Архива

Завршена обука за криминалистичке техничаре

08.06.2017.

ПОЛИЦИЈА ДАНАС

Завршена обука за криминалистичке техничаре
Завршена обука за криминалистичке техничаре
Завршена обука за криминалистичке техничаре
Завршена обука за криминалистичке техничаре
Завршена обука за криминалистичке техничаре
Завршена обука за криминалистичке техничаре

Министарство унутрашњих послова богатије је за нових 20 криминалистичких техничара који су у Центру за форензичку обуку Националног криминалистичко-техничког центра Управе криминалистичке полиције и Криминалистичко – полицијске академије са успехом завршили обуку.

Курс је завршило 20 полицајца из Београда, Новог Сада, Зрењанина, Ваљева, Ниша, Суботице и Панчева, а претходних година обуку су прошле колеге из свих полицијских управа, које су исказале потребу за попуном радних места у одсецима криминалистичке технике.

Александра Арсић, криминалистички инспектор у Полицијској станици Земун и Иван Кулезић, полицајац из Раковице радним задацима се враћају као једни од најбољих полазника 49. курса.

"Настава је била изузетно напорна и захтевна. Тражила је максимално ангажовање, посвећеност сваком часу, доста учења. Све смо то пребродили уз невероватан ентузијазам предавача, њихово огромно знање и одличну организацију. На курс смо дошли без икаквог искуства у овој области, а одлазимо са знањем које ће нам помоћи да самостално вршимо увиђај", кажу Александра и Иван.

Обука је иначе ограничена на 20 полазника по класи, због квалитета рада у мањим групама, а годишње се, у складу са потребама подручних полицијских управа, могу реализовати две класе полазника.

"Податак да је управо завршена 49. класа обуке, довољно говори о веома дугој традицији овог курса и његовом значају за наше Министарство", каже за Полицију данас руководилац обуке Ненад Аранитовић из Националног криминалистичко-техничког центра.

Кроз 600 наставних часова, колеге из ових полицијских управа стекле су специфична знања из области криминалистичке технике и оспособили се за вршење форензичке обраде лица места, као што је проналажење, документовање, обрада, фиксирање, тумачење и оперативно коришћење трагова у циљу расветљавања кривичних дела и других догађаја, откривања и идентификације извршилаца кривичних дела. Стекли су и потребна знања за обављање послова криминалистичко-техничке регистрације и идентификације лица и лешева, ствари и трагова.

По завршетку теоријске наставе, полазници су на завршном испиту, у практичном делу који се реализује последње четири недеље обуке, вршили форензичку обраду лица места - симулације већег броја кривичних дела и догађаја, као што су тешка крађа, разбојништво, силовање, убиство, самоубиство, пожар на моторном возилу, експлозија и слично.

Комплетну обуку спровели су искусни предавачи, вештаци Националног криминалистичко-техничког центра и форензичари за обраду лица места ПУ за град Београд, уз пуну подршку колега из Одељења за стручно образовање и обуку. Важно је нагласити да, током трајања обуке, сви предавачи обављају и своје редовне послове и задатке, што изискује велику посвећеност и пожртвованост.

"Захваљујући финансијској подршци Краљевине Шведске, у склопу сарадничког програма са Министарством унутрашњих послова, током 2015. године успостављен је Центар за форензичку обуку, у просторијама Криминалистичко-полицијске академије, чијим отварањем је практично испуњен и трећи услов за квалитетну обуку – одговарајући простор", каже Аранитовић и додаје да су овом донацијом обезбеђени потрошни материјал и форензичка опрема, као важан предуслова за реализацију овакве обуке.

Иначе, програм обуке је током 2015. године, у сарадњи са колегама из Одељења за стручно образовање и обуку битно унапређен, модернизован и усклађен са актуелном форензичком опремом, средствима и методама.

С обзиром на комплексност материје која се изучава, а самим тим и веома интезивну наставу, од 2015. године уведена је и пракса да кандидати за похађање криминалистичко-техничког курса, пре доласка на обуку, проведу период од најмање шест месеци у одсецима криминалистичке технике својих полицијских управа, како би стекли основна знања о криминалистичкој техници. Такође, пре доласка на обуку, полазници су у обавези да положе и пријемни тест од 80 питања.