Архива

На здруженој вежби Србије, Немачке и Холандије приказане вештине и способности у ситуацијама високоризичних хапшења

17.11.2017.
Припадници Министарстава унутрашњих послова Службе за специјалне истражне методе, немачке Савезне криминалистичке службе и Јединице за специјална хапшења Краљевине Холандије на здруженој вежби која је одржана у Београду приказали су вештине и способности у ситуацијама високоризичних хапшења осумњичених за најтежа кривична дела...
На здруженој вежби Србије, Немачке и Холандије приказане вештине и способности у ситуацијама високоризичних хапшења
На здруженој вежби Србије, Немачке и Холандије приказане вештине и способности у ситуацијама високоризичних хапшења
На здруженој вежби Србије, Немачке и Холандије приказане вештине и способности у ситуацијама високоризичних хапшења
На здруженој вежби Србије, Немачке и Холандије приказане вештине и способности у ситуацијама високоризичних хапшења

Припадници Министарстава унутрашњих послова Службе за специјалне истражне методе, немачке Савезне криминалистичке службе и Јединице за специјална хапшења Краљевине Холандије на здруженој вежби која је одржана у Београду приказали су вештине и способности у ситуацијама високоризичних хапшења осумњичених за најтежа кривична дела.

Током вежбе експерти три полиције приказали су знања, искуства, методе и технике које користе приликом високоризичних хапшења осумњичених, како у затвореним објектима, тако и на јавним површинама.

Искуства и знања стечена током ове вежбе допринеће унапређењу рада и ефикаснсти припадника Министарства унутрашњих послова Одсека за лишење слободе и привођења, Службе за специјалне истражне методе.

Служба за специјалне истражне методе реализовала до сада је низ стратешко-оперативних посета са немачком Савезном криминалистичком службом и Јединицом за специјална хапшења Краљевине Холандије, током којих је успостављена одлична сарадња.

Здружена вежба организована је под покровитељством „Пројекта за међународну сарадњу у кривичним стварима, тужилачка мрежа Западног Балкана - ГИЗ“.