Arhiva

Uspostavljeni institucionalni kapaciteti za sistemski odgovor društva na problem trgovine ljudima

07.12.2017.
Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Saveta za borbu protiv trgovine ljudima dr Nebojša Stefanović održao je danas prvu sednicu Saveta na kojoj su predstavljene aktivnosti i rezultati koji su do sada ostvarni u pogledu sprovođenja Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017 – 2022...
Prva sednica Saveta za borbu protiv trgovine ljudima
Prva sednica Saveta za borbu protiv trgovine ljudima
Prva sednica Saveta za borbu protiv trgovine ljudima
Prva sednica Saveta za borbu protiv trgovine ljudima
Prva sednica Saveta za borbu protiv trgovine ljudima
Prva sednica Saveta za borbu protiv trgovine ljudima

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Saveta za borbu protiv trgovine ljudima dr Nebojša Stefanović održao je danas prvu sednicu Saveta na kojoj su predstavljene aktivnosti i rezultati koji su do sada ostvarni u pogledu sprovođenja Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017 – 2022.

Na sastanku je ukazano da su uspostavljeni institucionalni kapaciteti za sistemski odgovor društva na problem trgovine ljudima.

Pored Stretegije koja je usvojena avgusta ove godine, formiran je i Savet za borbu protiv trgovine ljudima, imenovan nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, formirana posebna radna grupa koja će sprovoditi i pratiti zadatke predviđene Strategijom, kao i Kancelarija za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima.

Ministar Stefanović istakao je da će ubrzo biti formirana interresorna radna grupa, koju će činiti predstavnici MUP-a, Ministarstva pravde, tužilaštava i drugih relevantnih državnih organa, u cilju unapređenja proaktivnog sistema otkrivanja slučajeva trgovine ljudima i efikasnijeg procesuiranja počinilaca krivičnog dela i borbe protiv trgovine ljudima.

Na sastanku je zaključeno da će se u narednom periodu posebna pažnja usmeriti i na unapređenje sistema identifikacije, zaštite, pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima, kao i na jačanje kapaciteta Centra za zaštitu žrtva trgovine ljudima.

Takođe, nastaviće se sa pružanjem podrške i jačanjem kapaciteta lokalnih timovima za borbu protiv trgovine ljudima čiji je zadatak preventivno delovanje, prepoznavanje i zaštita žrtava trgovine ljudima, unapređenje saradnje relevantnih institucija i organizacija civilnog društva na lokalnom nivou i promocija ljudskih prava.

Na sednici Saveta usvojen je i simbol Republike Srbije protiv trgovine ljudima.