Архива

Успостављени институционални капацитети за системски одговор друштва на проблем трговине људима

07.12.2017.
Министар унутрашњих послова и председник Савета за борбу против трговине људима др Небојша Стефановић одржао је данас прву седницу Савета на којој су представљене активности и резултати који су до сада остварни у погледу спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017 – 2022...
Прва седница Савета за борбу против трговине људима
Прва седница Савета за борбу против трговине људима
Прва седница Савета за борбу против трговине људима
Прва седница Савета за борбу против трговине људима
Прва седница Савета за борбу против трговине људима
Прва седница Савета за борбу против трговине људима

Министар унутрашњих послова и председник Савета за борбу против трговине људима др Небојша Стефановић одржао је данас прву седницу Савета на којој су представљене активности и резултати који су до сада остварни у погледу спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017 – 2022.

На састанку је указано да су успостављени институционални капацитети за системски одговор друштва на проблем трговине људима.

Поред Стретегије која је усвојена августа ове године, формиран је и Савет за борбу против трговине људима, именован национални координатор за борбу против трговине људима, формирана посебна радна група која ће спроводити и пратити задатке предвиђене Стратегијом, као и Kанцеларија за координацију активности у борби против трговине људима.

Министар Стефановић истакао је да ће убрзо бити формирана интерресорна радна група, коју ће чинити представници МУП-а, Министарства правде, тужилаштава и других релевантних државних органа, у циљу унапређења проактивног система откривања случајева трговине људима и ефикаснијег процесуирања починилаца кривичног дела и борбе против трговине људима.

На састанку је закључено да ће се у наредном периоду посебна пажња усмерити и на унапређење система идентификације, заштите, помоћи и подршке жртвама трговине људима, као и на јачање капацитета Центра за заштиту жртва трговине људима.

Такође, наставиће се са пружањем подршке и јачањем капацитета локалних тимовима за борбу против трговине људима чији је задатак превентивно деловање, препознавање и заштита жртава трговине људима, унапређење сарадње релевантних институција и организација цивилног друштва на локалном нивоу и промоција људских права.

На седници Савета усвојен је и симбол Републике Србије против трговине људима.