Архива

Хркаловић: Приоритет МУП-а Србије даље јачање Сектора унутрашње контроле

27.11.2018.
Државни секретар Министарства унутрашњих послова Дијана Хркаловић поручила је у Софији, на Конференцији на тему борбе против корупције, да је један од приоритета МУП-а Србије даље јачањe капацитета Сектора унутрашње контроле, као надлежног органа за превенцију и сузбијање корупције у Министарству.

Државни секретар Министарства унутрашњих послова Дијана Хркаловић поручила је у Софији, на Конференцији на тему борбе против корупције, да је један од приоритета МУП-а Србије даље јачањe капацитета Сектора унутрашње контроле, као надлежног органа за превенцију и сузбијање корупције у Министарству.

„Досадашње активности Министарства унутрашњих послова у оквиру процеса реформе, између осталог, биле су усмерене на унапређење правног оквира доношењем новог Закона о полицији, а посебан сегмент је посвећен јачању улоге и надлежности Сектора унутрашње контроле“, рекла је Хркаловић.

Хркаловић је подсетила да је Министарство унутрашњих послова увело три нова ефикасна превентивна института које примењују сродне службе у Европској унији у циљу сузбијања корупције.

„Три нова механизма су спровођење анализе ризика од корупције, спровођење теста интегритета и вођење евиденције о имовном стању и контрола пријаве и промене имовног стања за руководиоце у Министарству, као и високо ризична радна места установљена анализом ризика од корупције“ објаснила је Хркаловић.

Она је нагласила да је препозната потреба да се успостави директна сарадња са сродним службама унутрашње контроле,  посебно у региону, у циљу размене оперативних података и доказивању случајева корупције, посебно на граници.

„Министарство унутрашњих послова Републике Србије потписало четири споразума о сарадњи у областима борбе против корупције са сродним службама Румуније, Мађарске, Бугарске и Македоније. Поред учешћа у мрежи ЕПАК, ми смо својим учешћем на првом и другом форуму Мреже за јачање регионалне сарадње служби унутрашње контроле (НЕРЦИСУ) подржали иницијативу Дирекције за унутрашњу безбедност МУП-а Бугарске за успостављањем регионалне мреже у циљу јачања сарадње служби унутрашње контроле кроз бржу размену података, али и спровођења заједничких обука како би разменили искуства у раду и механизме који су се показали као ефикасни у превенцији и сузбијању корупције“, рекла је Хркаловић.

Хркаловић је истакла да је наопходно радити на даљем унапређењу сарадње у оквиру мреже НЕРЦИСУ и рекла да је МУП Србије већ иницирао потписивање споразума и са Грчком, Црном Гором и Словенијом.

На крају излагања, Хркаловић је поручила да је Република Србија у процесу приступних преговора са Европском унијом у оквиру поглавља 23 и 24 и да предузима све кораке у циљу унапређења својих капацитета за успешно сузбијање корупције.