog značaja.

Predstavnik policije Baden-Virtemberga Joakim Šnajder naveo je da su Bekarija standardi nastali sa namerom da se unapredi kvalitet preventivnog rada i da oni praktično predstavljaju priručnik za policijske službenike koji se bave izradom i sprovođenjem projekata.

Ristić i Šnajder ocenili su da je dosadašnja saradnja srpske policije i policije Baden – Virtemberga bila izuzetno uspešna i izrazili uverenje da će ona u narednom periodu biti podignuta na još viši nivo.

Bekarija standardi podrazumevaju mere za kvalitetno planiranje, sprovođenje i ocenu programa i projekata prevenicije kriminala i primenjuju se na sve faze projekta.

Seminar, na kome su učestvovali i predstavnici policije Republike Hrvatske, predstavlja još jednu aktivnost u okviru saradnje sa policijom Baden-Virtemberga koja se realizuje u 2017. Godini, u sklopu projekta „Policija u zajednici – SRB-BW-HR 2017“.